TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Bildiri

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/serbest-zaman-kolaylastiricilari-olcegi-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü: Bildiri


Kaynak/Referans:

Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2015). Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik
ve güvenirlik çalışması. 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi'nde sunulan bildiri, 5-7 Kasım 2015, Eskişehir, Türkiye.


Geliştiren/Uyarlayan: Bülent Gürbüz, Erman Öncü, Esra Emir


Yıl: 2015


Kaynak Adı: Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Şehir: Eskişehir


Ülke: Türkiye


Ay: Kasım


Sempozyum / Kongre Adı: 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi


Sorumlu Yazar: Bülent Gürbüz


İletişim: bulentgurbuz@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Rekreasyon, Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları


Alt Boyutlar: Kişilerarası Kolaylaştırıcılar, Kişisel Kolaylaştırıcılar, Yapısal Kolaylaştırıcılar


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 16 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Kişisel Kolaylaştırıcılar
Kişilerarası Kolaylaştırıcılar
Yapısal Kolaylaştırıcılar


Kimlere Uygulanabilir: Üniversite Öğrencileri


Geçerlik:

Ölçeğin faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ölçeğin orjinalinde bulunan 27 madde ve 3 faktörlü yapının doğrulanmadığı, 16 madde ve 3 faktörlü yapının ise kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Güvenirlik:

3 alt boyut için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları 0.66 ile 0.79 arasında değişirken, toplam ölçek için bu değer 0.86 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi