TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 260 Travma, Stres ve Baş Etme

109 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Kendi Kendine Stres Yapma Ölçeği

Yazıcı-Kabadayı, S., & Öztemel, K. (2022). The Mediating Role of Rumination and Self-Regulation Between Self-Generated Stress and Psychological Well-Being. Psychological Reports, 0(0). https://doi.org/10.1177/00332941221119415

Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö)

Aker, A. T., Özeren, M., Başoğlu, M., Kaptanoğlu, C., Erol, A., ve Buran, B. (1999). Klinisyen Tarafindan Uygulanan Travma Sonrasi Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö)-geçerlik ve güvenilirlik çalişması. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4)

Kocaeli – Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği

Aker, A. T., Hamzaoğlu, O. ve Boşgelmez, Ş. (2007). Kocaeli - Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeğinin (Kocaeli-Kısa) Geçerliği. Düşünen Adam, 20(4), 172-178.

Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanteri

Yazıcı, H., Altun, F., Şahin, M., Tosun, C., Pekdemir, Ü., & Bulut Yazıcı, E. (2017). Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Journal of Mood Disorders, 7(2), 93-103.

Koronavirüs hastalığı ile ilgili peritravmatik hastalık indeksi (KPHI)

Karadağ, M., & Kokaçya, M. H.(2021). Reliability and validity study of the turkish version of the covid-19 peritraumatic distress index. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 22(5), 237-243. doi: 10.5152/alphapsychiatry.2021.21337

Kriz Sonrası Psikolojik Tepki Ölçeği (KSPT-39)

Dinler, H., Ağca, M.A. ve Asıcı, E. (2023, Eylül 20-23). Kriz Sonrası Psikolojik Tepki Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri]. International Education Congress (EDUCongress 2023), Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. https://educongress.org/wp-content/uploads/2023/10/EDUCONGRESS-2023-ABSTRACT-BOOK-1.pdf

Küçük ‘t’ Travma Etkisini Belirleme Ölçeği

Dinç, S.Y. ve Sapmaz, F. (2023). Küçük ‘t’ Travma Etkisini Belirleme Ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 225-251.

Öğrenci Öğrenme Kaygısı Ölçeği

Biçer, İ. , Söyler, S. ve Çavmak, D. (2022). Öğrenci Öğrenme Kaygısı ölçeği Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19(1) , 15-24. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd/issue/70749/1137813

Olaylarin Etkisi Ölçeği

Çorapçioğlu, A., Yargiç, İ., Geyran, P. ve Kocabaşoğlu, N. (2006, January). "Olaylarin Etkisi Ölçeği"(IES-R) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. New/Yeni Symposium: psikiyatri, nöroloji ve davraniş bilimleri dergisi, 44(1), 14-22.

Öz Eleştirel Ruminasyon Ölçeği

Kocalar, H. E. (2019). Öz Eleştirel Ruminasyon Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerindeki mükemmeliyetçilik ile akademik erteleme ilişkilerinde öz eleştirel ruminasyonun aracılık rolü. (Tez No. 599658) [Yüksek Lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Perinatal Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği

Akik, B. K., & Batigun, A. D. (2020). Perinatal Post Traumatic Stress Disorder Questionnaire-II (PPQ-II): Adaptation, validity, and reliability study. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 33(4), 340-350. Doi: 10.14744/DAJPNS.2020.00102

Peritravmatik Stres Envanteri

Ermağan Çağlar, E., Sanal Özcan, Y., Türk Kurtça, T. & Hamzaoğlu, N. (2022). Peritravmatik stres envanteri (PDI) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 23-42. doi: 10.26468/trakyasobed.876452

Posttravmatik Stres Bozukluğu Kontrol Listesi

Boysan, M., Ozdemir, P. G., Ozdemir, O., Selvi, Y., Yilmaz, E. & Kaya, N. (2017). Psychometric properties of the Turkish version of the PTSD Checklist for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (PCL-5). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27:3, 306-316. DOI: 10.1080/24750573.2017.1342769

Posttravmatik Stres Bozukluğu- Kısa Ölçek

Evren, C., Dalbudak, E., Aydemir, Ö., Köroğlu, E., Evren,B., Özen, S., & Coşkun, K. S. (2016). Psychometric properties of the Turkish PTSD-short scale in a sample of undergraduate students. Bulletin of Clinical Psychopharmacolog, 26(3), 294-302. doi: 10.5455/bcp.20151205113132

Posttravmatik Teşhis Ölçeği

Dikmen-Yildiz, P., Ayers, S., & Phillips, L. (2017). Screening for birth-related PTSD: psychometric properties of the Turkish version of the Posttraumatic Diagnostic Scale in postpartum women in Turkey. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1306414. https://doi.org/10.1080/20008198.2017.1306414

Psikiyatri Hemşireliği İş Stresi Ölçeği

Kaya, F., Bostancı Daştan, N., Atakoğlu A.G. ve Polat S.A. (2019). Psikiyatri Servislerinde Çalışan Hemşirelerde Psikiyatri Hemşireliği İş Stresi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 21(1-2), 35-46.

Psikolojik Danışmanlar için Kişilerarası Stres Ölçeği

Kurtuluş, E., Yıldırım-Kurtuluş, H. & Düşünceli, B. (2022). Adaptation of The Interpersonal Stress Scale for Psychological Counselors to Turkish culture, E-International Journal of Educational Research, 13(5), 93-108. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1117470

Psikolojik Dayanıklılığı Nasıl Ölçebiliriz: Bir Türk Örnekleminde Kişisel Görüşü Ölçeği

Motan, İ. & Gençöz, F. (2009). Psikolojik dayanıklılığı nasıl ölçebiliriz?: bir Türk örnekleminde Kişisel Görüşü Ölçeği II’nin geçerlik-güvenirlik çalışması . Kriz Dergisi , 17 (1) , 1-11 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000288

Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği

Özdel, K., Yalçınkaya-Alkar, Ö., Taymur, İ., Türkçapar, M. H., Zamkı, E. ve Sargın, A. E. (2012). Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1(1), 52-58.

Salgınla Başa Çıkma Ölçeği

Hatun, O., Dicle, A. N. & Demirci, İ. (2020). Koronavirüs salgınının psikolojik yansımaları ve salgınla başa çıkma. Turkish Studies, 15(4), 531-554. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44364

Savunma Biçimleri Testi

Yılmaz, N., Gençöz, T. ve Ak, M. (2007). Savunma Biçimleri Testi’nin psikometrik özellikleri: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 244-253.

Savunma Mekanizmaları Envanteri

Kardeş, Ö. (1996). Savunma Mekanizmaları Envanteri ergen formu Türk kültürüne uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Şehir Doğum Travması Ölçeği

Bayrı-Bingöl, F., Demirgöz-Bal, M., Dişsiz, M., Sormageç, M. T., & Dikmen-Yıldız, P. (2020). Validity and reliability of the Turkish version of the city birth trauma scale (CityBiTS). Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1–9. https://doi.org/10.1080/01443615.2020.1821354

Sıkıntıya Dayanma Ölçeği

Sargın, A. E., Özdel, K., Utku, Ç., Kuru, E., Yalçınkaya-Alkar, Ö., & Türkçapar, M. H. (2012). Sıkıntıya Dayanma Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1(3), 152-161.

Sıkıntıya Toleranssızlık Ölçeği

ÇAKIR, Z. (2016). Sıkıntıya Toleranssızlık Ölçeği ve Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 24-32.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi