TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 18 yaş üstü bireyler

56 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Yaralanma Ölçeği

Tunç, M. F., Özdemir, İ., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish culture. TRC Journal of Humanitarian Action, 1 (3), 109-116. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.0014

Aile Psikolojik Sağlamlık Ölçeği Kısa Formu (APSÖKF)

Ekşi, H. ve Güler, M.  (2023, 17-18 Temmuz). Aile psikolojik sağlamlık ölçeği kısa formu (APSÖKF) nin Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 9. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye.

Akıllı Telefon Aşırı Kullanım Tarama Ölçeği (ATAKTÖ)

Kuru, T., Uymaz, P., Cömertoğlu, S., & Çelenk, S. (2022). Turkish validity and reliability of the smartphone overuse screening questionnaire. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 9(3), 320-327. https://doi.org/10.5152/ADDICTA.2022.22053

Aktif İzleyicinin Katılım Tutum ve Davranışları Ölçeği

Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Katılımcı kültür olgusu bağlamında televizyon dramalarını sosyal medya üzerinden okumak (Tez No. 759844) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Televizyon dramaları sosyal medya ve katılımcı kültür. Doruk Yayınları

Bireysel Afet Direnci Ölçeği

Şen, G. (2022) Toplumda suç korkusu ve sosyal sermaye dinamikleri açısından afet direnci: Burdur-Antalya kent merkezi örneği (Tez No. 708679) (Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Biten İlişkiye Duygusal Adaptasyon Ölçeği

Ekşi, H., Öztürk, F. (2023, 24-26 Ekim). Biten ilişkiye duygusal adaptasyon ölçeğinin türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. Biltek 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Paris, Fransa.

Cinsel Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (CİSOY)

Üstgörül, S. (2022). Cinsel Sağlık Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 164-176. https://doi.org/10.46971/ausbid.1086403

Çok Boyutlu Dijital Stres Ölçeği

Erinç, Z Ö. (2023) Çok Boyutlu Dijital Stres Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması (Tez No. 10543772) [Tıpta Uzmanlık tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

COVID-19 İnfodemik Ölçeği

Tunçer, S. & Tam, M. S. (2022). The COVID-19 Infodemic: Misinformation About Health on Social Media in Istanbul. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, (40),1-1. doi: 10.17829/turcom.1050696

COVID-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği

Sümen, A., & Adibelli, D. (2022). Adaptation of the COV19-QoL Scale to Turkish culture: Its psychometric properties in diagnosed and undiagnosed individuals. Death Studies, 46 (10), 2298–2305.  https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1925376

Davranışsal Aktivasyon Depresyon Ölçeği Kısa Formu (DADÖ-KF)

Koşan, Y., & Kaya, M.S. (2023). Psychometric properties and factor structure of the Turkish version of the short form of Behavioral Activation for Depression Scale (BADS-SF) in non-clinical adults. E-International Journal of Educational Research, 14 (3), 198-211. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1227934 Koşan, Y., ve Kaya, M.S. (2023). Davranışsal Aktivasyon Depresyon Ölçeği-kısa formu’nun (DADÖ-KF) Türkçe uyarlamasının klinik olmayan yetişkin örnekleminde psikometrik özellikleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (3), 198-211. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1227934

Dijital Liderlik Ölçeği

Büyükbeşe, T. , Dikbaş, T. , Klein, M. & Batuk Ünlü, S. (2022). A Study on Digital Leadership Scale (DLS) development . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (2) , 740-760 . DOI: 10.33437/ksusbd.1135540

Dijital Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (DSO Ölçeği)

Çetin, M., & Gümüş, R., (2023). Research Into the Relationship Between Digital Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviours: An Intergenerational Comparison. Frontiers in Public Health, 11, 1259412. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1259412

Dijital Serbest Zaman Yönelimi Ölçeği (DSZYÖ)

Turhan, F.H., & Tutar, Ö.F. (2023). Digital leisure time tendency scale: Validity and reliability study. Journal of Education and Recreation Patterns (JERP), 4 (2), 467-478. https://doi.org/10.53016/jerp.v4i2.166

Ekonomik Adalet Ölçeği

Çamlı, A. Y., Alkan, Y., & Şensazlı, A. C. (2023). Developing a Scale to Measure the Economic Justice. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (4), 301-320. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1323418

Ekonomik Kısıtlılıklar Ölçeği

Kim, H. J., Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Perez, G. (Under review). A Cross-Cultural Validation of Psychology of Working Theory with Turkish Working Adults.

Enneagram Tip ve Alt Tip Ölçeği

Yanartaş, Ö., Malakçıoğlu, C., Acarkan, İ., & Akça,E. (2022). Validity and reliability of Enneagram Personality Types and Subtypes Inventory in a Turkish sample. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 27(3), 248-259.

Erteleme Eğilimleri Ölçeği

Ekşi, H. ve Kaplan, Z.H. (2023) .Erteleme Eğilimleri Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. N. Akhmetov (Ed.), 4. Başkent International Conference On Multidisciplinary  Studies içinde (s.1598- 1607). Iksad Global.

Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Durmuşkaya, S., & Kavas, Y. B. (2018). Akademik gelişim ve finansal okuryazarlık arasındaki ilişkinin tespiti üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 25(3), 925-939.  https://doi.org/10.18657/yonveek.441375  

Finansal Okuryazarlık ve Dijitalleşme Ölçeği

Kaya İ. ve Kılıç, M. (2021). Finansal okuryazarlık ve dijitalleşme: ölçek geliştirme üzerine bir çalışma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(15), 296 – 315. https://doi.org/10.25204/iktisad.901135

İnternet Kumar Bağımlılığı Ölçeği (İKBÖ)

Karaibrahimoğlu, A., Kişioğlu, A. N., Çoban, B., Yıldırım, A., & Yılmaz, S. D. (2021). Validity and reliability study of online gambling addiction scale (OGAS). Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 8(3), 186-193.

İstihdam Umut Ölçeği

Akın A, Hamedoglu M, Kaya Ç, Sarıçam H (2013). Turkısh Versıon Of Employment Hope Scale: The Valıdıty And Relıabılıty Study. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 4(11), 56 – 68.

Kan Bağışı Korkusu Envanteri

Çalışkan, Z., & Sevim, F. (2022). Turkish adaptation of the Blood Donation Fears Inventory: A study on validity and reliability. TRC Journal of Humanitarian Action, 1(3), 127-137. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.0012  

Kısa Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği Erişkin Formu

Erinç, Z. Ö., İnce, G., Eliaçık, K., Öztürk, Y. K., Elmalı, F., Emir, B., Kanık, A. ve Helvacı, M. (2022). Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeğinin yetişkinlere uyarlanması: Geçerlilik-güvenilirlik çalışması. İzmir Tıp Fak Dergisi, 1(1), 12-17.

Kontraseptif Bilgi Değerlendirme Ölçeği

Eryilmaz, M. E., Kuş, C., & Gümüştakim, R. Ş. (2022). Turkish adaptation of contraceptive knowledge assessment scale and its validity and reliability study in Turkey. The journal of obstetrics and gynaecology research, 10.1111/jog.15279. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jog.15279

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi