TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Sezgin, E. ve Demiriz, S. (2016). Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 702-718.


Geliştiren/Uyarlayan
Esin Sezgin, Serap Demiriz


Yıl
2016


Kaynak Adı
Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
12


Sayı
2


Sayfa Aralığı
702-718


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000178062/5000172438


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.17860/efd.15303


Sorumlu Yazar
Esin Sezgin


İletişim
esinsezgin21@gmail.com


Ölçülen Özellikler
öz düzenleme


Alt Boyutlar
Davranış düzenleme, Sosyal beceri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

17 madde ve 2 alt boyut
Davranış düzenleme (10 m):
Sosyal beceri (7 m):


Kimlere Uygulanabilir
ilkokul ve anaokulu öğrencileri, İlkokul ve anaokulu öğretmenleri


Derecelendirme
5'li Likert (1= Hiçbir zaman - 5= Her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17 en yüksek puan 85 olarak hesaplanmıştır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değeleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( χ2=1160.67, X2/sd= 4.88, RMSEA=0,09, CFI=0.97, NFI=0.97, NNFI=0.96 ve IFI=0.97). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .60 ile .80 arasında değişmektedir.


Güvenirlik

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .89 ile .95 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi