TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ahlaki Yaralanma Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Makale

İNDİR


Link: https://trcjha.com/tr/?p=1077


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 170 Değerler Psikolojisi » 175 Dini İnançlar, Maneviyat, Manevi Gelişim/Danışmanlık » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Tunç, M. F., Özdemir, İ., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish culture. TRC Journal of Humanitarian Action, 1 (3), 109-116. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.0014


Geliştiren/Uyarlayan: Muhammed Furkan Tunç, İrem Özdemir, Durmuş Ümmet


Yıl: 2022


Kaynak Adı: Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish Culture


Dergi: TRC Journal of Humanitarian Action


Cilt: 1


Sayı: 3


Sayfa Aralığı: 109-116


DOI: https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.2.0014


Sorumlu Yazar: Muhammed Furkan Tunç


İletişim: frkntnc2527@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Ahlaki Yaralanma, İkincil travma, Stres


Alt Boyutlar: Güven Kaybı, Suçluluk/Utanç


Ölçek Türü: Öz Bildirim


Kimlere Uygulanabilir: 18 yaş üstü bireyler


Derecelendirme: 5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması: Ölçekten alınabilecek puan 14 ile 70 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Çeviri Süreci: İznin ardından orijinal ölçek maddeleri beş bağımsız uzman tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiş ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin panel çalışması ile çeviri işlemi devam ettirilmiştir. Daha sonra, Türkçe form iki uzman tarafından İngilizceye geri çevrilmiş ve maddelerin dil açısından anlaşılabilirliğini test etmek amacıyla 30 kişilik bir gruba pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamadaki geribildirimler ve bir dil uzmanının desteğiyle Türkçe formun son hali oluşturulmuştur. Pilot uygulamadaki geribildirimler ve Türkçe dil uzmanının desteğiyle Türkçe formun uygulama için son hali oluşturulmuştur.


Geçerlik: Ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliğini test etmek için yapılan doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği testlerine (Goodness-of Fit Indices) ilişkin değerler χ2= 127,788, sd=76, χ2/sd oranı 1,68; RMSEA değeri ,06 bulunmuş; model-veri uyumu göstergelerinden GFI ve CFI sırasıyla .89 ve .90 ve RMR ise .07 değerini almıştır. Ölçeğin elde edilen Türkçe formuna ilişkin uyum ve hata indeksleri incelendiğinde ölçeğin yapı geçerliği sağlanmış ve elde edilen sonuçların modeli doğruladığı görülmüştür.


Güvenirlik: Ahlaki Yaralanma Ölçeği’nin güvenirliğini tespit etmek amacıyla ölçeğin tamamı için Cronbach α güvenirlik analizi hesaplanmıştır ve ölçeğin güvenirliğinin iç tutarlılık katsayısı .81 olarak bulunmuştur. On dört maddelik bir ölçme aracı için ede edilen bu değerin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Bu yüzden, Cronbach Alpha değerinin 0. 70 ve üstü olması bir ölçme aracının güvenirliği için yeterli görülmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Defining and Assessing the Syndrome of Moral Injury: Initial Findings of the Moral Injury Outcome Scale Consortium


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Litz BT, Plouffe RA, Nazarov A, Murphy D, Phelps A, Coady A, Houle SA, Dell L, Frankfurt S, Zerach G, Levi-Belz Y and the Moral Injury Outcome Scale Consortium (2022) Defining and Assessing the Syndrome of Moral Injury: Initial Findings of the Moral Injury Outcome Scale Consortium. Front. Psychiatry 13:923928. doi:10.3389/fpsyt.2022.923928


Orijinal Ölçek Yazarlar: Alanna Coady, Andrea Phelps, Anthony Nazarov, Brett T. Litz, Dominic Murphy, Gadi Zerach, Lisa Dell, Rachel A. Plouffe, Sheila Frankfurt, Stephanie A. Houle, Yossi Levi-Belz


Orijinal Ölçek Yıl: 2022


Orijinal Ölçek Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.923928/full


Orijinal Ölçek DOI: 10.3389/fpsyt.2022.923928


Orijinal Ölçek Dergi: Frontiers in Psychiatry


Orijinal Ölçek Cilt: 13


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 2-16


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi