TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

80 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

İşlemsel Uzaklık Ölçeği

Yılmaz, R., ve Keser, H. (2015). İşlemsel Uzaklık Ölçeğinin uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (04), 91-105.

Kariyer Engelleri Ölçeği (KEÖ)

Ulaş, Ö., ve Kızıldağ, S. (2018). Kariyer Engelleri Ölçeği’nin (KEÖ) geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2-15.

Kaynakların Yeterliğinin Algılanması Ölçeği

Çopur, Z., Şafak, Ş., ve Terzioğlu, G. (2008). “Kaynakların Yeterliğinin Algılanması” Ölçeğini uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 65-74.

Kendi Kendini Düzenleyen L2 Öğrenme Stratejisi Kullanımı için Bir Ölçek

Köksal, D. & Dündar, S. (2018). Developing a Scale for Self-Regulated L2 Learning Strategy Use. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 337-352.https://doi.org/10.16986/HUJE.2017033805

Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği

Azizoğlu, N., ve Uzuntiryaki, E. (2006). Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 55-62.

Kültürel Zekâ Ölçeği

İlhan, M., ve Çetin, B. (2014). Kültürel Zekâ Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-114.

Kültürel Zekâ Ölçeği

İlhan, M. ve Çetin, B. (2014). Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-114. http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/82-published.pdf

Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum Ölçeği

Alkan, F., ve Erdem, E. (2012). Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1

Maggie Mcvay Lynch Öğrenme Stili Envanteri

Dağhan, G. ve Akkoyunlu, B . (2014). Maggie Mcvay Lynch Öğrenme Stili Envanterinin Türkçe'ye uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (40), 117-126.

Maggıe Mcvay Lynch Öğrenme Stili Envanteri

Dağhan, G., ve Akkoyunlu, B. (2011). Maggie Mcvay Lynch Öğrenme Stili Envanterinin Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 117-126.

Matematik Öz-yeterlik Algısı Ölçeği

Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.

Matematik Alan Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği

Turanlı, N., Karakaş, N. T., ve Keçeli, V. (2008). Matematik Alan Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 254-262.

Matematik Eğitiminde Origami İnanç Ölçeği

Arslan, O., Bostan, M. I., ve Şahin, E. (2013). Origaminin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik İnanç Ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 44-57.

Matematik Öğretiminde Dil Ölçeği

Bali, G. Ç. (2002). Matematik Öğretiminde Dil Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 57-61.

Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modelleri Ölçeği

Gençer, R. T., Boyacıoğlu, H., Kiremitçi, O., ve Doğan, B. (2010). Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modelleri (MEDYAM) Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 138-149.

Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeği

Atav, E., ve Altunoğlu, B. D. (2013). Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 58-70.

Nasıl Öğreniyorum Envanteri

Doğan, B ,ve Çermik, H . (2014). Nasıl Öğreniyorum Envanterinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 (43), 154- 163.

Nasıl Öğreniyorum Envanteri

Doğan, B., ve Çermik, H. (2012). Nasıl Öğreniyorum Envanterinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 154163.

Nesnesel-Uzamsal İmgeleme ve Sözel Bilişsel Stil Ölçeği

Nuhoğlu, P., ve Akkoyunlu, B. (2012). Nesnesel-Uzamsal İmgeleme ve Sözel Bilişsel Stil Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 299-309.

Öğrenci Akademik Destek Ölçeği

Arslan, S., ve Akın, A. (2014). Öğrenci Akademik Destek Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 01-07.

Öğretimde Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Genç, A., Demirci Seyrek, Ö, ve Aydın, C. (2022). Öğretimde Bilinçli Farkındalık Ölçeği Türkçe uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 35 – 42. http://doi.org/10.16986/HUJE.2020063170

Öğretme Motivasyonu Ölçeği

Kauffman, D. F., Yılmaz-Soylu, M., ve Duke, B. (2011). Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 279-290.

Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği

Cabı, E., ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen AdaylarIna Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.

Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeği

Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C., Soran, H. (2004). Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 260-267.

Öğretmenlerin Algıladıkları Uyumsal Performans Ölçeği

Dilekçi, Ü. ve Sezgin Nartgün, Ş. (2020). Öğretmenlerin Algıladıkları Uyumsal Performans Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik-güvenirlik ve betimsel analiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 448-465. doi: 10.16986/HUJE.2019052615

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi