TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisİ

23 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Meral, B. F. ve Cavkaytar, A. (2013). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ nin psikometrik özelliklerinin otizmli çocuk aileleri üzerinden incelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 20-32 .

Fen ve Teknoloji Dersi “Kuvvet ve Hareket” Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği

Aydoğdu, B. ve Ergin, Ö. (2012). Fen ve Teknoloji Dersi “Kuvvet ve Hareket” Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 49-62 .

Genel Öğretim İlkelerini Kullanma Ölçeği

Yeşilyurt, E., Okudan, Ü., ve Kızılaslan, B. (2021). Genel Öğretim İlkelerini Kullanma Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi,12 (5), 177-194. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1012549

Genel Öğretim İlkelerini Kullanma Ölçeği

Yeşilyurt E., Okudan Ü. ve Kızılaslan B. (2021). Genel Öğretim İlkelerini Kullanma Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(5), 177-194. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1012549

İşbirliğine Dayalı Oyunla Öğrenme Stratejileri İçin Motivasyon Ölçeği

Küçükibiş, H. F. ve Eskiler, E. (2022). İşbirliğine Dayalı Oyunla Öğrenme Stratejileri İçin Motivasyon Ölçeği; Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması / Motivation Scale for Learning Strategies with Collaborative Play; adaptation to Turkish, validity and reliability study . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (4) , 79-98 .https://doi.org/10.19160/e-ijer.1117273

Kendi Kendine (Öz) Liderlik Ölçeği

Atik, S. ve Konan, N. (2015). Kendi Kendine (Öz) Liderlik Ölçeğinin eğitim örgütleri için Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 101-115 .https://doi.org/10.19160/e-ijer.55978

Kindarlık Ölçeği

Yılmaz, H. (2019). Kindarlık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve kindarlığın demografik faktörlerle ilişkisi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(1), 50-66. doi: 10.19160/ijer.533654

Kuantum Öğrenme Çevresi Ölçeği

Altın, M., & Saracaloğlu, A. S. (2020). Kuantum Öğrenme Çevresi Ölçeği geliştirme çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 35-49. http://dx.doi.org/10.19160/ijer.742471

Mesleki Yeterlilik Ölçeği

Yengin-Sarpkaya, P. ve Altun, B. (2021). Professional Qualification Scale for pre-service teachers. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 104-123. doi: 10.19160/ijer.836733

Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği

Özenç -İra, G., ve İra, N. (2018). Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(3), 104-118. http://dx.doi.org/10.19160/ijer.488221

Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği

Çınar, A., Alcı, B. (2022). Teachers’ Attitudes toward information and communication technologies scale: adaptation study to Turkish. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi,13(1), 1-18. https://doi.org/10.19160/eijer.85

Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Tutumu Ölçeği

Atik, S., Düzdemir, M. (2023). Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Tutumu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (2), 310-332. DOİ: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1180828

Okul Müdürlerinin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği

Yazıcı, A. Ş. & Akyol, B.(2021). Okul müdürlerinin mesleki profesyonellik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(4) 89-105. https://doi.org/10.19160/e-ijer.978454

Okul Müdürlerinin Mesleki Profesyonellik Ölçeği

Yazıcı, A. Ş. ve Akyol, B.(2021). Okul Müdürlerinin Mesleki Profesyonellik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(4), 89-105. https://doi.org/10.19160/e-ijer.978454

Örgütsel Huzur Ölçeği

Bozanoğlu, B. ve Konan, N. (2020). Örgütsel Huzur Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1-15. https://doi.org/10.19160/ijer.836563

Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeği

Doğan, B. ve Erdem, İ. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 64-81.

Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeği

Doğan, B. &. Erdem, İ. (2017). Ortaokul öğrencilerinin dinleme/izleme stratejileri kullanım sıklığı ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (1) 64-81, DOI: 10.19160/5000204360

Öz-Düzenlemeli Öğrenme Uygulamaları Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği

Çırak-Kurt, S. &. Turan-Özpolat, E. (2021) Öz-Düzenlemeli Öğrenme Uygulamaları Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12 (1), 36-52. doi: 10.19160/ijer.758926

Özgeci Liderlik Ölçeği

Konan, N., ve Gedik, A. (2019). Özgeci Liderlik Ölçeğinin eğitim örgütleri için Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(3), 76-92. http://dx.doi.org/10.19160/ijer.661177

Psikolojik Danışmanlarda Şefkat Yorgunluğu Ölçeği

Ümmet, D. , Metin, S. ve Okur, S. (2023). Psikolojik Danışmanlarda Şefkat Yorgunluğu Ölçeğinin geliştirilmesi /development of Compassion Fatigue Scale in Psychological Counselors . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 14 (1) , 284-298 .https://doi.org/10.19160/e-ijer.1191665

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Demir, A. G. S. B. ve Akengin, Y. D. D. H. (2010). Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 26-40 .

Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği

Kangal, A.(2012). Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-İnternational Journal Of Educational Research , 3(1), 16-32.

Yönetim Süreci Döngü ve Öğelerini Kullanabilme Ölçeği

Yanar, A. İ. ve Toprakcı, E. (2022). Yönetim Süreci Döngü ve Öğelerini Kullanabilme Ölçek Bataryası’nın (YÖSDÖKÖ-B) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması / The Development of the Scale-Battery using administrative process cycle and ıts elements (suapcıe-b): validity and reliability study . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 13 (6) , 173-193 .https://doi.org/10.19160/e-ijer.1203763

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi