TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://ilkogretim-online.org.tr/vol15say4/v15s4m9.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 378 Türkçe Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Kocaarslan, M. (2016). “Garfield” görselli 1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. İlköğretim Online, 15(4), 1217-1233.


Geliştiren/Uyarlayan: Mustafa Kocaarslan


Yıl: 2016


Kaynak Adı: “Garfield” görselli 1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması


Dergi: İlköğretim Online


Cilt: 15


Sayı: 4


Sayfa Aralığı: 1217-1233


Sorumlu Yazar: Mustafa Kocaarslan


İletişim: mustafakocaarslan@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Okumaya Yönelik Tutum


Alt Boyutlar: Akademik Okuma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

2 alt boyut ve 20 madde


Kimlere Uygulanabilir: 1-6 sınıflar için


Derecelendirme: 4'lü Likert(1=çok mutlu - 4=çok üzgün)


Çeviri Süreci:

Okumaya Yönelik
Tutum Ölçeği’ni Türkçeye uyarlanmasıdır. Orijinal formu İngilizce olan ölçek 20 madde ve iki faktörden
oluşmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ölçeğin dil ve alan uzmanları tarafından çevirileri yapılmış ve elde edilen
Türkçe forma uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir.


Geçerlik:

Ki-kare değerinin (χ2=311.64, N=289, p=.00) anlamlı olduğu ve χ2/df
oranın 5’ten küçük olduğu görülmektedir. Diğer uyum indeksi değerleri ise RMR=.05, RMSEA=.05,
NFI=.93, CFI=.89, IFI=.97, GFI=.89, ve AGFI=.90 olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri
modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğuna işaret etmektedir .


Güvenirlik:

Ölçeğin Türkçe formu için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .88 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi