TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.230 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Romantik İlişkilerde Algılanan Değişim Ölçeği

Akın, A.,Süler, M., Eker, H. ve Anlı, G. (2015). Romantik İlişkilerde Algılanan Değişim Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, (3)2, 112- 122. Doi: 10.17360/UHPPD.2015310994

Romantik İlişkilerde Bağımlılık Ölçeği

Atlam, D., Akyel-Göven, B., & Yüncü, Z. (2023). Addiction in Romantic Relationships Scale development: Validity and reliability study. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 10 (1), 52-58. Doi: 10.5152/ADDICTA.2023.23027  

Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeği

Terzi, S., & Özbay, Y. (2016). Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmaları Ölçeğinin geliştirilmesi. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(13), 169-185.

Romantik İlişkilerde Öz Yeterlik

Öz-Soysal, F. S., Uz-Baş, A. ve Aysan, F. (2019). Romatik İlişkilerde Öz Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1100-1110.

Romantik İlişkilerde Öznel İyi Oluş Ölçeği

Çaykuş, E.T. ve Mutlu, T.(2019).Romantik İlişkilerde Öznel İyi Oluş Ölçeği’ninTürkçe’ye Uyarlama: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi'nde sunulan bildiri 2019 (UBEK2019). Afyonkarahisar, Türkiye

Romantik İlişkilerde Sosyal Medya Kıskançlığı Ölçeği

Aydın, Y. E. ve Uzun, N. B. (2021). Romantik İlişkilerde Sosyal Medya Kıskançlığı Ölçeği (RİSMKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(44), 7883-7911. DOI:10.26466//opus.890331.

Romantik İlişkilerde Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu Ölçeği

Karaman, H. B., & Arslan, C. (2023). Romantik İlişkilerde Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 9 (70), 3348-3356. http://dx.doi.org/10.29228/sm ryj.69189

Romantik İlişkilerde Yakınlık Ölçeği

Ercan, H. (2019). Romantik İlişkilerde Yakınlık Ölçeği geliştirme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1-1. doi: 10.26466/opus.527066

Romantik İlişkilerden Beklentilere Dair Farkındalık Ölçeği

Alakuş, E. (2020). Romantik İlişkilerden Beklentilere Dair Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Romantik İlişkileri Değerlendirme Ölçeği (RAS-RF)

Yıldız Akyol, E. & Öztemel, K. (2022). Revision Study of the Romantic Relationship Assessment Scale (RRAS-RF) . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 12 (67), 629-649. DOI: 10.17066/tpdrd.12250437

Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği

Kılınçer, A. S. (2012). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde algıladıkları istismar (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği

Kılınçer, A. S. ve Tuzgöl Dost, M. (2013). Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 4(1), 15-32.

Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği

Yıldız Akyol, E. & Öztemel, K. (2022). Revision Study of the Romantic Relationship Assessment Scale (RRAS-RF) . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 12 (67) , 629-649 . DOI: 10.17066/tpdrd.12250437

Romantik İnançlar Ölçeği

Küçükarslan, M. ve Gizir, C. A. (2013). Romantik İnançlar Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 461-469.

Romantik Yakınlık Ölçeği

Akbay, S.E., & Gündoğdu, H.G. (2021). The relation between parental bonding with ıntimacy and authentic self ın mediated by attachment style. Kastamonu Education Journal, 29(1), 84-102. doi: 10.24106/kefdergi.727091

Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği

Cihan-Güngör, H., Yılmaz, M. ve Balcı-Çelik, S. (2011). Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 180-190.

Romatoid Artritli Bireylerde Öz Bakım Davranışları Ölçeği

Karalar Cafer, B., Tokem, Y., ve Özel, F. (2022). Validity and reliability of the Turkish version of “self-care behaviour scale” in patients with rheumatoid arthritis. Ulusal Romatoloji Dergisi, 14(2) 1-6.

Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeği (Rorschach Oral Dependency Scale)

Şiraz, M. F. (2011). Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeğinin geçerlilik çalışması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Rorschach Testi Lerner Savunma Ölçeği

Çelik, O. (2014). Rorschach Testi Lerner Savunma ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Rotter Cümle Tamamlama Testi

Akkoyun, F. (1985). Rotter Cümle Tamamlama Testi Üniversite Öğrencileri Formu El Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği

Küçükkaragöz, H., Akay, Y. ve Canbulat, T. (2013). Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin öğretmen adaylarında geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-12.

Rotter'ın İç-Dış Konrol Odağı Ölçeği

Dağ, İ. (1991). Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-16.

Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği

Sarıçam, H., & Çelik, İ. (2018). Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. içinde 27th International Conference on Educational Sciences (pp.1545-1548). Antalya, Türkiye. doi:10.13140/RG.2.2.12204.77445

Ruh Sağlığı Çalışanlarının Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisine Yönelik Tutumları Ölçeği

Işık, A., ve Şimşek, G. M. (2019). Ruh Sağlığı Çalışanlarının Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisine Yönelik Tutumları Ölçeğinin geliştirilmesi.Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (Özel Sayı.1), 24-26. doi:10.35365/ctjpp.19.special1.6

Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu

Demirci, İ. ve Akın, A. (2015). Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu’nun geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(1), 49-64.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi