TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.406 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Problem Davranışlarını Belirleme Ölçeği

G, Özbay. (1997). Üniversite öğrencilerinin problem alanlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Problem Odaklı Matematiksel Yaratıcılık Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Altun, Ş. & Açıkgül, K. (2022). Problem Odaklı Matematiksel Yaratıcılık Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Academic Research in Education, 8(1), 1-14. https://doi.org/10.17985/ijare.1201283

Problem Tarama Envanteri

Ültanır, E . (1998). Üniversite Öğrencileri İçin Geiştirilen Problem Tarama Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 23-32.

Problem Tarama Envanteri

Ersay, E. ve Yazçayır, N. (2014). Yeni Geliştirilen Problem Tarama Envanteri (Mesleki Eğitim Fakültesi Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 65-88.

Probleme Dayalı Öğrenme Tutum Ölçeği

Turan, S. (2009). Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutumlar, öğrenme becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış doktora tezi).Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği

Turan, S., Demirel, Ö. (2009). Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 34 (152), 15 – 29.

Problemlere karşı Olumsuz Tutum Ölçeği (POTÖ)

Akyay, A. (2016). Endişe ve Anksiyete Ölçeği, Problemlere Karşı Olumsuz Tutum Ölçeği ve Bilişsel Kaçınma Ölçeği, Türkçe uyarlanması, geçerliliği ve güvenirliliği. (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Problemli Alışveriş Yaygınlığı Ölçeği

Ünübol, B., Ünsalver, B. Ö., Ünübol, H., & Sayar, G. H. (2022). The prevalence and psychological relation of problem shopping: data from a large-scale sample from Turkey. BMC psychology, 10(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00711-6

Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği

Akın, A., Turan, M., E. ve Akın, Ü. (2015). Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (10), 65-77.

Problemli Davranış Yaklaşım Ölçeği (PDYÖ) Anne Formu

    Ayanoğlu, M. (2022) Annelere yönelik hazırlanan davranış düzenleme programının okul öncesi dönemde problemli davranışlar sergileyen çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi (Tez No. 767196) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Problemli Davranış Yaklaşım Ölçeği (Pdyö) Anneler İçin Form

Ayanoğlu, M. (2022) Annelere yönelik hazırlanan davranış düzenleme programının okul öncesi dönemde problemli davranışlar sergileyen çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi (Tez No. 767196) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Problemli Dizi İzleme Ölçeği

Bekir, S. , Özü Gökce, Ö. & Makas, S. (2021). Adaptation of problematic series Watching scale into Turkish culture: The validity and reliability study . Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi , 4(1) , 20-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egebad/issue/66316/1038629

Problemli Sosyal Medya Kullanım Ölçeği

Yavuz, S. (2020). İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örnekleminde Problemli Sosyal Medya Kullanım Ölçeği geliştirme: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26(44), 109-124. https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.733679

Programlamaya Yönelik Bilgi İşlemsel Düşünme (P-BİD) Becerileri Ölçeği

Kılıç, S., Gökoğlu, S., & Öztürk, M. (2021). A valid and reliable scale for developing programming-oriented computational thinking. Journal of Educational Computing Research, 59(2), 257-286.

Prososyal Davranışların Sosyal İnovasyon Üzerindeki Etkisi Ölçeği

Şekerdil, R. , Demir, B. & Güneş, E. (2020). Prososyal Davranışların Sosyal İnovasyon Üzerindeki Etkisi: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 4(7), 301-323.

Prososyal Örgütsel Davranışlar Ölçeği

Altunok, D. ve Şentürk, F. K. (2023). Turkısh Adaptatıon Of The Prosocıal Organızatıonal Behavıors Scale: A valıdıty and relıabılıty study . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (85) , 118-134 . https://doi.org/10.17755/esosder.1134750

Prososyallik Ölçeği

Ayten, A., & Korkmaz, S. (2019). The relationships between religiosity, prosociality, satisfaction with life and generalised anxiety: A study on Turkish Muslims. Mental Health, Religion & Culture, 22(10), 980-993. https://doi.org/10.1080/13674676.2019.1695246

Protez Memnuniyeti Anketi

Şimşek İ.E., Şener G. ve Yakut Y. (2010). Unilateral Alt Ekstremite Amputelerinde Protez Memnuniyeti Anketi’nin Türkçe Güvenirliği ve Geçerliği: Pilot Çalışma. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 21(2), 81-86.

Psiko-sosyal Temelli Problem Çözme Ölçeği

Şahin, Z. (1999). Çocukların psiko-sosyal temelli problem çözme becerisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Psikolojik Acı Ölçeği

Demirkol, M. E., Güleç, H., Çakmak, S., Namlı, Z., Güleç, M., Güçlü, N., ve Tamam, L. (2018). Psikolojik Acı Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(1), 14-20. doi: 10.5455/apd.292935

Psikolojik Ayrıcalık

Aksoy Kürü, S (2022). Psikolojik Ayrıcalık: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 20(44), 461 – 480.

Psikolojik Ayrıcalık Ölçeği

Kürü-Aksoy, S. (2022). Psikolojik ayrıcalık: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 20(44), 461-480. https://doi.org/10.35408/comuybd.1028401

Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu

Pamukçu, B. ve Demir, A. (2013). Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 5(40), 212-221.

Psikolojik Danışma Öz-yeterlik Ölçeği

Pamukçu, B. (2011). The investigation of counseling self-efficacy levels of counselor trainees (Master's thesis). Middle East Technical University The Department of Educatıonal Sciences, Ankara.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentiler Envanteri

Özdemir, E. İ. (1991). Bazı değişkenlerin liselerdeki öğrenci, öğretmen, danışman ve yöneticilerin psikolojik danışman ve rehberlik hizmetlerinden beklentilerine etkisi. (Doktora tezi). Hacetepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi