TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: İlgi

44 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

3 Boyutlu Sanal Ortamda Kış Sporları Öğrenmeye Karşı Motivasyon Ölçeği

Reisoğlu, İ., Yılmaz, R., Çoban, M., Topu, F. T., Karakuş, T.,& Göktaş, Y. (2015). Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım öğelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), 257-272

4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyon Ölçeği

Tahiroğlu, M. ve Aktepe, V. (2015). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi motivasyon ölçeği formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10 (3),907-932. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7944

Acil Durumlarda Çalışanların Öz yeterliği

Yalçın,F. (2018). Acil durumlarda çalışanların öz yeterliliği: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Animasyon Tutum Ölçeği (AAS)

Çınar, D. & Kurt, H. (2019). Development of animation attitude scale (AAS): Validity and reliability study. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 558-574.  https://doi.org/10.18009/jcer.617943

Arkadaş Kıskançlık Ölçeği (AKÖ)

Akan, Y. (2019). Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 133-140. doi: 10.18506/anemon.506363

Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Yaşar, M. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 109-129.

Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi Güdülenme Ölçeği (ÇDGÖ)

Çoban, S. ve Çalışkan, T. (2019). Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi Güdülenme Ölçeği (ÇDGÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 100-112.

Dart Tutum Ölçeği

Kayapınar, F. Ç., ve Mutlu, E. (2021). 4th International Healt Sciences and Innovation Congress Book, I. Hüseynova (Ed.), Dart Tutum Ölçeği (DTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması içinde (54-59. ss.). New York; Liberty Publications.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Envanteri

Ozan, C., & Köse, E. (2013). Adaptation of Attitudes toward Educational Measurement Inventory (ATEMI) to Turkish. e-International Journal of Educational Research, 4(2), 29-47.

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kaya, E. (2023). Ters yüz sınıf modeline dayalı öğretimin ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi başarı ve tutumlarına etkisi, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kenar, İ. & Balcı, M. (2012). Fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme: İlköğretim 4 ve 5. sınıf örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (34) ,201-210.

Finansal Okuryazarlık Tutum Ve Davranış Ölçeği

Sarıgül, H. (2015). Finansal Okuryazarlık Tutum Ve Davranış Ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 200-218. http://dx.doi.org/10.11611/JMER408

Fizik Tutum Ölçeği

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 134-144.

Geometri Tutum Ölçeği

Bindak,R. (2004).Geometri Tutum Ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama. (Doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Diyarbakır.

Hipnoza Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği (VSABTH-C)

Koçak, A. (2023) Hipnoza yönelik tutum ve inanç ölçeğinin(VSABTH-C) türkçeye uyarlaması ve geçerlilik-güvenirlik çalışması (Tez No. 804642) [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İlköğretim Fen Laboratuarı İçin Tutum Anketi

Yeşilyurt, M., Kurt, T., ve Temur, A. (2005). İlköğretim Fen Laboratuarı İçin Tutum Anketi geliştirilmesi ve uygulanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(17), 21-31.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Fen Kaygı Ölçeği

Sağır, Ş. U. (2015). İlköğretim öğrencilerine yönelik fen kaygı ölçeği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 1-20.

İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Arslan, D. ve Aytaç, A. (2014). İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(3), 841-850.

İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği

Kaya, Ç., Akın, A., Sarıçam, H., & Uğur, E. (2014). Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and reliability study. e-International Journal of Educational Research , 5(1), 76-87. http://dx.doi.org/10.19160/e-ijer.64074

Kelâm Dersine Karşıı Tutum Ölçeği

Kandemir, A. M. & Kandemir, S. (2022). İlahiyat öğrencilerinin kelâm dersi ve öğretimine karşı tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması . Kader , 20 (1) , 305-322 .https://doi.org/10.18317/kaderdergi.1101573

Kişilerarası Güçler Envanteri

Tekin, I. (2012). Kişilerarası Güçler Envanteri’nin (Inventory of interpersonal strengths) Türk üniversite öğrencilerine uyarlanmasi: Dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişmasi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Matematik İle İlgili Düşünceler Ölçeği

Katrancı Y., (2019). Matematik İle İlgili Düşünceler Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi,9(1), 78- 89.

Matematik Tutum Ölçeği

Utanır, S.v (2008). İlköğretim 1.kademe 5.sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri tercihleri ile matematik dersindeki akademik başarı ve derse yönelik tutumları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Matematik Tutum Ölçeği

Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim-Online, 12(4), 938-948.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi