TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ahlaki Yaralanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
, 10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Tunç, M. F., Özdemir, İ., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish culture. TRC Journal of Humanitarian Action, 1 (3), 109-116. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.0014


Geliştiren/Uyarlayan
Muhammed Furkan Tunç, İrem Özdemir, Durmuş Ümmet


Yıl
2022


Kaynak Adı
Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish culture


Dergi
TRC Journal of Humanitarian Action


Cilt
1


Sayı
3


Sayfa Aralığı
109-116


Link:
https://trcjha.com/tr/?p=1077


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


DOI
https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.2.0014


Sorumlu Yazar
Muhammed Furkan Tunç


İletişim
frkntnc2527@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Ahlaki Yaralanma, İkincil travma, Stres


Alt Boyutlar
Güven Kaybı, Suçluluk/Utanç


Ölçek Türü
Kendini değerlendirme


Kimlere Uygulanabilir
18 yaş üstü bireyler


Derecelendirme
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
Ölçekten alınabilecek puan 14 ile 70 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci
İznin ardından orijinal ölçek maddeleri beş bağımsız uzman tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiş ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin panel çalışması ile çeviri işlemi devam ettirilmiştir. Daha sonra, Türkçe form iki uzman tarafından İngilizceye geri çevrilmiş ve maddelerin dil açısından anlaşılabilirliğini test etmek amacıyla 30 kişilik bir gruba pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamadaki geribildirimler ve bir dil uzmanının desteğiyle Türkçe formun son hali oluşturulmuştur. Pilot uygulamadaki geribildirimler ve Türkçe dil uzmanının desteğiyle Türkçe formun uygulama için son hali oluşturulmuştur.


Geçerlik
Ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliğini test etmek için yapılan doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği testlerine (Goodness-of Fit Indices) ilişkin değerler χ2= 127,788, sd=76, χ2/sd oranı 1,68; RMSEA değeri ,06 bulunmuş; model-veri uyumu göstergelerinden GFI ve CFI sırasıyla .89 ve .90 ve RMR ise .07 değerini almıştır. Ölçeğin elde edilen Türkçe formuna ilişkin uyum ve hata indeksleri incelendiğinde ölçeğin yapı geçerliği sağlanmış ve elde edilen sonuçların modeli doğruladığı görülmüştür.


Güvenirlik
Ahlaki Yaralanma Ölçeği’nin güvenirliğini tespit etmek amacıyla ölçeğin tamamı için Cronbach α güvenirlik analizi hesaplanmıştır ve ölçeğin güvenirliğinin iç tutarlılık katsayısı .81 olarak bulunmuştur. On dört maddelik bir ölçme aracı için ede edilen bu değerin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Bu yüzden, Cronbach Alpha değerinin 0. 70 ve üstü olması bir ölçme aracının güvenirliği için yeterli görülmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Defining and Assessing the Syndrome of Moral Injury: Initial Findings of the Moral Injury Outcome Scale Consortium


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Litz BT, Plouffe RA, Nazarov A, Murphy D, Phelps A, Coady A, Houle SA, Dell L, Frankfurt S, Zerach G, Levi-Belz Y and the Moral Injury Outcome Scale Consortium (2022) Defining and Assessing the Syndrome of Moral Injury: Initial Findings of the Moral Injury Outcome Scale Consortium. Front. Psychiatry 13:923928. doi:10.3389/fpsyt.2022.923928


Orijinal Ölçek Yazarlar
Alanna Coady, Andrea Phelps, Anthony Nazarov, Brett T. Litz, Dominic Murphy, Gadi Zerach, Lisa Dell, Rachel A. Plouffe, Sheila Frankfurt, Stephanie A. Houle, Yossi Levi-Belz


Orijinal Ölçek Yıl
2022


Orijinal Ölçek Link:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.923928/full


Orijinal Ölçek DOI
10.3389/fpsyt.2022.923928


Orijinal Ölçek Dergi
Frontiers in Psychiatry


Orijinal Ölçek Cilt
13


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
2-16


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi