TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ergenler için İnternet Bağımlılığı Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/f72c52a8-a1d3-e911-8103-005056b0673e


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Taş, İ. (2019). Ergenler İçin İnternet Bağımlılığı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 875-905.DOI: 10.29299/kefad.2019.20.02.011


Geliştiren/Uyarlayan: İbrahim Taş


Yıl: 2019


Kaynak Adı: Ergenler İçin İnternet Bağımlılığı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 20


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 875-905


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.011


Sorumlu Yazar: İbrahim Taş


İletişim: ibrahimtas34@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Dijital Bağımlılık, Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, internet bağımlılığı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 9 madde ve tek faktörden oluşmaktadır.
Örnek Madde: İnternette olmadığınız zamanlarda, zihninizi tekrar ne zaman internete gireceğiniz ile meşgul halde bulduğunuz oldu mu?
Örnek Madde: İnternete girmeyi durdurmak istediğiniz ancak kendinizi yine internette bulduğunuz oldu mu?


Kimlere Uygulanabilir: 10-18 Yaş Aralığındaki Ergenler


Derecelendirme: 5'li Likert (1=hiçbir zaman, 2=nadir olarak, 3=bazen, 4=sık sık ve 5=her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 9 ile 45 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Geçerlik:

Yapılan faktör analizi sonucunda dokuz maddeli tek faktörlü yapının geçerliği doğrulanmıştır. Tek faktörlü yapının ölçeğe ilişkin varyansın yaklaşık %40’ını (%39.901) açıkladığı görülmektedir.


Güvenirlik:

Bir ay arayla yapılan test tekrar test korelasyon katsayısı r= .72, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının .81 olduğu ve alt üst % 27’lik gruplar için t testi sonuçlarının anlamlı olduğu görülmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi