TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

4.810 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği

Gökler, M. E., Aydın, R., Ünal, E. ve Metintaş, S. (2016). Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 53-59.

Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği

Arslan, A. ve Kırık, A. M. (2013). Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(40), 223-231.

Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Yılmaz, E. (2016). 48-72 aylık çocuklara yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği'nin geliştirilmesi. (Doktora tezi). Marmara Üniversites,i Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sosyal Problem Çözme Envanteri

Dora, S. (2003). Sosyal Problem Çözme Envanteri (revize edilmiş formu)'nin Türkçe'ye uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sosyal Problem Çözme Envanteri Kısa Formu

Çekici, F. (2009). Problem çözme terapisine dayalı beceri geliştirme grubunun üniversite öğrencilerinin sosyal problem çözme becerileri, öfkeyle ilgili davranış ve düşünceler ile sürekli kaygı düzeylerine etkisi. (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sosyal Provizyon Ölçeği

Duru, E., & Balkıs, M. (2007). Psychometric characteristics of Social Provision Scale: Validity and reliability study. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 79-90.

Sosyal Sermaye Ölçeği

Uçar, M. E. (2016). Sosyal Sermaye Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-23.

Sosyal Sorun Çözme Envanteri

Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). Sosyal Sorun Çözme Envanteri’nin türkçeye uyarlama çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 19(1), 7-28.

Sosyal Uyum Ölçeği

Aydoğdu, F., ve Gürsoy, F. (2020). Sosyal Uyum Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,14(31), 1-20. doi: 10.29329/mjer.2020.234.1

Sosyal ve Duygusal Baş Etme Olarak Harcama Ölçeği

Vural Yüzbaşı, D., Oktay, P. N. ve Turan, M. (2021). Sosyal ve Duygusal Baş Etme Olarak Harcama Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3), 791-804.

Sosyal ve Duygusal Sağlık Anketi

Telef, B. B. & Furlong, M. J. (2016). Adaptation and validation of the Social and Emotional Health Survey–Secondary into Turkish culture, International Journal of School & Educational Psychology, 1-11.

Sosyal Yabancılaşma Ölçeği

Akkuş, Z. (2016). Sosyal Yabancılaşma Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. 7th International Congress on New Trends in Education, 13- 15 May, Antalya.

Sosyal Yanıtlayıcılık Ölçeği-2-Okul Öncesi Türkçe Formu

Bakkaloğlu, H., Kudret, Z., Akçamuş, M., Yalçın, S., & Demir, Ş., (2021). Turkish adaptation of Social Responsiveness Scale-2-Preschool Turkish Form: A reliability and validity study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50(1), 535-560. doi:10.14812/cufej.874000

Sosyal Yardım Verenlerin Sosyal Yardım Algısı Ölçeği

Ortakaya, Ü. BEN. & Karagöl, ET (2022). Sosyal yardım verenlerin sosyal yardım algısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması * . JOEEP: Gelişmekte Olan Ekonomiler ve Politika Dergisi , 7(1), 173-183 . https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/66260/1043003 adresinden alınmıştır.

Sosyal Yeterlik ve Sonuç Beklentileri Ölçeği

Bakioglu, F., & Turkum, A. S. (2017). Psychometric properties of adaptation of the social efficacy and outcome expectations scale to turkish. European Journal of Educational Research, 6(2), 213-223. https://doi.org/10.12973/eu-jer.6.2.213

Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeği

Bakioğlu, F., & Türküm, A. S. (2017). Psychometric properties of adaptation of the Social Efficacy and Outcome Expectations Scale to Turkish. European Journal of Educational Research, 6(2), 213-223. doi: 10.12973/eu-jer.6.2.213

Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeği

Akın, A. ve Akkaya, O. (2015). Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeği' nin Türkçe' ye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 204-213. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111025

Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği

Bilgin, M. (1999). 14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği geliştirilme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (12),7-15.

Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği

Arslan-Yalçın, D. (2009). Turkish validation of the Social Competence and Behavior Evaluation Scale (SCBE-30).(Master’s Thesis). Boğaziçi University Institute for Graduate Studies in the Social Sciences, İstanbul.

Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme- 30 Ölçeği

Çorapçı, F., Aksan, N., Arslan-Yalçın, D., ve Yağmurlu, B. (2010). Okul öncesi dönemde duygusal, davranışsal ve sosyal uyum taraması: Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(2), 63-74.

Sosyal Zayıflatma Ölçeği

Güner Kibaroğlu, G. ve Tosun, B. (2022). Sosyal Zayıflatma (Social Undermining) Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 5 (3), 636-651. https://doi.org/10.33712/mana.1194642

Sosyal-Duygusal Beceri Algısı Ölçeği

Baydan, Y. (2010). Sosyal-Duygusal Beceri Algısı Ölçeği'nin geliştirilmesi ve sosyal-duygusal beceri programının etkililiği (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği

Arslan Çiftçi, H. ve Uyanık Balat, G. (2018). Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği: 48-66 aylık çocuklar için uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 74 – 87. https://doi.org/10.17679/inuefd.310000

Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği

Arslan Çiftçi, H. & Uyanık Balat, G. (2018). Sosyal-duygusal gelişim değerlendirme ölçeği: 48-66 aylık çocuklar için uyarlama çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19(3) , 74-87 . DOI: 10.17679/inuefd.310000

Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeği

Bozgün, K.,Baytemir, K. (2019). Sosyal Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğinin (SDAGO) Türkçeye uyarlaması: geçerlik ve güvenlik çalışması. Turkish Studies,14 (1), 139-156. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14754

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi