TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 18 yaş üstü bireyler

66 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Yaralanma Ölçeği

Tunç, M. F., Özdemir, İ., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish culture. TRC Journal of Humanitarian Action, 1 (3), 109-116. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.0014

Aile Psikolojik Sağlamlık Ölçeği Kısa Formu (APSÖKF)

Ekşi, H. ve Güler, M.  (2023, 17-18 Temmuz). Aile psikolojik sağlamlık ölçeği kısa formu (APSÖKF) nin Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 9. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye.

Akıllı Telefon Aşırı Kullanım Tarama Ölçeği (ATAKTÖ)

Kuru, T., Uymaz, P., Cömertoğlu, S., & Çelenk, S. (2022). Turkish validity and reliability of the smartphone overuse screening questionnaire. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 9(3), 320-327. https://doi.org/10.5152/ADDICTA.2022.22053

Aktif İzleyicinin Katılım Tutum ve Davranışları Ölçeği

Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Katılımcı kültür olgusu bağlamında televizyon dramalarını sosyal medya üzerinden okumak (Tez No. 759844) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Televizyon dramaları sosyal medya ve katılımcı kültür. Doruk Yayınları

Aşı Tereddüt Ölçeği

Çelik, H., Özer, M., & Zincir, H. (2023). Modification and Validation of the Vaccine Hesitancy Scale for Turkish Adult Vaccination. Journal of Nursing Measurement, 32(1), 82-94.  https://doi.org/10.1891/JNM-2022-0020

Bireysel Afet Direnci Ölçeği

Şen, G. (2022) Toplumda suç korkusu ve sosyal sermaye dinamikleri açısından afet direnci: Burdur-Antalya kent merkezi örneği (Tez No. 708679) (Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Biten İlişkiye Duygusal Adaptasyon Ölçeği

Ekşi, H., Öztürk, F. (2023, 24-26 Ekim). Biten ilişkiye duygusal adaptasyon ölçeğinin türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. Biltek 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Paris, Fransa.

Çevre Sağlık Okuryazarlığı Ölçüm Aracı (T-ÇSOYA )

Budak, S. N., Yapar, D., Budak, B., Tüzün, H., & Özkan, S. (2023, December 14-17). Turkish adaptation of Environmental Health Literacy Survey Instrument: Validity-Reliability Study [Conference presentation]. 7th International & 25th National Public Health Congress, Antalya, Turkey.

Cinsel Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (CİSOY)

Üstgörül, S. (2022). Cinsel Sağlık Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 164-176. https://doi.org/10.46971/ausbid.1086403

Çok Boyutlu Dijital Stres Ölçeği

Erinç, Z Ö. (2023) Çok Boyutlu Dijital Stres Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması (Tez No. 10543772) [Tıpta Uzmanlık tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

COVID-19 İnfodemik Ölçeği

Tunçer, S. & Tam, M. S. (2022). The COVID-19 Infodemic: Misinformation About Health on Social Media in Istanbul. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, (40),1-1. doi: 10.17829/turcom.1050696

COVID-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği

Sümen, A., & Adibelli, D. (2022). Adaptation of the COV19-QoL Scale to Turkish culture: Its psychometric properties in diagnosed and undiagnosed individuals. Death Studies, 46 (10), 2298–2305.  https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1925376

Davranışsal Aktivasyon Depresyon Ölçeği Kısa Formu (DADÖ-KF)

Koşan, Y., & Kaya, M.S. (2023). Psychometric properties and factor structure of the Turkish version of the short form of Behavioral Activation for Depression Scale (BADS-SF) in non-clinical adults. E-International Journal of Educational Research, 14 (3), 198-211. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1227934 Koşan, Y., ve Kaya, M.S. (2023). Davranışsal Aktivasyon Depresyon Ölçeği-kısa formu’nun (DADÖ-KF) Türkçe uyarlamasının klinik olmayan yetişkin örnekleminde psikometrik özellikleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (3), 198-211. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1227934

Deprem Korku Ölçeği

Filiz, M., Karashin, Y., & Karagoz, Y. (2024). The Development of A Scale to Measure The Fear of Earthquake. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 27(1), 133-152.

Dijital Liderlik Ölçeği

Büyükbeşe, T. , Dikbaş, T. , Klein, M. & Batuk Ünlü, S. (2022). A Study on Digital Leadership Scale (DLS) development . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (2) , 740-760 . DOI: 10.33437/ksusbd.1135540

Dijital Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (DSO Ölçeği)

Çetin, M., & Gümüş, R., (2023). Research Into the Relationship Between Digital Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviours: An Intergenerational Comparison. Frontiers in Public Health, 11, 1259412. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1259412

Dijital Serbest Zaman Yönelimi Ölçeği (DSZYÖ)

Turhan, F.H., & Tutar, Ö.F. (2023). Digital leisure time tendency scale: Validity and reliability study. Journal of Education and Recreation Patterns (JERP), 4 (2), 467-478. https://doi.org/10.53016/jerp.v4i2.166

Ekonomik Adalet Ölçeği

Çamlı, A. Y., Alkan, Y., & Şensazlı, A. C. (2023). Developing a Scale to Measure the Economic Justice. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (4), 301-320. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1323418

Ekonomik Kısıtlılıklar Ölçeği

Kim, H. J., Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Perez, G. (Under review). A Cross-Cultural Validation of Psychology of Working Theory with Turkish Working Adults.

Enneagram Tip ve Alt Tip Ölçeği

Yanartaş, Ö., Malakçıoğlu, C., Acarkan, İ., & Akça,E. (2022). Validity and reliability of Enneagram Personality Types and Subtypes Inventory in a Turkish sample. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 27(3), 248-259.

Erteleme Eğilimleri Ölçeği

Ekşi, H. ve Kaplan, Z.H. (2023) .Erteleme Eğilimleri Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. N. Akhmetov (Ed.), 4. Başkent International Conference On Multidisciplinary  Studies içinde (s.1598- 1607). Iksad Global.

Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Durmuşkaya, S., & Kavas, Y. B. (2018). Akademik gelişim ve finansal okuryazarlık arasındaki ilişkinin tespiti üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 25(3), 925-939.  https://doi.org/10.18657/yonveek.441375  

Finansal Okuryazarlık ve Dijitalleşme Ölçeği

Kaya İ. ve Kılıç, M. (2021). Finansal okuryazarlık ve dijitalleşme: ölçek geliştirme üzerine bir çalışma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(15), 296 – 315. https://doi.org/10.25204/iktisad.901135

Girişimcilikte Sosyal Engeller Ölçeği

Akkuş, Y. (2023). Girişimcilikte Sosyal Engeller Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Kontrol Odağı, Girişimcilik Niyeti ile İlişkisi. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 12(2), 81-98.

İmpulsif (Anlık) Satın Alma Ölçeği

Günel, Y. (2024). İmpulsif (anlık) satın almaya yönelik ölçek geliştirme çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(2), 594-612. https://doi.org/10.33206/mjss.1364134

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi