TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

27 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5. Sınıf Müzik Öğretim Programı Değerlendirme Ölçeği

Altınsoy, T. & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). 5. Sınıf Müzik Öğretim Programı(2017) Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi . Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 82-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/neueefd/issue/62544/714944

8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği

Şahin, G. , Dilidüzgün, S. & Leana Taşcılar, M. (2020). 8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 372-386 . DOI: 10.17522/balikesirnef.657527

Bilimsel Argümantasyon Testi

Hiğde, E., ve Aktamış, H. (2018). Bilimsel Argümantasyon Testinin Türkçe’ye uyarlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 228-248. doi: 10.17522/balikesirnef.437747

Biyoloji Öğrenme Anlayışları Ölçeği

Taşkın, N. R., Yıldırım, O. ve Özgür, S. (2015). Biyoloji Öğrenme Anlayışları Ölçeği’nin (BÖAÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 275-297.

Çevresel Davranış Ölçeği

Sontay, G., Gökdere, M. ve Usta, E. (2015). Ortaokul seviyesinde çevre okuryazarlık bileşenleri İle İlgili ölçek geliştirme çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-80.

Çevresel Duyuş Ölçeği

Sontay, G., Gökdere, M. ve Usta, E. (2015). Ortaokul seviyesinde çevre okuryazarlık bileşenleri İle İlgili ölçek geliştirme çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-80.

Coğrafya İle İlişkili Fen Konularının Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnanç Ölçeği

Bozdoğan, A. E. ve Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya İle İlişkili Fen Konularının Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnanç Ölçeği'nin geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 66-81.

Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Dede, Y. ve Yaman, S. (2008). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 19-37.

Fizik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği

Sezgin-Selcuk, G. ve Özkan, G. (2014). Lise öğrencilerinin fizik öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 101-127.

Fizik Tutum Ölçeği

Kurnaz, M. A., ve Yiğit, N. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 29-49.

Geometri Tutum Ölçeği

Aktaş, M. C. ve Aktaş, D. Y. (2013). Geometriye yönelik güncel bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 225-247.

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretmeye Hazır Olma Ölçeği

Aydın, S. & Çelik, D. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretmeye Hazır Olma hakkında İnanışları: Ölçek Uyarlama ve Geçerleme Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 10 (2) , 469-510 . DOI: 10.17522/balikesirnef.280052

İlköğretim Öğrencileri İçin Sağlık Tutum Ölçeği

Pelitoğlu, F. , Çıldır Pelitoğlu, F. & Özgür, S. (2013). İlköğretim Öğrencileri İçin Sağlık Tutum Ölçeği Geliştirilmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 7 (1) , 32-56 . DOI: 10.12973/nefmed152

Kimya Algı Ölçeği

Tosun, C. (2013). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 142-165. http://dx.doi.org/10.12973/nefmed157

Lise Düzeyi Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeği

Toksoy-Eryılmaz, S. ve Çalışkan, S. (2015). Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeği'nin lise öğrencileri için uygulanabilirliğinin test edilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 158-177. 10.17522/nefefmed.84175

Lise Öğrencileri İçin Basınç ve Kaldırma Kuvveti Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Ünlü Yavaş, P. & Çağan, S. (2017). Lise Öğrencileri İçin Basınç ve Kaldırma Kuvveti Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 11 (1) , 174-197 . DOI: 10.17522/balikesirnef.356146

Matematik Tarihinin Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Bütüner, S. Ö. ve Baki, A. (2011). Matematik Tarihinin Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 278-311.

Matematiksel Kanıt Yapmaya Yönelik Görüş Ölçeği

İskenderoğlu-Aydoğdu, T., Baki, A. ve Palanci, M. (2011). Matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüş ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 181-203.

Mesleki İlgi Ölçeği

Perkmen, S. ve Tezci, E. (2015). Holland Teorisinin ışığında meslek kişiliğinin ölçülmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 184-204. 10.17522/nefefmed.57385

Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği

Yiğit, N., Bütüner, S. Ö. ve Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim Amaçlı Örütbağ Sitesi Değerlendirme Ölçeği geliştirme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 38-51.

Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketi

Kutu, H. ve Sözbilir, M. (2011). Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketi'nin Türkçe'ye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 292-312.

Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durumlarının Belirlenmesi: Ölçeği

Kocakülah, A. & Uslu, N. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durumlarının Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 12 (2) , 572-593 . DOI: 10.17522/balikesirnef.506473

Ortaokul Seviyesinde Çevre Okuryazarlık Bileşenleri Ölçeği

Sontay, G. , Gökdere, M. , Gökdere, M. & Usta, E. (2015). The Study of Scale Developing Related To The Environmental Literacy Component on the Secondary School Level . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 9 (1) , 49-80 . DOI: 10.17522/nefefmed.52659

Örtük Zeka Teorisi Ölçeği

lhan, M., ve Çetin, B. (2013). Örtük Zekâ Teorisi Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 191-221.http://dx.doi.org/10.12973/nefmed159

Revize Edilmiş Matematik Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Takunyacı, M. ve Kurbanoğlu, N. İ. (2011). Revize Edilmiş Matematik Kaygısı Değerlendirme Ölçeği: Doğrulayıcı faktör analizi çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 163-180.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi