TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Amaçların Gerçekleşme Düzeyini Ölçen Envanter

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Çelik, K. (1999). İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.


Geliştiren/Uyarlayan
Kamuran Çelik


Yıl
1999


Kaynak Adı
İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Enstitü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir
Samsun


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Kamuran Çelik


Kimlere Uygulanabilir
6-7 ve 8. sınıf öğrencileri, DKAB dersi öğretmenleri


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiç - 5= tamamen gerçekleşiyor)


Ölçek Puanlaması

Envanterden alınabilecek en yüksek puan 150, en düşük puan 30 olmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Yüksek puan olumlu yönde amaçların gerçekleşme düzeyinin, düşük puan ise olumsuz yönde amaçların gerçekleşme düzeyinin işareti sayılmaktadır.


Geçerlik

Envanterdeki amaç ifadeleri olan maddeler, DKAB Öğretim Programından alınmış ve geçerliği konusunda uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bu bağlamda düşünüldüğünde, mevcut envanter maddelerinin aynı amaca hizmet ettiği ve ölçmek istediği özelliği başka bir özellikle karıştırmadan ölçtüğü söylenebilir.


Güvenirlik

Envanterin güvenirliği, test tekrar yöntemiyle test edilmiştir. Öğrencilere ait envanter örneklem grubuna benzer özellikteki 35 kişilik bir öğrenci grubuna bir haftalık ara ile iki kez uygulanmış ve test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.82 olarak bulunmuştur. Aynı zamanda Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Öğrencilere uygulanan envanterin alfa güvenirlik katsayısı 0.93, öğretmenlere uygulanan envanterin alfa güvenirlik katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi