TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Ortaokul Öğrencileri

154 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeği

Kılıç, Ç. ve Girgin, S. (2019). 2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 6(1), 38-56.

Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği

İşmen, A. E. (2004). Aile içi çocuk istismarı ölçek geliştirme çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 207-221.

Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeği – Kısa Formu

Akın, A., Bilgin, O. ve Akın, Ü. (2015). Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 12-21.

Akademik Azim Ölçeği

Bozgün, K. ve Başgül, M. (2018). Akademik Azim Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 435-445. doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14521

Akademik Motivasyon Ölçeği

Yurt, E. ve Bozer, E. N. (2015). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3). 669-685.

Akran İlişkileri Ölçeği

Erkan-Atik, Z., Esen-Çoban, A., Çok, F., Doğan, T. ve Güney-Karaman, N. (2014). Akran İlişkileri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 433-446.

Akran Zorbalığı Ölçeği

Kutlu, F. ve Aydin, G. (2010). Akran zorbalığı ölçek gelistirme ön çalismasi: Kendini bildirim formu. Türk Psikoloji Yazilari, 13(25), 1-12.

Akran Zorbalığında Öğrenci Savunuculuğu Ölçeği

Avşar F, Ayaz-Alkaya S. Turkish validity and reliability study of the student-advocates pre- and post-scale. J Educ Res Nurs. 2022;19(1):1-5.

Alan Bağımsız Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Karalar, H., & Alpaslan, M. M. (2021). Assessment of eighth grade students’ domain-general computational thinking skills. International Journal of Computer Science Education in Schools, 5(1), 35–47. https://doi.org/10.21585/ijcses.v5i1.126

Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği

Arslan, S. ve Gelişli, Y. (2015). Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği'nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 67-74. http://dx.doi.org/10.19126/suje.91303

Araştırma Becerileri Testi

Dilbaz, G. A., Özgelen, S. ve Yelken, T. Y. (2012). Araştırma Becerileri Testinin (Abt) geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2), 305-332.

Artırılmış Gerçeklik Destekli Matematik Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği

Özçakır, B., & Özdemir, D. (2022). Reliability and Validity Study of an Augmented Reality Supported Mathematics Education Attitude Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 38(17), 1638-1650. https://doi.org/ 10.1080/10447318.2022.2092955

Astronomi Tutum Ölçeği

Aktamış, H. ve Uçar, R. (2019). Astronomi’ye Yönelik Tutum Ölçeği ve 7. Sınıf “Güneş Sistemi ve Ötesi” Ünitesine Yönelik Başarı Testi geliştirme çalışması . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 57-78 .

Atletizme Yönelik Tutum Ölçeği

Türksever-Güngör, S. (2018). Atletizme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği

Uğraş, S. ve Serbes, Ş. (2019). Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Global Sport and Education Research, 2(2), 1-10.

Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği

Koç, Y. (2013). Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 96-114.

Beden Eğitiminde Görev Ve Ego Yönelimleri Ölçeği

Haslofça, F.(2012). Beden Eğitiminde Görev Ve Ego Yönelimleri Ölçeğinin ortaokul öğrencileri için geçerlik ve güvenirlilik çalışması. Spor Hekimliği Dergisi , 47,105-112.

Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği

Turkay, H., Mumcu, H., Çeviker, A., Güngöz, E., ve Özlü, K. (2019).Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1135-1155. https://doi.org/10.17152/gefad.535191

Bilimsel Süreç Basamaklarını Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Yıldırım, M. (2016). Bilimsel Süreç Basamaklarını Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 255-276, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.014.

Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Göçer, G. ve Türkoğlu, A. (2019). Ortaokul öğrencilerine yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Aktif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 223-238.

Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarı

Gülle, A., Uzun, N. B. & Akay, C. (2018). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi. İlköğretim Online Dergisi, 17(3), 1463- 1475. doi:10.17051/ilkonline.2018.466366

Blok Temelli Öz-yeterlik Algısı Ölçeği

Kasalak, İ. (2017). Robotik kodlama etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin kodlamaya ilişkin öz-yeterlik algılarına etkisi ve etkinliklere ilişkin öğrenci yaşantıları (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar Ölçeği

Koruklu, N., Totan, T., & Sağkal, A. G. A. S. (2015). Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar ve Çatışma Durumlarını Yönetme Becerileri Ölçeklerinin geçerlik ve güvenirliği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 17-32.

Çatışma Durumlarını Yönetme Becerileri Ölçeği

Koruklu, N., Totan, T. ve Sağkal, A.. (2015). Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar ve Çatışma Durumlarını Yönetme Becerileri Ölçeklerinin geçerlik ve güvenirliği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 17-32. http://dx.doi.org/10.18037/ausbd.75744

Cebir Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Bal, A. P. ve Karacaoğlu, A. (2015). Cebir Konusuna Yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama 11(4), 1258-1271.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi