TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 175 Dini İnançlar ve Manevi Gelişim/Danışmanlık

94 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Manevi Bakım Yeterlilik Ölçeği

Daghan, S., Kalkim, A., & Midilli, T. S. (2019). Psychometric evaluation of the Turkish form of the spiritual care competence scale. Journal of Religion and Health, 58(1), 14-27.

Manevi Danışmanlığa Yönelik Tutum Ölçeği

Altundağ, Y. (2022). Manevi Danışmanlığa Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 11(1), 644-658. Doi: 10.15869/itobiad.983423

Manevi Destek Algısı Ölçeği

Kavas, E. ve Kavas, N. (2014). Manevi Destek Algısı (MDA) Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 905-915.

Manevi Duyarlık Ölçeği

Elban, M. & Aslan, S. (2022). Manevi duyarlık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 28, 215-224. DOI: 10.29000/rumelide.1132545.

Manevi İyi Oluş Ölçeği

Aktürk, Ü., Erci, B., & Araz, M. (2017). Functional evaluation of treatment of chronic disease: Validity and reliability of the Turkish version of the Spiritual Well-Being Scale. Palliative and Supportive Care, 15, 684–692. https://doi.org/10.1017/S1478951517000013

Manevi Kaynaklar Ölçeği

Ekşi, H., Çelimli, Ç., Sevim, E. ve Ekşi, F. (2019). Manevi Kaynaklar Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı içinde (s. 759-767). Ankara: TEBAD.

Manevi Sıkıntı Anketi

Yucel, S.C., Ergin, E., Orgun, F., Gokçen, M., & Eser, I. (2020) Validity and reliability study of the Moral Distress Questionnaire in Turkish for nurses. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 28, 1-8. http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2960.3319.

Manevi Şükran Ölçeği

Kaplaner, K. ve Ekşi, H. (2020). Manevi Şükran Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 1-16.

Manevi Üst Biliş Ölçeği

Duruk, U., Firat, E. A., & Akgun, A. (2020). Turkish Moral Metacognition Scale (TMMS): The study of adaptation, validation and reliability, International Online Journal of Educational Sciences, 12(3), 153-163. https://doi.org/10.15345/iojes.2020.03.012

Manevi Yönelim Ölçeği

Kasapoğlu,F. (2015). Manevi Yönelim Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 51-68. doi: 10.17679/iuefd.16360640

Manevi Zekâ Ölçeği

Erduran-Tekin, Ö., & Ekşi, H. (2019). Adapting the Scale for Spiritual Intelligence to Turkish. Spiritual Psychology and Counseling, 4(2), 123–141.

Maneviyat İfadeleri Envanteri

Şahin, R., Sarıkaya, Y. ve Baloğlu, M. (2017). Manevi anlam ile maneviyat ilişkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(28), 681-702.

Maneviyat Ölçeği

Şirin, T. (2018). Maneviyat Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 13(18), 1283-1309.

Maneviyat Ölçeği

Bedel, G. (2009). The validity and reliability study of the Turkish version of the Spirituality Scale (Master’s Thesis). İstanbul Bilgi University Institute for Social Sciences,İstanbul.

Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği

Ergül, Ş. ve Bayık Temel, A. (2007). Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 23(1), 75-87.

Mistik Tecrübe Ölçeği

Ünal, M. S. (2000). Mistik tecrübe ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Motivasyonel Dindarlık Ölçeği

Uysal, V., Turan, Ş. ve Işık, Z. (2015). Motivasyonel Dindarlık Ölçeği (MMRI) üzerine bir değerlendirme. İslami Araştırmalar Dergisi, 25, 15-27.

Müslüman Dini Yönelim Ölçeği

Ercan, N. (2009). Evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumların yordayıcıları: çelişik duygulu cinsiyetçilik, sistemi meşrulaştırma ve dini yönelim. (Yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Müslüman Manevi Bağlanma (Tanrı'ya Bağlanma) Ölçeği

Yıldız, M., Bulut, M. B. ve Miner, M. (2019). Adaptation of a Muslim Spiritual Attachment Scale (God attachment) for Turkish Muslims: A validity and reliability study, Mental Health, Religion & Culture, DOI: 10.1080/13674676.2019.1587745.

Müslümanlar İçin Dini Başetme Ölçeği

Künüroğlu, F. ve Sevi Tok, E. S. (2020). Müslümanlar İçin Dini Başetme Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 110-124.

Müslümanlık İbadet ve İnanç Ölçeği

Akın, A. ve Yanlız, A. (2015). Müslümanlık ibadet ve inanç ölçeği kısa formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 15(1), 235-242.

Ok-Dini Tutum Ölçeği (İslam)

Ok, Ü. (2016). The Ok-Religious Attitude Scale (Islam): introducing an instrument originated in Turkish for international use. Journal of Beliefs & Values, 37(1), 55-67.

Ölüm Algısı Ölçeği

Topuz, İ. (2013). Ölüm Algısı Ölçeği (ÖAÖ) Türkçe versiyonunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 279-300.

Örgütsel Maneviyat Ölçeği

Çakıroğlu, D. ve Aydoğan, E. (2021). Örgütsel Maneviyat Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(2), 1062-1077. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1540

Paranormal İnanç Ölçeği

Arslan, M. (2011). Paranormalizm ve din. (2. Basım).Malatya: BİLSAM Yayınları.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi