TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Bildiri Kitabı


Kaynak/Referans

Kırıcı, Ş. ve Ekşi, H. (2022). Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. H. Çiftçi ve  M. Y. Dörtbudak (Ed.), 9. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler içinde (s. 406-416). IKSAD Yayınları.


Geliştiren/Uyarlayan
Şeymanur Kırıcı, Halil Ekşi


Yıl
2022


Kaynak Adı
Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması


Sayfa Aralığı
406-416


Kitap Adı
9. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler


Yayınevi
IKSAD Publications


Editör
Hasan Çiftçi, Muhammed Yaşar Dörtbudak


Link:
https://www.gapzirvesi.org/_files/ugd/614b1f_e768ab6fad9c4093aebcb90ad20422e7.pdf


Dosyalar

Bildiri Kitabı
PDF

Ölçek Formu
Word


Sorumlu Yazar
Şeymanur Kırıcı


İletişim
seymanurkirici@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Sanal Zorbalık, Siber Zorbalık, Zorbalık, Zorbalık Davranış Eğilimi, zorbalık eğilimi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
3- “Çocuklar farklı olduğum için beni dışlar ya da görmezden gelir.”
4- "Başka bir öğrenci tarafından kötü veya kırıcı bir şekilde
tehdit edildim."
8- "Okulumdaki çocuklar benimle rahatsız edecek şekilde
alay edip dalga geçer."


Ölçek Türü
Öz Bildirim


Kimlere Uygulanabilir
14-18 Yaş Grubu Lise Öğrencileri, 5-8. sınıf Ortaokul öğrencileri, İlkokul 4. Sınıf ve Daha Üst Sınıflar


Derecelendirme
4'lü likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 4 kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
Ölçekten alınabilecek puan 4 ile 36 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci
Ölçek için gerekli izinler alındıktan sonra ölçme aracı, İngilizce diline hakim beş uzman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonrasında alandaki üç uzman tarafından panel yapılarak bu çeviriler arasından uygun seçenekler belirlenmiştir. İki dil uzmanı, oluşan son formun ters çevirisini yapmış ve orijinal çalışma ile kıyaslamıştır. Formun Türkçe hali bir dil uzmanı tarafından tekrar değerlendirilerek ölçeğin nihai Türkçe formu oluşturulmuştur.


Geçerlik
Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formunun yapı geçerliği için gruptan elde edilen verilere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Analiz sonucunda, uyum indeksi değerleri için χ2/df=3.947, p<.001, RMSEA=.083, SRMR=.044, CFI=.943, TLI=.923 ve GFI=.939 oldukları bulunmuştur. Bu değerler kabul edilebilir oldukları için ölçeğin orijinalinde gözlemlenen tek faktörlü yapının korunduğu varsayımının doğrulandığı söylenebilir. Ölçek geçerliği için Çok Boyutlu Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği (İme ve ark., 2020) kullanılmıştır. ÇEZÖ-9 ve ÇBZMÖ arasında p<.01 önem düzeyinde rho=.72 pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür.


Güvenirlik
Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formun güvenirlik çalışması ölçeğin tümü için Cronbach alfa katsayısı kullanılarak incelenmiştir. Ölçeği tümü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise .88 olarak hesaplanmıştır. Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formun madde analizleri, madde toplam korelasyonlarına ve alt %27 grup-üst %27 grup madde ayırt edicilik indeks değerlerine bakılarak incelenmiştir. Çocuk-Ergen Zorbalığı Ölçeği-9 Kısa Formunun madde toplam korelasyonları .50 ile .71 arasında değişmektedir. Bu bilgi doğrultusunda ölçeğin tüm maddelerinin toplam ile aynı yönde hareket ettiği söylenebilir. Aynı zamanda ölçekte yer alan her madde için alt %27 grup-üst %27 grup madde ayırt edicilik indeks değerleri incelenmiştir. Buna bağlı olarak t değerlerine bakıldığında tüm değerlerin anlamlı olduğu ve -13.31 ile -22.59 arasında değiştiği gözlemlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Child-Adolescent Bullying Scale into a brief screen


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Vessey, J. A., Strout, T. D., Difazio, R. L., & Ludlow, L. H. (2019). Identifying bullied youth: Re-
engineering the Child-Adolescent Bullying Scale into a brief screen. Journal of Applied Measurement, 20(4), 367-383. https://europepmc.org/article/med/31730544


Orijinal Ölçek Yazarlar
JA Vessey, LH Ludlow, RL Difazio, TD Strout


Orijinal Ölçek Yıl
2019


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Identifying bullied youth: Re- engineering the Child-Adolescent Bullying Scale into a brief screen.


Orijinal Ölçek Link:
https://europepmc.org/article/med/31730544


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
1-17


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi