TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Kaya, M. F. (2013). Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geliştirme Çalışması. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 155-174.


Geliştiren/Uyarlayan
Mehmet Fatih Kaya


Yıl
2013


Kaynak Adı
Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geliştirme Çalışması


Dergi
Doğu Coğrafya Dergisi


Cilt
18


Sayı
30


Sayfa Aralığı
155-174


Link:
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunidcd/article/view/1021009977/1021007946


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Mehmet Fatih Kaya


İletişim
mefkaya@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Coğrafya Eğitimi Motivasyonu


Alt Boyutlar
Bilgi Edinme, İlgi Alanı, Özgüven, Performans


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 Alt Boyut ve 22 Madde
İlgi Alanı (6 m): Coğrafya biliminin konusu ilgimi çeker
Özgüven (5 m): Coğrafya dersinden yüksek not alacağıma inanıyorum
Bilgi Edinme (7 m): Coğrafyayla ilgili birçok kaynağımın olmasını isterim
Performans (4 m): Coğrafya dersi sınavında en yüksek notu almak isterim


Kimlere Uygulanabilir
Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum - 5=Kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

 1.00-1.80 aralığı: Hiç Katılmıyorum,
 1.81-2.60 aralığı: Kısmen Katılıyorum,
 2.61-3.40 aralığı: Kararsızım,
 3.41-4.20 aralığı: Katılıyorum
 4.21-5.00 aralığı: Tamamen Katılıyorum
Geliştirilen 22 maddelik ölçeğin alt boyutlarına ilişkin puan aralıkları Tablo 10’da
verilmiştir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Tablo 7’de de görüldüğü gibi Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği alt boyutları arasında ve toplam ölçekle pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar yapı geçerliliğine ilişkin kanıt olarak gösterilebilir.
Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin dört faktör altında toplandığı tespit edilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Birinci faktör ilgi alanına (Ö16, Ö14, Ö15, Ö13, Ö18, Ö17); ikinci faktör özgüvene (Ö8, Ö7, Ö12, Ö19, Ö6), üçüncü faktör bilgi edinmeye (Ö5, Ö1, Ö4, Ö22, Ö2, Ö3, Ö23) ve dördüncü faktör ise performansa yönelik (Ö10, Ö11, Ö9, Ö20) olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin toplamdaki Cronbach’s Alpha değeri .909 ve alt boyutlarından; birinci faktör için .812, ikinci faktör için .811, üçüncü faktör için .818 ve dördüncü faktör için .71 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilirliğinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Geliştirilen ölçeğin alt boyutlarının birbiriyle ve toplam ölçek ölçekle pozitif yönde anlamlı ilişki göstermiştir. Bu durum yapı geçerliliğinin olduğunu göstermektedir.


Güvenirlik

Bayram (2004) Cronbach Alpha değerinin güvenirlik için 70’in üzerinde olmasının yeterli olduğunu belirtmektedir (Bayram, 2004: 128). Bu durum ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu da göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi