TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü
Bildiri


Kaynak/Referans

Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2015). Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik
ve güvenirlik çalışması. 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi'nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Eskişehir, Türkiye.


Geliştiren/Uyarlayan
Bülent Gürbüz, Erman Öncü, Esra Emir


Yıl
2015


Kaynak Adı
Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Şehir
Eskişehir


Ülke
Türkiye


Ay
Kasım


Sempozyum / Kongre Adı
3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/serbest-zaman-kolaylastiricilari-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Bildiri
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Bülent Gürbüz


İletişim
bulentgurbuz@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Rekreasyon, Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları


Alt Boyutlar
Kişilerarası Kolaylaştırıcılar, Kişisel Kolaylaştırıcılar, Yapısal Kolaylaştırıcılar


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 16 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Kişisel Kolaylaştırıcılar
Kişilerarası Kolaylaştırıcılar
Yapısal Kolaylaştırıcılar


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçeğin faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ölçeğin orjinalinde bulunan 27 madde ve 3 faktörlü yapının doğrulanmadığı, 16 madde ve 3 faktörlü yapının ise kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Güvenirlik

3 alt boyut için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları 0.66 ile 0.79 arasında değişirken, toplam ölçek için bu değer 0.86 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi