TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 126 Zekâ

97 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Taklit Ederek Sınıflandırma Testi

Alp, İ. E. (1994). Taklit Ederek Sınıflandırma Testinin Türk Çocuklarına uygulanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(32), 1-5.

Temel Kabiliyetler Testi 7-11

Atılgan, H. (2005). Türkçe'ye Uyarlamış Temel Kabiliyetler Testi (TKT)7-11'in yapı geçerliği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 57-72.

The Tromso Sosyal Zeka Ölçeği

Dogan, T., & Cetin, B. (2009). The validity, reliability and factorial structure of the Turkish version of the Tromso Social Intelligence Scale. Educational Sciences: Theory and Practice, 9(2), 709-720.

TIMSS 2015 Matematiksel Benlik Saygısı Ölçeği

Oyar, E. & Atar, H. Y. (2021). TIMSS 2015 Matematiksel Benlik Saygısı Ölçeğinin ifadelerinin bifaktör modellere göre incelenmesi. International Journal of Assessment Tools in Education, 8(2), 326-341. https://doi.org/10.21449/ijate.718670.

Torrance Yaratıcı Düşünce Testi

Aslan A. E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Türkçe versiyonu. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19-40.

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği

Doğan, T., & Çetin, B. (2009). Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences: Theory and Practice, 7(1), 241-268.

Üç Boyutlu Duygusal Zeka Ölçeği

Arslan, S., İşeri, İ., Akcaalan, M., ve Yurdakul, C. (2015). The adaptation and validation of the Turkish version of The Three-Branch Emotional Intelligence Rating Scale. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue 1 for IETC 2015, 518-522.

UKMH Duygusal Zeka Testi

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Serdar, T. ve Bender, M. T. (2016). UKMH Duygusal Zeka Testinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17.

Uluslararası Bilişsel Yetenek Kaynağı – 16

Atmaca, F., & Baloğlu, M. (2023). Are we as intelligent as we think? Adaptation study of ICAR-16 into Turkish. Personality and Individual Differences, 213, 112284. https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112284

Üstün Yetenekliler Derecelendirme Ölçekleri-Okulöncesi/Anaokulu Formu

Alma, S. (2015). Üstün yetenekliliği derecelendirme ölçekleri-okulöncesi/anaokulu formu (GRS-P)‘nun türkçeye uyarlanması (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya

Üstün Zekalılar ve Yeteneklilerin Eğitiminde Rekabet Becerileri ve Zorluk Düzeyi Ölçeği (CCS)

Eker, A. (2022). Competition skills and challenge level scale (CCS) in gifted and talented education: Development, validity and reliability. Journal of Gifted Education and Creativity, 9(1), 75-84.

Vicdani Zeka Ölçeği

Aktı, Ü.., Giderler, C., Duran, C., Behdioğlu, S., ve Boz,D. (2017). Vicdani Zeka Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 2(3), 329-349.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

Savaşır, I. ve Şahin, N. (1995). Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği uygulama kitapçığı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

Bakar E., Soysal Ş., Kiriş N., Şahin A., Karakaş S. (2005). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesinde Wechsler çocuklar için zeka ölçeği geliştirilmiş formunun yeri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 8(1), 5 – 17.

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği

Karakuş P. S. , Örüm M. H. , Kuştepe A. , Kara M. Z. & Kalenderoğlu A. (2020). Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu’nda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-IV’nin Klinik Kullanımı. Medical Records, 2(1) 1-4. https://doi.org/10.37990/medr.689675

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formu

Çelik, C., Yiğit, İ. ve Erden, G. (2015). Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun doğrulayıcı faktör analizi: Normal zihinsel gelişim gösteren çocukların oluşturduğu bir örneklem. Türk Psikoloji Yazıları, 18(35), 21-29.

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-IV

Uluç, S., Öktem, F., Erden, G., Gençöz, T. ve Sezgin, N. (2011). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-IV: Klinik bağlamda zekânın değerlendirilmesinde Türkiye için yeni bir dönem. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 49-57.

Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Ölçeği

Sezgin, N. , Baştuğ, G. , Yargıcı Karaağaç, S. & Yılmaz, B. (2014). Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu WAIS-R Türkiye Standardizasyonu: Ön Çalışma . Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi , 54 (1) , 451-480 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dtcfdergisi/issue/66789/1044484

Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği

Karaoglan Yilmaz, F. G., & Yilmaz, R. (2023). Yapay zekâ okuryazarlığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 5(2), 172-190. https://doi.org/10.53694/bited.1376831

Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeği

Polatgil, M. ve Güler, A. (2023). Yapay Zekâ Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 99–114.

Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği

Kaya, F., Aydin, F., Schepman, A., Rodway, P., Yetişensoy, O., & Demir-Kaya, M. (2022). The roles of personality traits, al anxiety, and demographic factors in attitudes toward artificial intelligence. International Journal of Human–Computer Interaction, 1-18. https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2151730

Zihin Yetersizliği Olan Yetişkin Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği

Kaya, A. & Yöntem, M. K. (2020). Zihin Yetersizliği Olan Yetişkin Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 10 (1) , 61-73 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.656471

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi