TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel » 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Halman-Kara, P. (2022) Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği (Tez No. 755175) [Doktora tezi,  İstanbul Arel Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.


Geliştiren/Uyarlayan: Petek Halman Kara


Yıl: 2022


Kaynak Adı: Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği


Tez Türü: Doktora


Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesi


Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Petek Halman Kara


İletişim: petek.h@hotmail.com


Ölçülen Özellikler: anne baba, Anne Baba Çocuk İlişkisi, Anne Baba Tutum, Anne baba tutum ölçeği, çocuk davranışlarını değerlendirme, Ebeveyn Otoritesi, Ebeveyn Tutum Ölçeği, Saldırgan davranış, Saldırganlık, Uyumsuz Davranışlar, Yaratıcılık, yıkıcı davranım bozuklukları


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: Ölçek 5 faktörden ve 36 maddeden oluşmaktadır.

- Çocuğum sözel tartışmalara girdiğinde, yalnız başına düşünmesi için odasına gönderirim.
- Çocuğum kurallara karşı çıktığında, ceza veririm.
- Çocuğumun vurdulu kırdılı oyunlar oynadığında, filmler izlediğinde veya hikayeler okuduğunda, bu oyunları oynamakla beni üzdüğünü söylerim.
- Çocuğum akranlarına vurduğunda/ ittiğinde /ısırdığında vb., böyle davrandığı için onu sevdiği bir şeyden mahrum bırakacağımı söylerim.
- Çocuğum benimle inatlaştığında [öz bakım (yemek, tuvalet, uyku, giyinme vb.) bir yere gitmemek veya dönmemek gibi geçiş zamanlarında] ödül vererek yaptırmaya çalışırım.
- Çocuğum eşyaları/oyuncakları kırdığında, fırlattığında vb., üzülmesin diye yenisini alırım.
- Çocuğum bana vurduğunda/ ittiğinde /ısırdığında vb.,onu sakince durdurur ardından davranışı hakkında konuşurum.
- Çocuğum küfrettiğinde, ben de ona aynı şekilde karşılık veririm. (sensin.…. vb. )
- Çocuğum tırnak yeme, deri yolma, saç koparma, kafasını bir yerlere vurma vb. davranışlar sergilediğinde, davranışının sebebini birlikte düşünmeye teşvik ederim.
- Çocuğum kızgın olduğunda, kızmasını doğal bulurum ve duygusunu ifade edebileceği farklı yollar sunarım. (Resim yapmak, yazmak, konuşarak anlatmak vb.)
- Çocuğum öfke nöbeti geçirdiğinde, molaya gönderirim.


Ölçek Türü: Klinisyen Değerlendirme


Kimlere Uygulanabilir: 4-14 yaş arası çocuk ve ergenlerin anne ve babaları


Derecelendirme: 5'li Likert


Geçerlik: Yapı geçerliği kapsamında uygulanan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 5 faktörden ve 36 maddeden oluşan bir ölçek ortaya çıkmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ait iç tutarlılık kat sayıları ise; Saldırgan Tutum: Sözel/Eylemsel için .81, Kapsayıcı Tutum için .88, Doyum Odaklı Tutum için .73, Çöken Tutum için .76 ve son olarak Katı/Kuralcı Tutum için .80 olarak tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan uyum iyiliği indekslerinin; χ2/Sd (1715.47/584) = 2.93, IFI=.95, NFI=.93; CFI=.95; SRMR: .066; RMSEA=.058 değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir. Ölçüt geçerliği kapsamında ölçeğin, Kapsayıcı İşlev Ölçeği (KİÖ) ile olan ilişkisini değerlendirek için Pearson Korelasyon analizi uygulanmış ve her iki ölçeğin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.


Güvenirlik: Ölçeğin geneline ait güvenirlik katsayısı olan cronbach alpha değeri .80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin farklı uygulamalardaki kararlılığını ölçen test tekrar test uygulamasında tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. Tün bu veriler ışığında Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği’nin iyi düzeyde psikometrik özelliklere sahip ve geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ortaya koyulmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi