TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://eefdergi.erzincan.edu.tr/article/view/1006001052/1006001435


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Koç, Y. (2013). Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 96-114.


Geliştiren/Uyarlayan: Yakup Koç


Yıl: 2013


Kaynak Adı: Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ):Geçerlik ve güvenirlik çalışması.


Dergi: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 15


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 9-114


Sorumlu Yazar: Yakup Koç


İletişim: hizir80@yahoo.com


Ölçülen Özellikler: Sportmenlik


Alt Boyutlar: Sportmenliğe Uygun Davranışları Sergileme, Sportmenliğe Uygun Olmayan Davranışlardan Kaçınma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

2 Alt boyut ve 22 Madde
Sportmenliğe Uygun Davranışları Sergileme (11 m): Beden eğitimi dersinde heyecanlanıp oyun kuralına uymadığım da rakibimden özür dilerim.
Sportmenliğe Uygun Olmayan Davranışlardan Kaçınma (11 m): Beden eğitimi dersinde yendiğim zaman karşı takım oyuncusuyla dalga geçerim.


Kimlere Uygulanabilir: Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme: 5'li Likert (1= hiçbir zaman - 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 22 ve en yüksek puan 110'dur.


Geçerlik:

Ölçeğinin faktör yapısına kanıt sağlamak amacıyla yapılan DFA sonucunda; X2 /sd=2.00, RMSEA= .067, SRMR= .08, CFI= .95, GFI= .85, AGFI= .82, NFI= .90 ve NNFI=.95 değerleri elde edilmiştir. Ölçeğin madde korelasyonlarının .31 ile .70 arasında değiştiği görülmektedir.


Güvenirlik:

Ölçeğin 449 kişiye uygulanmasında ortaya çıkan Cronbach Alfa katsayısı .88'dir. Faktörler bazında Cronbach
Alfa katsayılarına bakıldığında Faktör 1 için .86, Faktör 2 için ise .84 değerleri bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi