TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 175 Dini İnançlar ve Manevi Gelişim/Danışmanlık

94 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Paranormal İnanç Ölçeği

Arslan, M. (2010). Paranormal İnanç Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 23-40.

Partner Odaklı Dua Ölçeği

Akın, A. ve Yalnız, A. (2015). Partner odaklı dua ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 79-90.

Penn Dinsel Obsesyonlar Ölçeği

Altın, M. (2009). A cross-cultural investigation of obsessive compulsive disorder symptomatology: The role of religiosity and religious affiliation (Doctoral dissertation). Middle East Technical University The Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Popüler Dindarlık Ölçeği

Arslan, M. (2003). Popüler Dindarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 3(4), 97-116.

Prososyallik Ölçeği

Ayten, A., & Korkmaz, S. (2019). The relationships between religiosity, prosociality, satisfaction with life and generalised anxiety: A study on Turkish Muslims. Mental Health, Religion & Culture, 22(10), 980-993. https://doi.org/10.1080/13674676.2019.1695246

Psikolojik Danışmada Maneviyata Yönelik Danışman Tutum Ölçeği

Kasapoğlu, F. (2020). Psikolojik Danışmada Maneviyata Yönelik Danışman Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spiritual Psychology and Counseling, 5(2), 219-236. doi: 10.37898/spc.2020.5.2.89

Ruhsal Zeka Özellikleri Ölçeği

Karadeniz, A. ve Aydın, D. (2016, Haziran). Ruhsal Zeka Özellikleri Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 69-93.

Spiritüel İyi Oluş Ölçeği

Ekşi, H., & Kardaş, S. (2017). Spiritual well-being: Scale development and validation. Spiritual Psychology and Counseling, 2, 73–88. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2017.1.0022

Spiritüel İyilik Ölçeği

Serbest, E., & Şahin, Z. A. (2021) Turkish Validity And Reliability Study of Spirituality Index of Well-Being. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(4), 872-878.

Şükür Ölçeği

Göcen, G. (2012). Şükür ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişki üzerine bir alan araştırması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Takdir Etme Ölçeği

Göcen, G. (2012). Şükür ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişki üzerine bir alan araştırması (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Tanrı Algısı Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Adam-Karduz, F.F., Kaya, Ç., Demir, D., Uğur, E., Kaya, M., & İlbay, A.B. The validity and reliability of the Turkish version of the Perceptions of God Scale, 2nd International Conference on Ethics Education, 22-24 Mayıs, 2014, Ankara. https://www.researchgate.net/publication/262938795_The_validity_and_reli...

Tanrı Algısı Ölçeği

Güler, Ö. (2007). Tanrı Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. AÜİFD, 48(1), 123-133.

Tanrı Duygulanımları Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Sahranç, Ü. Adam-Karduz, F.F., Kaya, Ç., Demir, D. Baykut, İ., & Usta, F. The validity and reliability of the Turkish version of the Affections of God Scale, 2nd International Conference on Ethics Education, 22-24 Mayıs, 2014, Ankara. https://www.researchgate.net/publication/262938782_The_validity_and_reli...

Teistik Kader Algısı Ölçeği

Horozcu, Ü. (2018). Teistik Kader Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Darulfunun İlahiyat, 29, 9–24. , http://dx.doi.org/10.26650/di.2018.29.1.0101

Umre Etkileri Ölçeği

Karaca, F. (2016). Karaca Umre Motivasyonları ve Etkileri Ölçeği. Turkish Studies, 11(7), 315-330.

Umre Motivasyonları Ölçeği

Karaca, F. (2016). Karaca Umre Motivasyonları ve Etkileri Ölçeği. Turkish Studies, 11(7), 315-330.

Varoluşsal Şükür Ölçeği

Çanakçı, H., & Ekşi, H.(2022). Adapting the Existential Gratitude Scale to Turkish: A Measure of Gratitude in Painful Times. Spiritual Psychology and Counseling, 7(1), 23-36.

Yeni Çağ İnanışları Ölçeği

Kaya, M. ve Aydın, C. (2013). Yeni çağ inanışları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 35, 5-19.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi