TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 126 Zekâ


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Koçyiğit, M., & Karadağ, E. (2017). Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği için bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Kirsehir Education Faculty. 18(2).


Geliştiren/Uyarlayan: Engin Karadağ, Mehmet Koçyiğit


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Dergi: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 18


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 1-17


Sorumlu Yazar: Mehmet Koçyiğit


İletişim: mkocyigit@aku.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Duygusal Zeka


Alt Boyutlar: Bağlam, Çatışma Yönetimi, Duyuşsal Farkındalık, Empati, Esneklik, Farklılılar Üzerine Bina, İletişim, İlham, İlişki Kurabilme, Olumlu Motivasyon, Vatandaşlık


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 42 madde ve 11 faktörden oluşmaktadır


Kimlere Uygulanabilir: Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Çoğunlukla Her Zaman


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek maksimum puan 210, minimum puan 42’dir
Örnek Maddeler:
Sınıfta olup bitenler hakkında düşünürüm.
Sınıf ortamı hakkında düşünürüm.
Okulumun durumu hakkında değerlendirmeler yaparım.
Sınıfta kim kiminle iyi anlaşıyor bilirim.
Sınıftaki gruplaşmalar hakkında değerlendirmeler yaparım.


Ölçek Değerlendirmesi:

Faktörlerden alınan ortalamalar yükseldikçe cevaplayıcının liderlik özeliğinde yüksek aldığı faktörlerin baskın olduğu yorumu yapılabilir. Ölçek genelinden alınan ortalamaya göre de cevaplayıcının duygusal zekâ öğrenci liderliği özelliğine sahip olma durumu hakkında yorum yapılabilir.


Geçerlik:

Maddeler üzerinde açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Burada KMO örneklem yeterliği katsayısı .85 ve Bartlett küresellik testi katsayısı .00 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.


Güvenirlik:

Ölçek geneli için Cronbach α .918 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi