TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Önem

18 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Tutum Ölçeği

Fidan, M., Mutluer, C., & Fidan, M. (2023). Development of a scale for measuring university students’ attitudes toward oral health. European Oral Research. https://doi.org/10.26650/eor.20241312721

Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Yaşar, M. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E-Dergi, 4(1), 259-279.

Ergenler İçin Aile Yemekleri Ölçeği

Kermen, S. (2019). Ergenler için aile yemekleri ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Fizik Tutum Ölçeği

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 134-144.

Güneş Pillerine Karşı Farkındalık Ölçeği

Yiğit, M. (2020). Güneş Pillerine Karşı Farkındalık Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması[Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği

Koçak, C., ve Önen, A. S. (2012). Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 318-329.

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personelin Afetlere Hazırlık Algısı Ölçeği

Tercan, B. & Şahinöz, S. (2021). Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personelin Afetlere Hazırlık Algılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme: Metodolojik Bir Çalışma. Hastane Öncesi Dergisi, 6(3), 367-379. Doi: 10.54409/hod.995792.

Mezuniyet Öncesi Tıbbi Biyokimya Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği

Özcan, K., Bütün, İ., ve Gülcü, A. (2016). Mezuniyet öncesi tıbbi biyokimya eğitimine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Journal of Contemporary Medicine, 6(4), 291-299. DOI: 10.16899/gopctd.282768

Not Verme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Algıları Ölçeği

Özer Özkan, Y. , Acar Güvendir, M. & Guvendir, E. (2022). Not Verme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Algıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve ölçme değişmezliğinin incelenmesi. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(Özel Sayı), 300-316. https://doi.org/10.21449/ijate.1115317

Öğretmen Adayları Hoşgörü Ölçeği

Gül, Y. E., Karataş, K. ve Borkoev, B. (2019). Öğretmen Adayları Hoşgörü Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1115-1135. doi: 10.26466/opus.603955

Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği

Aybek, B., Aslan, S., Dinçer, S. ve Coşkun-Arısoy, B. (2015). Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(1), 25-50. 10.14527/kuey.2015.002

Okuma Motivasyonu Ölçeği

Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındakii ilişki (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öz Geçmiş Hazırlamaya Yönelik Tutum Ölçeği

Mercan, O. & Kan, A. (2021). Öz geçmiş hazırlamaya yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3(1), 17-26. https://doi.org/10.47770//ukmead.892044

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Yeşiltaş, E. ve Yılmazer, A. (2015). Tc inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik tutum ölçeği; geçerlik ve güvenirlik çalışması. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(3), 233-254.

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Veyis, F. (2015). Türk edebiyatı dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10 (11),1609-1620. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8529

Türkçe Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği

Çerçi, A. ve Derman, S . (2016). Türkçe Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4 (4), 461-473. Doi: 10.16916/Aded.267380

Yaşlı Bireyler için Cinsel Tutum Ölçeği

Ebeoğlu, M., Kızıltepe, R., & Çengelci Özekes, B. (2021). Sexual Attitude Scale for Elderly People: A reliability and validity study in Turkey. Turkish Journal of Geriatrics, 24(3), 433-440. https://doi.org/10.31086/tjgeri.2021.241

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi