TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beliren Yetişkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Uzun, B.N., Aygar Bakır, B., Sezgin, M. & Topuz Gül, A. (2019). Beliren Yetişkinlik ölçeği'nin cinsiyete ve yaş gruplarına
göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 683-694. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-426985.


Geliştiren/Uyarlayan
Arzu GÜL TOPUZ, Bilge Bakır Ayğar, Mehtap Sezgin, N. Bilge UZUN


Yıl
2019


Kaynak Adı
Beliren yetişkinlik Ölçeği'nin cinsiyete ve yaş gruplarına göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi


Dergi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
19


Sayı
2


Sayfa Aralığı
683-694


Link:
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/749856


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.46660-426985


Sorumlu Yazar
N. Bilge UZUN


İletişim
n.bilgeuzun@gmail.com


Ölçülen Özellikler
psikometrik nitelikler


Alt Boyutlar
Deneme/Kendine odaklanma, Kimlik keşfi/Arada hissetme, Olumsuzluk/Kararsızlık


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Olumsuzluk/Kararsızlık
Kimlik keşfi/Arada hissetme
Deneme/Kendine odaklanma


Kimlere Uygulanabilir
18-26 Yaş, Beliren Yetişkinler


Derecelendirme
4 Dereceli Likert Tip


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınacak en düşük puan 20, en yüksek puan ise 80’dir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Çeviri Süreci

-


Geçerlik

Temel Bileşenler Analizi sonunda da ölçeğin 3 faktörlü bir yapıda olduğu ve açıkladığı toplam varyansın %44,81 olduğu bulunmuştur.


Güvenirlik

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach) α=,69 bulunmuştur. Ölçeğin elli katılımcıya 3 hafta ara ile uygulanmasından sonra en az bir maddeyi boş bırakanların uygulamaları çıkarılarak 46 katılımcının uygulamasından hesaplanan test tekrar test güvenirlik katsayısı birinci faktör için .78, ikinci faktör için .76, üçüncü faktör için .82 ve ölçeğin tamamı için .81 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Emerging Adulthood


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Reifman, A., Arnett, J.J. & Colwell, M.J. (2007). Emerging Adulthood: theory, assessment and application. Journal of Youth Development. (2)1. DOI: https://doi.org/10.5195/jyd.2007.359


Orijinal Ölçek Yazarlar
Alan Reifman, Jeffrey Jensen Arnett, Malinda J. Colwell


Orijinal Ölçek Yıl
2007


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Emerging Adulthood: Theory, Assessment and Application


Orijinal Ölçek Link:
http://jyd.pitt.edu/ojs/jyd/article/view/359


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.5195/jyd.2007.359


Orijinal Ölçek Dergi
Journal of youth development


Orijinal Ölçek Cilt
2


Orijinal Ölçek Sayı
1


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi