TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 175 Dini İnançlar, Maneviyat, Manevi Gelişim/Danışmanlık

137 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Kürüm, B. (2021). Kimlik kavramına ahlaki bir bakış: Ahlaki Kimlik Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ahlaki Öfke Ölçeği

Çelik Ok, M. (2019). Ahlaki Öfke Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Muhakeme Dergisi , 2 (2) , 19-28. https://doi.org/10.33817/muhakeme.626140

Ahlaki Yaralanma Ölçeği

Tunç, M. F., Özdemir, İ., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish culture. TRC Journal of Humanitarian Action, 1 (3), 109-116. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.0014

Allah Algısı Ölçeği

Akın, A. ve Akın, Ü. (2015). Allah algısı ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7),1-6.

Amaçların Gerçekleşme Düzeyini Ölçen Envanter

Çelik, K. (1999). İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Batıl İnanışlar Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Kaya, Ç., & İlbay, A.B. Development and validation Superstitious Beliefs Scale, 2nd International Conference on Ethics Education, 22-24 Mayıs, 2014, Ankara.https://www.researchgate.net/publication/262939732_Development_and_valid...

Bireysel ve Toplumsal Hayatta Dindarlık Ölçeği

Karabağ, Rıza . “Bireysel ve Toplumsal Hayatta Dindarlık Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 52 (Haziran 2022): 79-106 . https://doi.org/10.17120/omuifd.1094243

Cin Algısı Ölçeği

Özasma, H. İ. (2020). Cin Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(1), 627-644. http://dx.doi.org/10.46353/k7auifd.697175

Çok Boyutlu Ölüm Farkındalığı Ölçeği

Bulut, M. B., McDermott, M. ve McEwan, O. (2017). Çok Boyutlu Ölüm Farkındalığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(49), 268-275.

Diğerkâmlık Ölçeği

Ersanlı, K., ve Doğru- Çabuker, N. (2015). Diğerkâmlık Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 43-53. DOI: 10.17755/esosder.70589

Dijital Oyunlardaki Kutsal Ögelere Yönelik Oyuncu Tutumları Ölçeği

Özkan, M. N. (2022). Dijital Oyunlarda Kutsal Sembolizmi ve Oyuncularına Yansımaları (Tez No. 752784) [Yüksek Lisans Tezi, İbn Haldun Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Din Anlayışı Ölçeği

İnce, A.  Kutlu, İ. ve Koçak, M. F. (2022). Beliren yetişkinlerde din anlayışı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46), 607-633.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği

Özdemir, Ş., & Çelik, R. (2017). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8:7-20.

Din Temelli Afet Algısı Ölçeği

Aksaç, Ş. N. ve Aksaç, A. (2024). Din Temelli Afet Algısı Üzerine Nicel Bir Araştırma. İ. Çapcıoğlu, F. Çapcıoğlu ve R. Çınar (Ed.), Psikososyal Boyutlarıyla Afetler ve Din (s. 25–47). Nobel Akademik Yayıncılık.

Dindar İnsan Algısı Ölçeği

Akça, E. D. ve Yıldız, M. (2020). Dindar insan algısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bilimname, 43, 409-435.

Dindar ve Spiritüel Olmama (DİSOL) Ölçeği

Sevinç K., Güven M. ve Metinyurt T. (2015). Dindar ve Spiritüel Olmama (DİSOL) Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 59-86.

Dindarlık Eğilimi Ölçeği

Karaçay, G. (2011). İşsiz bireylerde yaşam doyumu: Eğitim, dini duygulanım ve sistemi meşrulaştırma bakımından bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Dindarlık Ölçeği

Karaca, F. (1997). Psikolojik açıdan ölüm ve dini inanç ilişkisi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Dindarlık Ölçeği

Özer, G., Özbek, V., Elçi, M., & Aydın, K. (2015). Concurrent validity of different religiosity scales used in researches of marketing ethics and a proposal for a new religiosity scale, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 15-28.

Dindarlık Tipolojilerini Belirleme Ölçeği

Topuz, İ. (2013). Dindarlık tipolojileri ile benlik saygısı arasındaki ilişki: yetişkinler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (30), 35-50.

Dini Bağlılık Ölçeği

Akın, A., Altundağ, Y. ve Turan, M. (2014). Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 4(2), 367-375.

Dini Başa Çıkma Ölçeği

Ekşi, H. & Sayın, M. (2016, May). The adaptation of Religious Coping Scale into Turkish language: A study of bilingual equivalance, validity and reliability. Paper presented at the AGP Humanities and Social Sciences Conference, BAU International Berlin University, Berlin, Germany.

Dinî Başa Çıkma Ölçeği

Abanoz, S. (2023). Dinî Başa Çıkma: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eskiyeni, 48, 201-222. https://doi.org/10.37697/eskiyeni.1226612.

Dini Başa çıkma Tarzları Ölçeği

Ekşi, H. (2001). Başaçıkma, dini başaçıkma ve ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma: Eğitim, ilahiyat ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin karşılaştırılması (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Dini Başaçıkma Tarzları Ölçeği (DBTÖ)

Güner, A. (2006). Lise öğrencilerinde stres başaçıkma ve dini başaçıkma. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi