TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000178062/5000172438


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Sezgin, E. ve Demiriz, S. (2016). Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 702-718.


Geliştiren/Uyarlayan: Esin Sezgin, Serap Demiriz


Yıl: 2016


Kaynak Adı: Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 12


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 702-718


DOI: http://dx.doi.org/10.17860/efd.15303


Sorumlu Yazar: Esin Sezgin


İletişim: esinsezgin21@gmail.com


Ölçülen Özellikler: öz düzenleme


Alt Boyutlar: Davranış düzenleme, Sosyal beceri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

17 madde ve 2 alt boyut
Davranış düzenleme (10 m):
Sosyal beceri (7 m):


Kimlere Uygulanabilir: ilkokul ve anaokulu öğrencileri, İlkokul ve anaokulu öğretmenleri


Derecelendirme: 5'li Likert (1= Hiçbir zaman - 5= Her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17 en yüksek puan 85 olarak hesaplanmıştır.


Geçerlik:

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değeleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( χ2=1160.67, X2/sd= 4.88, RMSEA=0,09, CFI=0.97, NFI=0.97, NNFI=0.96 ve IFI=0.97). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .60 ile .80 arasında değişmektedir.


Güvenirlik:

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .89 ile .95 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi