TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 378 Türkçe Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Kocaarslan, M. (2016). “Garfield” görselli 1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. İlköğretim Online, 15(4), 1217-1233.


Geliştiren/Uyarlayan
Mustafa Kocaarslan


Yıl
2016


Kaynak Adı
“Garfield” görselli 1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması


Dergi
İlköğretim Online


Cilt
15


Sayı
4


Sayfa Aralığı
1217-1233


Link:
http://ilkogretim-online.org.tr/vol15say4/v15s4m9.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Mustafa Kocaarslan


İletişim
mustafakocaarslan@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Okumaya Yönelik Tutum


Alt Boyutlar
Akademik Okuma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

2 alt boyut ve 20 madde


Kimlere Uygulanabilir
1-6 sınıflar için


Derecelendirme
4'lü Likert(1=çok mutlu - 4=çok üzgün)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Okumaya Yönelik
Tutum Ölçeği’ni Türkçeye uyarlanmasıdır. Orijinal formu İngilizce olan ölçek 20 madde ve iki faktörden
oluşmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ölçeğin dil ve alan uzmanları tarafından çevirileri yapılmış ve elde edilen
Türkçe forma uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir.


Geçerlik

Ki-kare değerinin (χ2=311.64, N=289, p=.00) anlamlı olduğu ve χ2/df
oranın 5’ten küçük olduğu görülmektedir. Diğer uyum indeksi değerleri ise RMR=.05, RMSEA=.05,
NFI=.93, CFI=.89, IFI=.97, GFI=.89, ve AGFI=.90 olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri
modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğuna işaret etmektedir .


Güvenirlik

Ölçeğin Türkçe formu için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .88 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi