TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

4.810 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sosyal-Duygusal Yetkinlik Ölçeği

Ay, İ. ve Temel, G. (2021). Sosyal-duygusal yetkinlik ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik-geçerlilik çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 142-160. https://doi.org/10.21733/ibad.839544

Sosyal-Duygusal Yetkinlik Ölçeği

Ay, İ. & Temel, G. (2021). Sosyal-Duygusal Yetkinlik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik-geçerlilik çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 142-160. https://doi.org/10.21733/ibad.839544

Sosyalleşme Taktikleri Ölçeği

Özkan, C. (2011). Eğitim Fakültesi öğrencilerini yüksek öğrenim görmeye yönelten nedenler ve sosyalleşme taktikleri: Mersin Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Sosyo-Cinsel Davranış Örnekleri Ölçeği

Toker, Y. (2003). İş yerinde cinsel taciz algıları ve etkileyen bireysel farklılıklar (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sosyobilimsel Muhakeme Yeteneği Ölçeği

Tüzüngüç, B., Doğan, Ö. ve Tosunoğlu-Han, Ç. (2021). Sosyobilimsel Muhakeme Yeteneği Ölçeği: Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(79), 1060-1078.

South Oaks Kumar Tarama Testi – Gözden Geçirilmiş Ergen Formu

Erdoğdu, Y., & Arcan, K. (2020). Validity and reliability study of South Oaks gambling screen-revised for adolescents in a sample of Turkish high school students. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 7(2), 99-106. doi: 10.5152/ADDICTA.2020.19089

Sözcük Derinliği Testi

Küçük Doğaroğlu, T., ve Acarlar, F. (2020). 4–6 yaş grubu çocuklar için Sözcük Derinliği Testinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 210-221. http://dx.doi.org/10.16986

Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği

Genç Ersoy, B. ve Belet Boyacı, Ş.D. (2018). Sözcük Öğrenme Motivasyonu Ölçeği (SÖMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 17(1),255-267.doi: 10.17051/ilkonline.2018.413763

Sözel İletişim Strateji Ölçeği

Yaman, Ş. ve Kavasoğlu, M. (2013). The adaptation study of oral communication strategy inventory into Turkish. International Journal of Human Sciences, 10(2), 400-419.

Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Sayın, A. (2016). Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 447-467.

Sözsüz İvedi Yakınlık Ölçeği

İnak, S. (2023). Sözsüz İvedi Yakınlık Ölçeği- özbildirim formunun Türkçeye Uyarlanması . Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi , 5 (1) , 34-43 . https://doi.org/10.35365/ctjpp.23.1.04

Sözsüz Yakınlık Ölçeği

Küçük, M. ve İspir, N. B. (2017). Sözsüz Yakınlık Ölçeği’nin Türkçe versiyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 28, 273-283. doi:10.31123/akil.437629.

Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği

Tanhan, F., ve Mukba, G. (2014). Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışmasına ilişkin psikometrik bir analiz. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 179-189.

Spence Çocuklar için Kaygı Ölçeği-Çocuk Formu

Direktör, C., & Serin, N. B. (2017). Psychometric Properties of Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS). Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 6625-6636.

Spiritüel İyi Oluş Ölçeği

Ekşi, H., & Kardaş, S. (2017). Spiritual well-being: Scale development and validation. Spiritual Psychology and Counseling, 2, 73–88. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2017.1.0022

Spiritüel İyilik Ölçeği

Serbest, E., & Şahin, Z. A. (2021) Turkish Validity And Reliability Study of Spirituality Index of Well-Being. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(4), 872-878.

Spor Bilimlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kariyer Planlama Ölçeği

Yavuz Eroğlu, S., Eroğlu, E. (2020), Career Planning Scale of Students studied in sports Ssciences (CPS): Validity and reliability Study, International Journal of Progressive Education. 16 (3), 123-131.

Spor Duygu Ölçeği

Urfa, O. ve Aşçı, F. H. (2019). Spor Duygu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 17(4), 42-55. DOI: 10.33689/spormetre.518329

Spor Etkinlikleri Kalite Ölçeği

Çimen, Z., Halıcı, A. ve Aktaş, İ. (2022). Spor Etkinlikleri Kalite Ölçeği (SEKÖ) geliştirme ve doğrulama çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 333-356. https://doi.org/10.53434/gbesbd.1147696

Spor Fanatizmi Ölçeği

Erdoğan, A. & Şirin, E. F. (2021). Adaptatıon Of Sport Fanatıcısm Scale Into Turkısh . Turkish Journal of Sport and Exercise , 23 (2) , 141-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsed/issue/64815/907577

Spor Seyircilerinin Siber Zorbalık Davranışları Ölçeği

Karaca, Y. (2019). Spor seyircilerinin zorbalık davranışlarının incelenmesi (futbol taraftarı örneği) (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya.

Spor Taraftarı Aşk ve Nefret Ölçeği

Özsoy, A. & Karlı, Ü. (2022). Spor Taraftarı Aşk ve Nefret Ölçeği ile Spor Takımı Lisanslı Ürün Satın Alma Niyeti Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 42-57 . https://doi.org/10.33459/cbubesbd.1089938

Spor Tükenmişliği Envanteri

Çam, Z., Kardaş, F., Eşkisu, M. ve Gelibolu, S. (2019). Spor Tükenmişliği Envanteri’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özellikleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 79-96.

Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği

Caz, Ç., Kayhan, R.F., & Bardakçı S. (2019). Adaptation of the sport injury anxiety scale to Turkish: Validity and reliability study. Turkish Journal of Sports Medicine, 54(1), 52-63. doi: 10.5152/tjsm.2019.116

Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Tingaz, E. O. (2020). Sporcu Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 71-80.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi