TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu (BÇSÖ-KF)

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Bacanlı, H., Sürücü, M. ve İlhan, T. (2013). Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 81-96.


Geliştiren/Uyarlayan
Hasan Bacanlı, Mustafa Sürücü, Tahsin İlhan


Yıl
2013


Kaynak Adı
Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP)


Cilt
13


Sayı
1


Sayfa Aralığı
81-96


Link:
http://www.kuyeb.com/pdf/tr/c2599bfbfcdfef99d5f3d99abaed64af8196.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Hasan Bacanlı


İletişim
hasan.bacanli@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Başa Çıkma Stilleri


Alt Boyutlar
Araçsal Sosyal Destek Kullanımı, Davranışsal Olarak İlgiyi Kesme, Diğer Etkinlikleri Bırakma, Dine Yönelme, Duygulara Odaklanma ve Ortaya Koyma, Duygusal Sosyal Destek Kullanma, Kabullenme, Kendini Sınırlandırma, Madde Kullanımı, Mizah, Olumlu Yeniden Yorumlama, Planlama, Yadsıma, Zihinsel Olarak İlgiyi Kesme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

14 alt boyut 28 madde
ASDK: Araçsal Sosyal Destek Kullanma (2 m):
MİZ: Mizah (2 m):
DOK: Duygulara Odaklanma ve Ortaya Koyma (2 m):
MK: Madde Kullanımı (2 m):
KAB: Kabullenme (2 m):
DEB: Diğer Etkinlikleri Bırakma (2 m):
DİN: Dine Yönelme (2 m):
YAD: Yadsıma (2 m):
DİK: Davranışsal Olarak İlgiyi Kesme (2 m):
ZİK: Zihinsel Olarak İlgiyi Kesme (2 m):
KS: Kendini Sınırlandırma (2 m):
OYY: Olumlu Yeniden Yorumlama (2 m):
DSDK: Duygusal Sosyal Destek Kullanma (2 m):
PL: Planlama (2 m):
KDA: Kişisel Davranış Anketi (2 m):


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri, Yetişkinler


Derecelendirme
4’lü Likert (1=asla böyle bir şey yapmam, 4=çoğunlukla böyle yaparım)


Ölçek Puanlaması

Puanlar 28 ile 112 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Puanların düşüklüğü o boyutun az kullanıldığını, puanların yüksekliği ise o boyutun daha fazla kullanıldığını işaret etmektedir.


Çeviri Süreci

Ölçek maddelerinin İngilizceden Türkçeye çevirisi yapılmış, daha sonra psikolojik danışma alanında çalışan ve her iki dile de hakim uzmanlarla görüşülerek son şekli verilmiştir


Geçerlik

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda her biri iki maddeden oluşan 14 faktörlü bir yapı elde edilmiştir.
Tüm faktörlerin açıkladığı varyans %80,37’dir. Ölçeğin uyum geçerliğini test etmek için sosyal beğenirlik, yaşam doyumu, öz saygı ve A tipi kişilik ile ilişkilerine bakılmıştır.


Güvenirlik

Faktörlerin Cronbach alfa katsayıları 0.39 ile 0.92 aralığında değişmektedir. BÇSÖ-KF’nin test tekrarı güvenirliği için iki hafta arayla yapılan ölçümlerde faktörlerin korelasyon katsayılarının .44 ile .90 aralığında değer aldıkları görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
COPE Inventory


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56 (2), 267-283.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Carver C., Scheier M., Weintraub


Orijinal Ölçek Yıl
1989


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Assessing coping strategies: A theoretically based approach


Orijinal Ölçek Dergi
Journal Of Personality And Social Psychology


Orijinal Ölçek Cilt
56


Orijinal Ölçek Sayı
2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
267-283


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi