TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Schutte Duygusal Zeka Testi – Asıl Form-

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://www.ejmanager.com/fulltextpdf.php?mno=221802


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 126 Zekâ


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Tatar, A., Tok, S., Tekin Bender, M. ve Saltukoğlu, G. (2017). Asıl Form Schutte Duygusal Zeka Testinin Türkçeye çevirisi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry, 18(2):139-146.


Geliştiren/Uyarlayan: Arkun Tatar, Gaye Saltukoğlu, Merih Tekin Bender, Serdar Tok


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Asıl Form Schutte Duygusal Zeka Testinin Türkçeye çevirisi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi


Dergi: Anadolu Psikiyatri Dergisi


Cilt: 18


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 139-146


DOI: 10.5455/apd.221802


Sorumlu Yazar: Arkun TATAR


İletişim: arkuntatar@yahoo.com


Ölçülen Özellikler: Duygusal Zeka


Kimlere Uygulanabilir: Birden fazla grup


Derecelendirme: 5'li Likert (1=Tamamen Katılmıyorum- 5= tamamen Katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 33 ile165 arasında değişmektedir


Geçerlik:

SDZT-33 toplam puanının, ölçüt bağıntılı geçerlilik çalışması kapsamında Toronto Aleksimi Ölçeği ile -0.63, 41 maddeli Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği ile 0.87; ayırt edici geçerlilik kapsamında da 5 Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formunun faktörlerinden gelişime açıklık ile 0.48, duygusal denge ile -0.28, öz denetim/sorumluluk ile 0.39, yumuşakbaşlılık ile 0.16 ve dışa dönüklük ile 0.11 bağıntı katsayıları gösterdiği belirlenmiştir. Testin 15 gün ve 30 gün sonra uygulanan iki ayrı tekrar test geçerlilik katsayıları da sırasıyla 0.81 ve 0.78 olarak bulunmuştur. Testin, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre sınır düzeyde kabul edilebilir tek boyutlu faktör yapısı gösterdiği görülmüştür.


Güvenirlik:

Çalışmada test genel toplam puanı açısından, asıl uygulama ile 15 gün sonraki uygulama arasında 0.81 (p<0.001), asıl uygulama ile 30 gün sonraki uygulama arasında da 0.78 (p<0.001) Pearson bağıntı katsayısı elde edilmiştir
Testin bütünü için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.86, birinci yarı için alfa iç tutarlılık katsayısı 0.74, ikinci yarı için alfa iç tutarlılık katsayısı 0.77, iki yarı arası bağıntı düzeyi 0.70, eşit olmayan iki yarı için Spearman-Brown Katsayısı ve Guttman İki Yarı Katsayısı 0.83 bulunmuştur. Çalışmada ayrıca SDZT-33-Tr iç tutarlılığı 15 gün sonraki tekrar test uygulamasında 0.83, 30 gün sonraki tekrar test uygulamasında 0.85 olarak bulunmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Measure of Emotional intelligence


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Schutte NS, Malouff JM, Hall LE, Haggerty DJ, Cooper JT, Golden CJ, et al.(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligencePers Individ Dif; 25(2),167-177


Orijinal Ölçek Yazarlar: Charles J. Golden, J.Donald Haggerty, Joan T. Cooper, John M. Mallouf, Lena E.Hall, Liane Dornheim, Nicola S.Schutte


Orijinal Ölçek Yıl: 1988


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: evelopment and validation of a measure of emotional intelligence


Orijinal Ölçek Link: https://toad.halileksi.net/177


Orijinal Ölçek DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00001-4


Orijinal Ölçek Dergi: Personality and Individual Differences


Orijinal Ölçek Cilt: 25


Orijinal Ölçek Sayı: 2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 167


Orijinal Ölçek Geçerlik:

Araştırmacılar 346 kişilik katılımcı grupta açıklayıcı faktör analizi (AFA) varimax döndürme ile 0.40 ve üzerinde faktör yük değeri alan, 10.79 özdeğer ile birinci faktörde toplanan 33 maddeyi test formu olarak belirlemişlerdir.


Orijinal Ölçek Güvenirlik:

Testin belirtilen çalışmada 0.90 iç tutarlılık katsayısı gösterdiği bildirilmiştir


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi