TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 126 Zekâ

97 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Düşünme Gücü Ölçeği

Kutlu, A. (1987). Düşünme Gücü Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bir çalışma.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Duygusal Zeka (EQ) ölçeği

Aydın, M. D. (2001). Liderlik ve liderlik zekası: uygulamalı bir çalışma (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği

Ergin, F. E. (2000). Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zeka düzeyi ile 16 kişilik özelliği arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği

Koçyiğit, M., & Karadağ, E. (2017). Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği için bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Kirsehir Education Faculty. 18(2).

Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği Ölçeği

Koçyiğit, M., ve Karadağ, E. (2017). Duygusal zekâ öğrenci liderliği için bir ölçek geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2),1-17.

Duygusal Zeka Ölçeği

Kayıhan, Ş. N., ve Arslan, S. (2016). Emotional Intelligence Scale: A study of scale adaptation. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, (7), 137 - 145.

Duygusal Zeka Ölçeği

Cakan, M. (2005). Adaptation of an Emotional Intelligence Scale for Turkish Educators. International Education Journal, 6(3), 367-372.

Duygusal Zeka Ölçeği

Ekinci-Vural, D. ve Kocabaş, A. (2011). 7 Yaş Grubu Öğrenciler İçin Duygusal Zeka Ölçeği'nin geliştirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 139-152.

Duygusal Zekâ ölçeği

Gönül, K. (2012). Akademisyenlerde duygusal zeka faktörlerinin tükenmişlik faktörleri ile ilişkisine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 121-144.

Duygusal Zeka Ölçeği

Göçet, E. (2006). Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile stresle başaçıkma tutumları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Duygusal Zeka Ölçeği (Eğitimciler için)

Çakan, M.,ve Akbaba Altun, S. (2005). Adaptation of an emotional intelligence scale for Turkish educators. International Education Journal, 2005, 6(3), 367-372.

Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği–Kısa Formu (DZÖÖ-KF)

Deniz, M. E., Özer, E., ve Işık, E. (2013). Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği–Kısa Formu –kısa formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 407-419.

Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu (DZÖÖ-KF)

Deniz, M. E., Özer, E. ve Işık, E. (2013). Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 407-419.

Duygusal Zeka Yeterlilik Ölçeği – Öğrenci Formu A

Özerbaş-Somuncuoğlu, D. H. (2004). Durumlu öğrenmenin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesine etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Duygusal Zeka Yeterlilik Ölçeği – Öğretmen Formu B

Özerbaş-Somuncuoğlu, D. H. (2004). Durumlu öğrenmenin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesine etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ebeveyn Görüşlerine Göre Öğrenci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi Ölçeği

Ağlar, C. (2022) Ebeveyn görüşlerine göre öğrenci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması (Tez No. 756708) [Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Entegre Edilmiş Manevi Zeka Ölçeği

Söylemez, A., Koç, M., & Söylemez, B. (2016). The adaptation of Integrated Spiritual Intelligence Scale into Turkish. Journal of Family, Counseling, and Education, 1(1), 18-24

Görsel Matematiik Okuryazarlığı Özyeterlik Algısı Ölçeği

Duran, M. & Bekdemir, M. (2016). GÖRSEL MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK ALGISIYLA GÖRSEL MATEMATİK BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi , 3 (3) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pegegog/issue/22581/241210

Gözden Geçirilmiş Duygusal Zeka Ölçeği

Onur, E., Sheridan, M. J., Fukunishi, I., Wise, M. D., & Thomas, N. (2011). The Revised Emotional Intelligence Scale: cross cultural validation in a Turkish psychiatric outpatient cohort. New/Yeni Symposium Journal, 50(1), 51-54.

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği

Tatar, A., Tok, S. ve Saltukoğlu, G. (2011). Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 21(4), 325-338.

Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği

Yağcan, H. Uludağ, E. ve Okumuş, H. (2021). Hemşirelik öğrencilerinde duygusal zekâ ve mesleki değerlerin karşılaştırması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 14(3), 224-231.

İki Dilli Suriyeli Çocuklar İçin Türkçe Temel Kavramlar Ölçeği

Eser, F., Bozkurt, B. (2022). İki Dilli Suriyeli Çocuklar İçin Türkçe Temel Kavramlar Ölçeği. Milli Eğitim Dergisi, 51(236), 3471 – 3488. https://doi.org/10.37669/milliegitim.959506

İlkokul 4. Sınıf Düzeyinde Disiplinli Zihin Ölçeği

Ocak, İ. ve İçel, K. (2019).İlkokul 4. Sınıf Düzeyinde Disiplinli Zihin Özellikleri Ölçeği geliştirme çalışması.III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi'nde sunulan bildiri. Afyonkarahisar, Türkiye.

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Çoklu Zekâ Ölçeği

Yüksel, Z., & Çeliköz, N. İlkokul Öğrencilerine Yönelik Çoklu Zekâ Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 154-174.

İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği

Canbulat, T. , Kırıktaş, H. , Tezci, İ. H. & İlhan, E. (2020). İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği: Yapısal güçlendirme çalışması. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences, 2(2), 675-687. https://doi.org/10.35452/caless.2020.36

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi