TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.kefdergi.com/pdf/18_3/18_3_8.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Sübaşı, G. ve Şehirli, N. (2010). Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği' nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 789-804.


Geliştiren/Uyarlayan: Güzin Sübaşı, Neslihan Şehirli


Yıl: 2010


Kaynak Adı: Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Kastamonu Eğitim Dergisi


Cilt: 18


Sayı: 3


Sayfa Aralığı: 789-804


Sorumlu Yazar: Güzin Sübaşı


İletişim: guzkurc@gazi.edu.tr


Ölçülen Özellikler: istenmeyen davranışlar


Alt Boyutlar: isyankar davranışlar


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 Alt boyut ve 73 Madde
İsyankar davranışlar (35 m): Kasıtlı olarak başkalarını kızdırır.
Uyum (19 m): Kendinden emin bir şekilde konuşur.
Sosyal kaygı (19 m): Çabucak endişelenir.


Kimlere Uygulanabilir: Okul öncesi dönemdeki çocuklar


Derecelendirme: 5’li Likert (1= hiçbir zaman katılmıyorum – 5= her zaman katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Alınabilecek en yüksek puan 365, en düşük puan 73’ dür.


Ölçek Değerlendirmesi:

Alınan puanın yüksek olması genel olarak çocuğun istenmeyen davranışlarının fazla
olduğu biçiminde değerlendirilmektedir.


Geçerlik:

Öğretmen değerlendirmelerine göre sınıfta istenmeyen davranışları genel olarak fazla gösteren grup ile çok daha az gösteren
grubun ölçeğin toplamından ve alt ölçeklerinden (faktörlerinden) elde ettikleri puanların ortalamaları arasındaki farkların .01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Genel olarak istenmeyen davranışları az gösteren grubun ölçek puanlarının ortalaması da
düşüktür, yani ölçek puanlarına göre daha az sorun davranışına sahiptir.


Güvenirlik:

Ölçeğin iç tutarlığını saptamak amacıyla uygulanan
Cronbach Alfa katsayısı ölçek toplamında .95, Spearman Brown iki yarı test korelasyon
katsayısı da toplamda .82 olarak bulunmuştur. Madde analizi sonucunda ise toplam ölçek
bazında hesaplanan tüm korelasyonların .001 düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi