TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/beden-egitimi-ogretmenleri-yeterlilik-olcegi-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Ünlü, H., Sünbül, A.M. ve Aydos, L. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 23-33.


Geliştiren/Uyarlayan: Ali Murat Sünbül, Hüseyin Ünlü, Latif Aydos


Yıl: 2008


Kaynak Adı: Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 9


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 23-33


Sorumlu Yazar: Hüseyin Ünlü


İletişim: huseyin.unlu@aksaray.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Beden Eğitimi Öğretmeni Yeterlilikleri, Yeterlilik


Alt Boyutlar: Aile ve Toplum İlişkileri, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, Kişisel ve Mesleki Gelişim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Öğrenmeyi, Program ve İçerik Bilgisi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 78 madde ve altı faktörden oluşmaktadır.
Kişisel ve Mesleki Gelişim (11m): Beden eğitimi öğretim programındaki değişimleri izlerim.
Öğrenciyi Tanıma (6m): Öğrencilerle güven verici ilişkiler kurarım ve onların sağlıklı ve dengeli birer kişilik geliştirmeleri konusunda sorumluluk duyarım.
Öğrenme ve Öğretme Süreci (31m): Sportif faaliyetlere öğrencilerle birlikte aktif olarak katılabilirim.
Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme (10m): Öğrencilerin etkinliklerini kısa zamanda puanlama ve sonuçları, öğrencinin nasıl gelişeceğine ilişkin dönütlerle birlikte öğrencilere veririm.
Aile ve Toplum İlişkileri (7m): Diğer öğretmenlerle iş ilişkileri kurar ve işbirliği içinde çalışırım.
Program ve İçerik Bilgisi (13m): Beden eğitimi ile ilgili temel kavram, kural ve ilkeler hakkında bilgi sahibiyim.


Kimlere Uygulanabilir: Beden Eğitimi Öğretmenleri


Derecelendirme: 5'li Likert (1= yetersiz- 5= çok yeterli)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 78 ile 390 arasında değişmektedir.


Geçerlik:

Yapı Geçerliliği: Faktör analizlerine göre ölçek 6 faktör ve 81 maddeden oluşmaktadır.


Güvenirlik:

İç Tutarlılık Katsayısı: Kişisel ve Mesleki Gelişim 0.88, Öğrenciyi Tanıma 0.81, Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Yeterlilik 0.93, Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme 0.71, Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 0.87 ve son olarak Program ve İçerik Bilgisinde Yeterlilik boyutunda ise 0.65 katsayısı hesaplanmıştır


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: The Study of Physical Education Teachers’ Self-Efficacy Scale of Validity and Reliability


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi