TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 260 Travma, Stres ve Baş Etme

117 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Acil Hemşireleri İçin Stres Etkeni Ölçeği

Hançerlioğlu, S., Konakçı, G. & Aykar, F. S. (2020). Assessing psychometric properties of Turkish version of the stressor scale for emergency nurses. Turkish Journal of Emergency Medicine, 20 (2), 69–74. https://doi.org/10.4103/2452-2473.285012

Algılanan Stres Ölçeği

Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New/Yeni Symposium Journal, 51(3), 132-140.

Anne Baba Stres Ölçeği

Akay O. (2023) Özel Gereksinimli Çocuklarda Anne-Baba Stres Düzeyi ile Aile Güçlendirme İlişkisinin Güçlendirme Yaklaşımı Çerçevesinde İncelenmesi (Tez No. 815991) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Anne Manevi Başa Çıkma Ölçeği

Yaman, K. G., Sanver-Gürsoy, H., Canel, A. N., & Ekşi, H. (2018). Maternal Spiritual Coping Scale: Development and validation. Spiritual Psychology and Counseling, 3, 9–21. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2018.1.0042

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu (BÇSÖ-KF)

Bacanlı, H., Sürücü, M. ve İlhan, T. (2013). Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 81-96.

Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği

Eryılmaz, A. & Başal, A. (2021). Student and teacher perspectives: Developing the Scale of Coping Strategies for pessimism and subjective well-being model based on coping strategies for COVID-19 and goal striving. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8 (1), 546-563.

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği

Ağargün, M,Y., Beşiroğlu, L., Kıran, Ü,K., Özer, Ö,A. ve Kara, H. (2005). COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 6, 221-226.

Bastırma Duyarlılık Ölçeği

Bayezid, G. (2000). Bastırma Duyarlılık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlama çalışması. Düşünen Adam, 13(2), 99-106.

Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği

Ozcelık H., Özdel K., Doğan Bulut S., Örsel S.(2015). The reliability and validity of the Turkish Version of the Beck Scale for Suicide Ideation (Turkish BSSI). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 25(2), 141 – 150. https://doi.org/10.5455/bcp.20141214105009

Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Doğan, T., Sapmaz, F. ve Totan, T. (2010). Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,12(2), 121-129.

Birikimli Travma Ölçeği

Eltan, S. ve Karancı, A. N. (2022) Birikimli travma ölçeği kısa formu: psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 69-93. https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000057

Biten İlişkiye Duygusal Adaptasyon Ölçeği

Ekşi, H., Öztürk, F. (2023, 24-26 Ekim). Biten ilişkiye duygusal adaptasyon ölçeğinin türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. Biltek 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Paris, Fransa.

Bıkkınlık (Boreout) Ölçeği

Çağatay, Ü. (2022). Eğitim yöneticilerinin yöneticilikten ayrılma niyetleri ile bıkkınlık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Tez No. 762906) [Yüksek lisans tezi, İzmir Demokrasi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Boş Zaman Yoluyla Stresle Baş Etme İnancı Ölçeği

Çevik, H., Özcan, Ö. ve Munusturlar, S. (2018). Boş Zaman Yoluyla Stresle Baş Etme İnancı Ölçeği Ve Boş Zaman Yoluyla Stresle Baş Etme Strateji Ölçeği’nin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 36-50. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000353

Çocuk PTSD Semptom Ölçeği

Kadak, M. T., Boysan, M., Ceylan, N., & Çeri, V. (2014). Psychometric properties of the Turkish version of the Child PTSD Symptom Scale. Comprehensive Psychiatry, 55, 1435-1441. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.05.001

Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE)

Karakaya, I., Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Aker, A. T., Şişmanlar, Ş. G., Yıldız-Öç, Ö. ve Coşkun, A. (2007). Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(3), 125-132.

Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği

Erden, G., Kılıç, E. Z., Uslu, R. İ. ve Kerimoğlu, E. (1999). Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği: Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(3), 143-149.

Çocuklarda Perioperatif Çok Boyutlu Anksiyete Ölçeği

Çelik, S., Kurt, A., Altıntaş, S., Uçar, Ö. (2023). Children’s Perioperative Multidimensional Anxiety Scale: Turkish cross-cultural adaptation. Pediatr Anaesth, 2023 (00), 1-7. Doi:10.1111/pan.14636

Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği

Şar, V., Öztürk, E., ve İkikardeş, E. (2012). Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirliği. Türkiye Klinikleri, 32(4), 1054-1063. doi: 10.5336/medsci.2011-26947

Çocukluk Çağı Travma Sonrası Duygusal Stres Ölçeği (PEDS)

Göktepe, K. (2014). Çocukluk çağı travma sonrası duygusal stres ölçeği'nin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul).

Çocukluk Deneyimleri Ölçeği

Akın, A., Uysal, R. ve Çitemel, N. (2013). Çocukluk Deneyimleri Ölçeği' nin Türkçe' ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1541-1550.

Çocukluk Dönemi Koruyucu Yaşantılar Ölçeği

Bayar, Ö. & Doğan, T. (2023). Çocukluk Dönemi Koruyucu Yaşantılar Ölçeği (ÇD-KYÖ): Çocuk istismarı ve ihmalinde koruyucu faktörlerin ölçülmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 68, 128-155.  https://doi.org/10.21764/maeuefd.1292407

Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği

Aslan, S. H., ve Alparslan, Z. N. (1999). Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeğinin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 275-285.

Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği

Birlik, E.(2020). Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Asya Studies, 5(18), 97-108. https://doi.org/10.31455/asya.1005226

Covid Stres Ölçeği

Gündoğmuş, İ., vd. (2021). Covid Stres Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 32(2), 25 – 25.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi