TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Teyfur, E. (2009). 9. Sınıf Coğrafya dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.


Geliştiren/Uyarlayan
Emine Teyfur


Yıl
2009


Kaynak Adı
9. Sınıf Coğrafya dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UPP_Zu9isEmWGFXFCBYasT6qyY4BT0FTScODBnU-2apufn74QosTwyAlhHYRfijV


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Emine Teyfur


İletişim
eteyfur@agri.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum, Öğrenci Başarısı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçekte 38 madde bulunmaktadır.
Bilgisayar desteği ile işlenen coğrafya derslerinde dikkatim dağılır (4.madde)
Bilgisayar desteği ile işlenen coğrafya dersinde kısa sürede çok iş yapıldığı için öğrenmem engellenir (10. madde)
Coğrafya dersinde bilgisayar destekli öğretimin gerekli olmadığını düşünüyorum (24. madde)


Kimlere Uygulanabilir
Coğrafya Dersi Alan Öğrencilere


Derecelendirme
5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Yapı geçerliliği için Kaiser Mayer Olken testi ve Bartlet Testi uygulanmıştır. İç geçerlilik için ise t testinden faydalanılmıştır. Tutum maddelerinin t testi madde analizinden elde edilen sonuçlarına göre 26. ve 20. maddelerin toplam faktör yükü 0.30 değerinden düşük olduğu için ölçekten
çıkartılmıştır. Bunun yanı sıra 22. madde 0.33 değerindedir. Bu değer sınır bir değerde olmasına rağmen ölçeğin bütünlüğünü korumak adına ölçekte bırakılmıştır. Tutum ölçeği madde analizi sonucu olarak toplam 40 maddeden 38 maddeye düşmüştür. Kikare puanı 6417,421 değerindedir ve anlamlılık derecesi. 05’ten küçük olduğu için veriler faktör analizinde anlamlıdır


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha Güvenirlik Derecesi ölçülmüştür. Cronbach Alpha
Güvenirlik Derecesi 0,94 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin güvenirliği bakımından oldukça yüksek bir rakamdır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi