TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dindar ve Spiritüel Olmama (DİSOL) Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 175 Dini İnançlar ve Manevi Gelişim/Danışmanlık


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Sevinç K., Güven M. ve Metinyurt T. (2015). Dindar ve Spiritüel Olmama (DİSOL) Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 59-86.


Geliştiren/Uyarlayan
Kenan Sevinç, Metin Güven, Tuğba Metinyurt


Yıl
2015


Kaynak Adı
Dindar ve Spiritüel Olmama (DİSOL) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması


Dergi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Sayı
6


Sayfa Aralığı
59-86


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/comuifd/article/view/5000146350/5000176719


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Kenan Sevinç


İletişim
kssevinc@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Dindar olmama, Spiritüel olmama


Alt Boyutlar
Non-religiousness, Non-spirituality


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1- Hayatımla ilgili önemli kararlar alırken din bana yol gösterir.
10. Bu dünyada yaptıklarımızın doğruluğu veya yanlışlığı, öldükten sonra bize ne olacağını belirler.

Toplam 16 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
Dini mensubiyeti olmayan 18 yaş üstü bireyler, Spiritüel inançları olmayan 18 yaş üstü bireyler


Derecelendirme
5'li Likert (1= Bana çok uygun, 5= Bana hiç uygun değil).


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek minumum puan 1, maksimum puan 5'tir. 4 ve 7. maddeler ters kodlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

1 puan, güçlü dindarlık ve spiritüellik ifade eder. Yüksek puan ise güçlü dinsizlik/dindar olmayış (nonreligiousness) ve spiritüel olmayış (nonspirituality) anlamına gelmektedir.


Çeviri Süreci

Nonreligious-Nonspiritual Scale’in Türkçe’ye çevirisinde Brislin’in yöntemi kullanılmıştır. Bu yaklaşımdan hareketle çeviri işlemi beş aşamada gerçekleştirilmiştir: (1) uygunluk ve bağlam belirlenmiş, (2) metin Türkçe’ye çevrilmiş, (3) geri çeviri yapılmış, (4) geri çeviri, İngilizce orjinaliyle karşılaştırılmış, (5) tüm süreç yeniden gözden geçirilerek son düzenlemeler yapılmıştır.


Geçerlik

Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında ve güvenirlik-geçerlik çalışmaları kapsamında üç ayrı araştırma yapılmıştır. Ölçeğin çevirisi aşamasında en önemli sorulardan birisi, spiritual kavramının spiritüel (spirituality=spiritüellik) olarak mı
yoksa manevi (spirituality=maneviyat) olarak mı çevrileceği olmuştur. Türk din psikoloji literatüründe her iki kullanıma da rastlanmaktadır. En doğru kullanım, ancak emprik verilere dayalı olarak tespit edilebileceği için, spiritüel-manevi
kavramlarından hangisinin kullanılması gerektiği ve Türkçe çevirinin anlaşılabilirliği ilk iki araştırmada denetlenmiştir. İlk iki araştırmada ayrıca ölçeğin anlaşılırlığı ve güvenilirliği denetlenmiştir. Üçüncü araştırmada ise ölçeğin iç tutarlılık güvenilirliği, içerik geçerliliği, bilinen grup geçerliliği ve konverjan geçerliliği incelenmiştir.


Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The NonReligiousNonSpiritual Scale (NRNSS)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Cragun, Ryan, Hammer, Joseph H. & Nielsen, Michael (2015). The NonReligiousNonSpiritual Scale (NRNSS): Measuring Everyone from Atheists to Zionists. Science, Religion & Culture, 2(3), 36-53.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi