TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Tıp Fakültesi Öğrencileri

16 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Anatomi Tutum Ölçeği

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hekim Empati Jefferson Ölçeğinin Öğrenci Versiyonu

Gönüllü, İ., & Öztuna, D. (2012). A Turkish Adaptation of the Student Version of the Jefferson Scale of Physician Empathy. Marmara Medical Journal, 25(2), 87-92

Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Batı, A. H. ve Bümen, N. T. (2006). Hekimlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 6 (23), 41-50.

IFMSA Sosyal Hesap Verilebilirlik Değerlendirme Formu

Coşkun, Ö., Timurçin, U., Kıyak, Y. S., Budakoğlu, I. İ. (2023). Validation of IFMSA Social Accountability Assessment Tool: Exploratory and confirmatory factor analysis. BMC Medical Education, 23(138). https://doi.org/10.1186/s12909-023-04121-7

Mezuniyet Öncesi Tıbbi Biyokimya Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği

Özcan, K., Bütün, İ., ve Gülcü, A. (2016). Mezuniyet öncesi tıbbi biyokimya eğitimine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Journal of Contemporary Medicine, 6(4), 291-299. DOI: 10.16899/gopctd.282768

Öz-düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği (ÖDÖBÖ)

Turan, S. (2009). Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutumlar: öğrenme becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara.

Probleme Dayalı Öğrenme Tutum Ölçeği

Turan, S. (2009). Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutumlar, öğrenme becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış doktora tezi).Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenci Görüş Ölçeği

Aybek, H. (2019). Tıp fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye ilişkin görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Tıbbi Yapay Zeka Hazırbulunuşluk Ölçeği

Karaca, O., Çalışkan, S. A., & Demir, K. (2021). Medical artificial intelligence readiness scale for medical students (MAIRS-MS)–development, validity and reliability study. BMC medical education, 21(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02546-6

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Yurdal, M. O., Sahın, E., Aytug-Kosan, A. M., & Toraman, C.. (2021). Development of medical school students’ attitudes towards online learning scale and its relationship with e-learning styles. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(3), 310-325. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojde/issue/63556/961855

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Farmakoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Tekeş, E. (2023). The Attitudes of Medical School Students Towards Pharmacology Course: Scale Development and Implementation Study. World of Medical Education, 22(68), 83-97.

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Mesleğine Adanmışlık Ölçeği

Aytuğ-Koşan, A. M., & Toraman, C. (2020). Development and application of the commitment to profession of medicine scale using classical test theory and item response theory. Croatian Medical Journal, 61(5), 391-400. https://doi.org/10.3325/cmj.2020.61.391

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yurt Dışında Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği

Harman Yıldız, G. ve Özer, K. (2023) Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yurt Dışında Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği (Tez No. 861242) [Yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.  

Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeği

Ercan, İ., Yüksel, S., Özkaya, G., Ocakoğlu, G., Yüksel, A. ve Uncu, Y. (2009). Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeğinin geliştirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 40(3), 81-87. doi:10.2399/ctd.09.81

Üst Biliş Ölçeği

Turan, S. (2009). Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutumlar. öğrenme becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Arslan, Ş. F., Sarıkaya, Ö. ve Vatansever, K. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeğinin tıp eğitimi alanı için geçerlik ve güvenirlik çalışması. TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 15(47), 38-46

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi