TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Ünlü, H., Sünbül, A.M. ve Aydos, L. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 23-33.


Geliştiren/Uyarlayan
Ali Murat Sünbül, Hüseyin Ünlü, Latif Aydos


Yıl
2008


Kaynak Adı
Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
9


Sayı
2


Sayfa Aralığı
23-33


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/beden-egitimi-ogretmenleri-yeterlilik-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Hüseyin Ünlü


İletişim
huseyin.unlu@aksaray.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Beden Eğitimi Öğretmeni Yeterlilikleri, Yeterlilik


Alt Boyutlar
Aile ve Toplum İlişkileri, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, Kişisel ve Mesleki Gelişim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Öğrenmeyi, Program ve İçerik Bilgisi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 78 madde ve altı faktörden oluşmaktadır.
Kişisel ve Mesleki Gelişim (11m): Beden eğitimi öğretim programındaki değişimleri izlerim.
Öğrenciyi Tanıma (6m): Öğrencilerle güven verici ilişkiler kurarım ve onların sağlıklı ve dengeli birer kişilik geliştirmeleri konusunda sorumluluk duyarım.
Öğrenme ve Öğretme Süreci (31m): Sportif faaliyetlere öğrencilerle birlikte aktif olarak katılabilirim.
Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme (10m): Öğrencilerin etkinliklerini kısa zamanda puanlama ve sonuçları, öğrencinin nasıl gelişeceğine ilişkin dönütlerle birlikte öğrencilere veririm.
Aile ve Toplum İlişkileri (7m): Diğer öğretmenlerle iş ilişkileri kurar ve işbirliği içinde çalışırım.
Program ve İçerik Bilgisi (13m): Beden eğitimi ile ilgili temel kavram, kural ve ilkeler hakkında bilgi sahibiyim.


Kimlere Uygulanabilir
Beden Eğitimi Öğretmenleri


Derecelendirme
5'li Likert (1= yetersiz- 5= çok yeterli)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 78 ile 390 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Yapı Geçerliliği: Faktör analizlerine göre ölçek 6 faktör ve 81 maddeden oluşmaktadır.


Güvenirlik

İç Tutarlılık Katsayısı: Kişisel ve Mesleki Gelişim 0.88, Öğrenciyi Tanıma 0.81, Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Yeterlilik 0.93, Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme 0.71, Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 0.87 ve son olarak Program ve İçerik Bilgisinde Yeterlilik boyutunda ise 0.65 katsayısı hesaplanmıştır


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Study of Physical Education Teachers’ Self-Efficacy Scale of Validity and Reliability


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi