TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 175 Dini İnançlar ve Manevi Gelişim/Danışmanlık

94 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Dini Tutum Ölçeği

Ok, Ü. (2011). Dini Tutum Ölçeği: Ölçek geliştirme ve geçerlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 528-549.

Dini Yönelim Ölçeği

Cirhinlioğlu, F. G. (2006). Üniversite öğrencilerinde utanç eğilimi, dini yönelimler, benlik kurguları ve psikolojik iyilik hali arasındaki ilişkiler. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dini Yönelim Ölçeği

Coştu, Y. (2009). Dine normatif ve popüler yaklaşım: “Bir Dini Yönelim Ölçeği denemesi". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(15), 119-139.

Dini Yönelim Ölçeği

Onay, A. (2002). Dini Yönelim Ölçeği: Ölçek geliştirmede yöntem, teorik altyapı, geçerlilik ve güvenilirlik. İslamiyat Dergisi, 5(4), 181-192.

Dini Yükleme Ölçeği

Şahin, A., Tatlılıoğlu, K., ve Küçükköse, İ . (2014). Dini Yükleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri.Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 131-158.

Dinin Bireyselleşmesi Ölçeği

Paker, K. O. ve Akçalı, S. İ. (2012). Dinin bireyselleşmesi: Üniversite gençliği ile bir ölçek çalışması. Gaziantep University-Journal of Social Sciences, 11(4), 1440-1459.

Dinin Etkisini Hissetme Ölçeği

Yapıcı, A. (2006). Yeni Bir Dindarlık Ölçeği ve Üniversiteli Gençlerin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyi: Çukurova Üniversitesi Örneği. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 66-116.

Dinsel Aktiviteler Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Adam-Karduz, F.F., Kaya, Ç., Demir, D., Özbay, A., Yıldız, B., & Ercengiz, M. The validity and reliability of the Turkish version of the Religious Activities Scale, 2nd International Conference on Ethics Education, 22-24 Mayıs, 2014, Ankara.https://www.researchgate.net/publication/262938897_The_validity_and_reli...

Dinsel Başaçıkma Faaliyetleri Ölçeği

Memiş, H. (2003). Dinsel Başaçıkma Faaliyetleri Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlik çalışması(Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Dinsel Fundamentalizm Ölçeği

Sezen, A. (2010). Dinsel Fundamentalizm Ölçeğinin Türkçe çevirisinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30, 136-147.

Dinsel Yaşayış Ölçeği

Kayıklık, H. & Kalgı, M. E. (2017). Dinsel Yaşayış Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (1), 1-19.

Dua Ölçeği

Yaman,E. ve Temiz,Y.E. (2014). Dua Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi ,12(28), 193-219.

Dua Tutum Ölçeği

Albayrak, A., Acuner, Y. ve Seyhan, B. Y. (2014). Dua Tutum Ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 365-372.

Gözden Geçirilmiş Dini Fundementalizm Ölçeği

Altın, M. (2009). A cross-cultural investigation of obsessive compulsive disorder symptomatology: The role of religiosity and religious affiliation (Doctoral dissertation). Middle East Technical University The Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Hemşire Manevi Bakım Terapötikleri Ölçeği

Aslan, H., Aktürk, Ü., & Erci, B. (2020). Validity and reliability of the Turkish version of the nurse spiritual care therapeutics scale. Palliative and Supportive Care, 1–6. https://doi.org/10.1017/S1478951520000267

İbadet Ölçeği

Erci, B., Karabulut, N., & Ucuzal, M. (2014). Psychometric evaluation of the adapted Prayer Scale in Muslim cancer patients. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 16(8), 495-502.

İçsel Spiritüellik Ölçeği

Ekşi, E., Kardaş, S. ve Akyol Koçoğlu, T. (2018). İçsel Spiritüellik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Bekir Yıldırım, Ed.), Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi bildiri özetleri kitabı içinde (s.105). Muş.

İrade Yedilisi Ölçeği (İYÖ)

Okan, N. (2019). İrade ve ahlaki bütünlüğün olumlu psikolojik çıktıları üzerine bir karma yöntem araştırması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İslami Dindarlık Ölçeği

Çayabatmaz, E. (2016). Kur'an'ı Kerim bağlamında İslami Dindarlık Ölçeği denemesi (Yüksek Lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

İslami İyi Oluş Ölçeği

Eryilmaz, A., & Kula, N. (2018). An investigation of Islamic well-being and mental health. Journal of religion and health, https://doi.org/10.1007/s10943-018-0588-0

İyi Oluşun Spiritüel Göstergesi Ölçeği

Ekşi, H., Soyyiğit, Z. S. ve Kardaş, S. (2019). İyi oluşun spiritüel göstergesi: Bir ölçek uyarlama çalışması. A. Ayten, H. Ekşi, M. Zengin ve N. Tınaz (Ed.), Sağlık hizmetlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik içinde (s. 317-327). İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.

Manevi Anlam Ölçeği

Şahin, R., Sarıkaya, Y. ve Baloğlu, M. (2017). Manevi anlam ile maneviyat ilişkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(28), 681-702.

Manevi Aşkınlık Ölçeği

İme, Y., Ekşi, H. ve Ekşi, F. (2019). Manevi Aşkınlık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1008-1020. doi: 10.17679/inuefd.562410

Manevi Bakım Verme Ölçeği

Çoban, G.İ., Şirin, M.,& Yurttaş, A. (2017). Reliability and validity of the Spiritual Care-Giving Scale in a Turkish population. Journal of Religion and Health, 56 (1), 63-73.

Manevi Bakım Yeterliliği Ölçeği

Dağhan, Ş., Kalkım, A.,& Sağkal Midilli, T. (2018). Psychometric evaluation of the Turkish form of the Spiritual Care Competence Scale. Journal of Religion and Health. https://doi.org/10.1007/s10943-018-0594-2.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi