TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beliren Yetişkinlik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/749856


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Uzun, B.N., Aygar Bakır, B., Sezgin, M. & Topuz Gül, A. (2019). Beliren Yetişkinlik ölçeği'nin cinsiyete ve yaş gruplarına
göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 683-694. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-426985.


Geliştiren/Uyarlayan: Arzu GÜL TOPUZ, Bilge Bakır Ayğar, Mehtap Sezgin, N. Bilge UZUN


Yıl: 2019


Kaynak Adı: Beliren yetişkinlik Ölçeği'nin cinsiyete ve yaş gruplarına göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi


Dergi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 19


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 683-694


DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.46660-426985


Sorumlu Yazar: N. Bilge UZUN


İletişim: n.bilgeuzun@gmail.com


Ölçülen Özellikler: psikometrik nitelikler


Alt Boyutlar: Deneme/Kendine odaklanma, Kimlik keşfi/Arada hissetme, Olumsuzluk/Kararsızlık


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Olumsuzluk/Kararsızlık
Kimlik keşfi/Arada hissetme
Deneme/Kendine odaklanma


Kimlere Uygulanabilir: 18-26 Yaş, Beliren Yetişkinler


Derecelendirme: 4 Dereceli Likert Tip


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınacak en düşük puan 20, en yüksek puan ise 80’dir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Çeviri Süreci:

-


Geçerlik:

Temel Bileşenler Analizi sonunda da ölçeğin 3 faktörlü bir yapıda olduğu ve açıkladığı toplam varyansın %44,81 olduğu bulunmuştur.


Güvenirlik:

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach) α=,69 bulunmuştur. Ölçeğin elli katılımcıya 3 hafta ara ile uygulanmasından sonra en az bir maddeyi boş bırakanların uygulamaları çıkarılarak 46 katılımcının uygulamasından hesaplanan test tekrar test güvenirlik katsayısı birinci faktör için .78, ikinci faktör için .76, üçüncü faktör için .82 ve ölçeğin tamamı için .81 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Emerging Adulthood


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Reifman, A., Arnett, J.J. & Colwell, M.J. (2007). Emerging Adulthood: theory, assessment and application. Journal of Youth Development. (2)1. DOI: https://doi.org/10.5195/jyd.2007.359


Orijinal Ölçek Yazarlar: Alan Reifman, Jeffrey Jensen Arnett, Malinda J. Colwell


Orijinal Ölçek Yıl: 2007


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Emerging Adulthood: Theory, Assessment and Application


Orijinal Ölçek Link: http://jyd.pitt.edu/ojs/jyd/article/view/359


Orijinal Ölçek DOI: https://doi.org/10.5195/jyd.2007.359


Orijinal Ölçek Dergi: Journal of youth development


Orijinal Ölçek Cilt: 2


Orijinal Ölçek Sayı: 1


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi