TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 260 Travma, Stres ve Baş Etme

69 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Anne Manevi Başa Çıkma Ölçeği

Yaman, K. G., Sanver-Gürsoy, H., Canel, A. N., & Ekşi, H. (2018). Maternal Spiritual Coping Scale: Development and validation. Spiritual Psychology and Counseling, 3, 9–21. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2018.1.0042

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu (BÇSÖ-KF)

Bacanlı, H., Sürücü, M. ve İlhan, T. (2013). Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 81-96.

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği

Ağargün, M,Y., Beşiroğlu, L., Kıran, Ü,K., Özer, Ö,A. ve Kara, H. (2005). COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 6, 221-226.

Bastırma Duyarlılık Ölçeği

Bayezid, G. (2000). Bastırma Duyarlılık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlama çalışması. Düşünen Adam, 13(2), 99-106.

Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Doğan, T., Sapmaz, F. ve Totan, T. (2010). Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,12(2), 121-129.

Çocuk PTSD Semptom Ölçeği

Kadak, M. T., Boysan, M., Ceylan, N., & Çeri, V. (2014). Psychometric properties of the Turkish version of the Child PTSD Symptom Scale. Comprehensive Psychiatry, 55, 1435-1441. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.05.001

Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE)

Karakaya, I., Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Aker, A. T., Şişmanlar, Ş. G., Yıldız-Öç, Ö. ve Coşkun, A. (2007). Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(3), 125-132.

Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği

Erden, G., Kılıç, E. Z., Uslu, R. İ. ve Kerimoğlu, E. (1999). Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği: Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(3), 143-149.

Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği

Şar, V., Öztürk, E., ve İkikardeş, E. (2012). Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirliği. Türkiye Klinikleri, 32(4), 1054-1063. doi: 10.5336/medsci.2011-26947

Çocukluk Çağı Travma Sonrası Duygusal Stres Ölçeği (PEDS)

Göktepe, K. (2014). Çocukluk çağı travma sonrası duygusal stres ölçeği'nin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul).

Çocukluk Deneyimleri Ölçeği

Akın, A., Uysal, R. ve Çitemel, N. (2013). Çocukluk Deneyimleri Ölçeği' nin Türkçe' ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1541-1550.

Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği

Aslan, S. H., ve Alparslan, Z. N. (1999). Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeğinin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 275-285.

Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği

Birlik, E.(2020). Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Asya Studies, 5(18), 97-108. https://doi.org/10.31455/asya.1005226

Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeği

Tanhan, F. ve Kayri, M. (2013). Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13/(2), 1013-1025.

Deprem Stresi İle Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Yöndem, Z.D. ve Eren, A. (2008). Deprem Stresi İle Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 60-75.

DSM-5 Travma Sonrası Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu

Yalın Sapmaz Ş., Ergin D., Özek Erkuran H., Şen Celasin N., Öztürk M., Karaarslan D., Köroğlu E. ve Aydemir Ö. (2017). DSM-5 Travma sonrası stres belirtileri şiddet ölçeği çocuk formunun türkçe güvenilirliği ve geçerliliği. Nöropsikiyatri Arşivi; 54: 205-208. DOI: 10.5152/npa.2017.15913

Ebeveyn Stres Ölçeği

Gördesli, M. A., & Sünbül, Z. A. The Psychometric Properties of Parental Stress Scale-Turkish Form. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 11(61), 199-213.

Engelli Çocuk Aileleri İçin Aileden Aileye Destek Algısı Ölçeği

Arslan, N., & Kürtüncü, M. (2022). Parent-to-Parent Support Perception Scale for Families with Children with Disability: Scale development study. Social Science Development Journal, 7  (34), 115-128. Vol

Gereksinim Ölçeği

Büyükçoban S., Çiçeklioğlu M., Yılmaz, N. D. ve Civaner, M. M. (2016). Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Yakınları için Gereksinim Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Toplum ve Hekim Dizini, 31(1), 31-41.

Hemşire Stres Ölçeği

Mert, S., Aydin Sayilan, A., & Baydemir, C. (2020). Nurse Stress Scale (NSS): Reliability and validity of the Turkish version. Perspectives in Psychiatric Care, 1–12. https://doi.org/10.1111/ppc.12606

Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL)

Yıldırım, Ş. ve Fışıloğlu, H. (2005). Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(15), 47-61.

İki Boyutlu Yas Ölçeği

Ayaz, T., Karanci, A. N. ve Aker, A. T. (2014). İki Boyutlu Yas Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Psikiyatri Dergisi, 25(4), 253-263.

İkincil Travmatik Stres Ölçeği

Kahil, A. (2016). Travmatik yaşantıları olan bireylere yardım davranışında bulunan profesyonel ve gönüllülerin ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İkincil Travmatik Stres Ölçeği

Yıldırım, G., KIDAK, L. B. ve Yurdabakan, İ. (2018). İkincil Travmatik Stres Ölçeği: Bir uyarlama çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(1), 45-51.

İklim Değişikliği Anksiyetesi Ölçeği

Cebeci, F., Karaman, M., Öztürk, A. F. , Uzun, K., Altın, M. O., Arıcı, A. & Artan, T. (2022). İklim değişikliği anksiyetesi ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 22 (1), 20-42. Doi: https://doi.org/10.54961/uobild.1129602

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi