TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 126 Zekâ

97 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

İngilizce Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Öğretimine İlişkin Özyeterliklerinin Belirlenmesi Ölçeği

Girgin, İ. ve Ilgaz, G. (2021). İngilizce Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Öğretimine İlişkin Özyeterliklerinin Belirlenmesi (Tez No. 684161) [Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otellerde Kültürel Zeka Ölçeği

Aslan, S. ve Aslan, Ö. (2016). İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otellerde Kültürel Zeka Ölçeğine ilişkin bir uygulama. İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (23), 34-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuekois/issue/27283/287196

Kaufman Kısa Zeka Testi

Savaşan, G. (2006). Kaufman kısa zeka testi 9-10 yaş çocukları üzerinde geçerlik,güvenirlik ve ön norm çalışmaları. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kaufman Kısa Zeka Testi 15-16 Yaş

Yonus, A. (2007). Kaufman Kısa Zeka Testi (Kaufman Brief Intelligence Test – K-BIT) 15 - 16 yaş çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik ve ön norm çalışmaları (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Kültürel Zeka Ölçeği

Arastaman, G. (2017). Kültürel Zeka Ölçeğinin (KZÖ) Türk akademisyenler üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.17.025

Kültürel Zekâ Ölçeği

İlhan, M., ve Çetin, B. (2014). Kültürel Zekâ Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-114.

Kültürel Zekâ Ölçeği

İlhan, M. ve Çetin, B. (2014). Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-114. http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/82-published.pdf

Motor Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Ertürk Kara, H. G. & Filikci, B. (2022). Erken çocukluk döneminde okuma yazmaya yönelik motor becerilerin değerlendirilmesi: Motor Skills Rating Scale Türkçeye uyarlama çalışması . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1) , 26-39. https://doi.org/10.47479/ihead.1055160

Of Visual Rating Scale Based on Brain 18F-FDG-PET(Beyne Dayalı Görsel Derecelendirme Ölçeği 18F-FDG-PET)

ALADAĞ E, Bulut E, DEMİRAYAK P, SALANCI B, OĞUZ K, ERBAŞ B, ERGUN E, YAVUZ B, CANKURTARAN M, HALİL M (2022). Comparison of Visual Rating Scale Based on Brain 18F-FDG-PET and Montreal Cognitive Assessment Test in Probable Alzheimer’s Disease. Acta Medica, 53(3), 261 – 266. 10.32552/2022.ActaMedica.740

Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği

Ferikoğlu, D., & Akgün, E. (2022). An ınvestigation of teachers’ artificial intelligence awareness: A scale development study. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 10(3), 215–231. https://doi.org/10.52380/mojet.2022.10.3.407

Öğretmenlerin Disleksi Konusundaki Bilgi ve Algıları Ölçeği

Tosun, D. , Arıkan, S. & Babür, N. (2021). Öğretmenlerin Disleksi Konusundaki Bilgi ve Algıları: Ölçek geliştirme ve geçerlik. International Journal of Assessment Tools in Education, 8(2), 342-356. https://doi.org/10.21449/ijate.684672

Öğretmenlerin Disleksili Öğrencilere Yönelik Öğretim Tutumları Ölçeği

Altındağ Kumaş, Ö. & Sardohan Yıldırım, A. E. (2021). Öğretmenlerin Disleksili Öğrencilere Yönelik Öğretim Tutumları Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (44) , 8154-8171 . DOI: 10.26466/opus.969139

Okul Öncesi Dönemde Üstün Zekalı Çocukları Belirleme Ölçeği

Karadağ, F. (2015). Okul öncesi dönemde potansiyel üstün zekalı çocukların belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

On Yaş Duygusal Zeka Ölçeği

Coskun, K., Oksuz, Y., & Yilmaz, H. B. (2017). Ten Years Emotional Intelligence Scale (TYEIS): Its development, validity and reliability. International Journal of Assessment Tools in Education, 4, 122-133.

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematiksel Üstbiliş Farkındalık Ölçeği

Kaplan, A. & Duran, M. (2016). Ortaokul öğrencilerine yönelik matematiksel üstbiliş farkındalık ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (32) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/26879/282650

Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durumlarının Belirlenmesi: Ölçeği

Kocakülah, A. & Uslu, N. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durumlarının Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 12 (2) , 572-593 . DOI: 10.17522/balikesirnef.506473

Örtük Zeka Teorisi Ölçeği

lhan, M., ve Çetin, B. (2013). Örtük Zekâ Teorisi Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 191-221.http://dx.doi.org/10.12973/nefmed159

Ottawa Mental Yetenek Değerlendirme Ölçeği – 3

Erhan, S. E., Güler, M. Ş., Ağduman, F. ve Gerek, Z. (2015). Ottawa mental yetenek değerlendirme ölçeği-3’ün Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışması. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 33-39.

Raven Standart İlerleyen Matrisler Testi

Tunalı, S. (2007). Somut işlemsel dönemdeki üstün ve normal zekâlı çocukların somut düşünme yeteneklerinin incelenmesi ve Raven Standart İlerleyen Matrisler Testi’ nin 8- 9 yaş çocukları üzerinde geçerlilik, güvenilirlik, ön norm çalışması (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği

Sarıçam, H., & Çelik, İ. (2018). Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. içinde 27th International Conference on Educational Sciences (pp.1545-1548). Antalya, Türkiye. doi:10.13140/RG.2.2.12204.77445

Schutte Duygusal Zeka Testi – Asıl Form-

Tatar, A., Tok, S., Tekin Bender, M. ve Saltukoğlu, G. (2017). Asıl Form Schutte Duygusal Zeka Testinin Türkçeye çevirisi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry, 18(2):139-146.

Sentezleyen Zihin Ölçeği

Altındağ, M., & Sinemoğlu, N. (2018). Sentezleyen zihin ölçeği: 7’nci sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinde sentezleyen zihin ve akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi , 26 (5) , 1701-1710 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.409569

Shutte Duygusal Zeka Ölçeği

Tok, S. (2008). Üst düzey performans sporcusu ve sedanterlerde duygusal zeka kişilik özelliklerinin araştırılması ( Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Stratejik Plan Algı Ölçeği

Aydın, E., Karakulle, İ., & Polat, H. (2022). Stratejik Plan Algı Ölçeği; Ölçek geliştirme çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (72), 172-181. doi: 10.51290/dpusbe.1066532

Sürekli Duygusal Zeka Anketi-Çocuk Formu

Beyazit, U., Yurdakul, Y., & Bütün Ayhan, A. (2020). The Psychometric properties of the Turkish version of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Child Form. SAGE Open, 10(2), 1-8. https://doi.org/10.1177/2158244020922904

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi