TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 260 Travma, Stres ve Baş Etme

122 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL)

Yıldırım, Ş. ve Fışıloğlu, H. (2005). Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(15), 47-61.

IFOMA sonrası Göç Travma Etkisi Ölçeği

Aydın Avcı, İ., Çavuşoğlu, F., Öz Yıldırım, Ö., Korkmaz, M., & Çal, A. (2024). IFOMA after migration posttraumatic impact scale development, validity and reliability study. International Journal of Caring Sciences, 17(1), 401-412.

İki Boyutlu Yas Ölçeği

Ayaz, T., Karanci, A. N. ve Aker, A. T. (2014). İki Boyutlu Yas Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Psikiyatri Dergisi, 25(4), 253-263.

İkincil Mağdur Deneyimi Destek Ölçeği Revize (T-SVEST-R)

Demiray, G. (2023) İkincil Mağdur Deneyimi Destek Ölçeği Revize’nin (SVEST-R) Türkçe geçerlik ve güvenirliği (Tez No. 777200) [Tıpta uzmanlık tezi, Trakya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İkincil Travmatik Stres Ölçeği

Kahil, A. (2016). Travmatik yaşantıları olan bireylere yardım davranışında bulunan profesyonel ve gönüllülerin ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İkincil Travmatik Stres Ölçeği

Yıldırım, G., KIDAK, L. B. ve Yurdabakan, İ. (2018). İkincil Travmatik Stres Ölçeği: Bir uyarlama çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(1), 45-51.

İklim Değişikliği Anksiyetesi Ölçeği

Cebeci, F., Karaman, M., Öztürk, A. F. , Uzun, K., Altın, M. O., Arıcı, A. & Artan, T. (2022). İklim değişikliği anksiyetesi ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 22 (1), 20-42. Doi: https://doi.org/10.54961/uobild.1129602

Kanser Hastalarında Travma Sonrası Gelişim Ölçeği

Aydin, R., & Kabukçuoğlu, K. (2020). The factor structure of the posttraumatic growth inventory in cancer patients in Turkey. Health & Social Care in the Community, 28, 1603–1610. https://doi.org/10.1111/hsc.12985

Kayıp Yaşantılarında Bitmemiş İşler Ölçeği-Kısa Form

Cesur-Soysal, G. (2019). Kayıp Yaşantılarında Bitmemiş İşler Ölçeği-Kısa Form: Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21. doi:10.5455/apd.58897

Kendi Kendine Stres Yapma Ölçeği

Yazıcı-Kabadayı, S., & Öztemel, K. (2022). The Mediating Role of Rumination and Self-Regulation Between Self-Generated Stress and Psychological Well-Being. Psychological Reports, 0(0). https://doi.org/10.1177/00332941221119415

Kırılganlık Değerlendirme ve Tarama Aracı

Baş, K. G., Denizci, T. ve Özdurak Sıngın, R. H. (2023). Kırılganlık Değerlendirme ve Tarama Aracı: Türkçe Adaptasyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 8(3), 205-220.  https://10.31680/gaunjss.1300237

Kısa Baş etme Yöntemleri Ölçeği

Ornek, O. K., & Temel, G. Y. (2018). Reliability and validity of the Turkish version of the brief scales for coping profile in textile workers. Nővér, 31(2), 1-8.

Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö)

Aker, A. T., Özeren, M., Başoğlu, M., Kaptanoğlu, C., Erol, A., ve Buran, B. (1999). Klinisyen Tarafindan Uygulanan Travma Sonrasi Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö)-geçerlik ve güvenilirlik çalişması. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4)

Kocaeli – Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği

Aker, A. T., Hamzaoğlu, O. ve Boşgelmez, Ş. (2007). Kocaeli - Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeğinin (Kocaeli-Kısa) Geçerliği. Düşünen Adam, 20(4), 172-178.

Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanteri

Yazıcı, H., Altun, F., Şahin, M., Tosun, C., Pekdemir, Ü., & Bulut Yazıcı, E. (2017). Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Journal of Mood Disorders, 7(2), 93-103.

Koronavirüs hastalığı ile ilgili peritravmatik hastalık indeksi (KPHI)

Karadağ, M., & Kokaçya, M. H.(2021). Reliability and validity study of the turkish version of the covid-19 peritraumatic distress index. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 22(5), 237-243. doi: 10.5152/alphapsychiatry.2021.21337

Kriz Sonrası Psikolojik Tepki Ölçeği (KSPT-39)

Dinler, H., Ağca, M.A. ve Asıcı, E. (2023, Eylül 20-23). Kriz Sonrası Psikolojik Tepki Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri]. International Education Congress (EDUCongress 2023), Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. https://educongress.org/wp-content/uploads/2023/10/EDUCONGRESS-2023-ABSTRACT-BOOK-1.pdf

Küçük ‘t’ Travma Etkisini Belirleme Ölçeği

Dinç, S.Y. ve Sapmaz, F. (2023). Küçük ‘t’ Travma Etkisini Belirleme Ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 225-251.

Öğrenci Öğrenme Kaygısı Ölçeği

Biçer, İ. , Söyler, S. ve Çavmak, D. (2022). Öğrenci Öğrenme Kaygısı ölçeği Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19(1) , 15-24. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd/issue/70749/1137813

Olaylarin Etkisi Ölçeği

Çorapçioğlu, A., Yargiç, İ., Geyran, P. ve Kocabaşoğlu, N. (2006, January). "Olaylarin Etkisi Ölçeği"(IES-R) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. New/Yeni Symposium: psikiyatri, nöroloji ve davraniş bilimleri dergisi, 44(1), 14-22.

Öz Eleştirel Ruminasyon Ölçeği

Kocalar, H. E. (2019). Öz Eleştirel Ruminasyon Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerindeki mükemmeliyetçilik ile akademik erteleme ilişkilerinde öz eleştirel ruminasyonun aracılık rolü. (Tez No. 599658) [Yüksek Lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Perinatal Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği

Akik, B. K., & Batigun, A. D. (2020). Perinatal Post Traumatic Stress Disorder Questionnaire-II (PPQ-II): Adaptation, validity, and reliability study. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 33(4), 340-350. Doi: 10.14744/DAJPNS.2020.00102

Peritravmatik Stres Envanteri

Ermağan Çağlar, E., Sanal Özcan, Y., Türk Kurtça, T. & Hamzaoğlu, N. (2022). Peritravmatik stres envanteri (PDI) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 23-42. doi: 10.26468/trakyasobed.876452

Posttravmatik Stres Bozukluğu Kontrol Listesi

Boysan, M., Ozdemir, P. G., Ozdemir, O., Selvi, Y., Yilmaz, E. & Kaya, N. (2017). Psychometric properties of the Turkish version of the PTSD Checklist for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (PCL-5). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27:3, 306-316. DOI: 10.1080/24750573.2017.1342769

Posttravmatik Stres Bozukluğu- Kısa Ölçek

Evren, C., Dalbudak, E., Aydemir, Ö., Köroğlu, E., Evren,B., Özen, S., & Coşkun, K. S. (2016). Psychometric properties of the Turkish PTSD-short scale in a sample of undergraduate students. Bulletin of Clinical Psychopharmacolog, 26(3), 294-302. doi: 10.5455/bcp.20151205113132

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi