TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Kılıç, Ç. ve Girgin, S. (2019). 2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 6(1), 38-56.


Geliştiren/Uyarlayan: Çınar Kılıç, Sönmez Girgin


Yıl: 2019


Kaynak Adı: 2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması


Dergi: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi


Cilt: 6


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 38-56


Sorumlu Yazar: Çınar Kılıç


İletişim: cinar19kilic@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Çevreye Yönelik Tutumlar


Alt Boyutlar: Koruma, Kullanma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 2 alt boyuttan oluşmaktadır ve toplam madde sayısı 20'dir.
Koruma 11 madde ,Kullanma 9 madde.
Örnek maddeler:
Kırsal bölgelerin inşaat alanlarıyla kaplandığını görmek beni üzüyor.
Sessiz doğal dış mekanlar beni tedirgin eder.
Çevre için endişelenmek ülkenin kalkınma planlarını engellemez.
İnsanlar çevre kirliliği konusunda aşırı endişeleniyor.


Kimlere Uygulanabilir: Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme: 5'li Likert Tip. Hiç katılmıyorum = 1, Çok katılıyorum = 5


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20 olmaktadır.Ölçeğin “Koruma” faktöründen 4 madde (m3, m6, m8, m10) ve “Kullanma” faktöründen 5 madde (m11, m13, m15, m18, m20) olmak üzere toplam 9 maddesi olumsuz
olarak ifade edilmiştir.


Çeviri Süreci:

Orijinali İngilizce olan 2-ÇDM’nin dil eşdeğerliği için her bir maddesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyolojik Bilimler bölümlerinde görevli her iki dili de akıcı konuşan ve her iki kültürü de iyi tanıyan çevre bilimi alanında uzman üç öğretim üyesi tarafından çevrilmiştir.Ölçeğin Türkçe ve İngilizce çevirisinde katkı sağlayacak uzmanlar ile iletişime geçilmiş ve ölçek formları bireysel olarak teslim edilmiştir. Uzmanların görüşleri, ölçeği madde madde incelemeleri bitiminde birebir görüşmeler ve gerekli düzeltmeleri gösteren ölçek formlarının geri alınması ile elde edilmiştir. Düzeltmelerin belirtildiği ölçek formları incelenerek ortak görüş sonucunda ölçeğe son hâli verilmiştir.


Geçerlik:

Ölçekte belirtilen model uyum indeksleri kriterle uyum göstermektedir. Model uyumu için ölçüt olarak alınan χ2/df=3.14 (p=.000), RMSEA=.065, CFI=.95, RMR=.037, SRMR=.052, NNFI=.95 ve GFI=.90 değerleri, Hooper vd. (2008) tarafından önerilen değerleri sağlamaktadır. Bu durumda ölçeğin Türk kültüründe de orijinal yapısını koruduğu sonucuna varılmaktadır.


Güvenirlik:

ÇDM güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α = .88, ölçeğin Koruma boyutu için α = .78 ve Kullanma boyutu için α = .79 bulunmuş ve Büyüköztürk’e (2014) göre α ≥ .70 değerinin üzerinde olduğundan ölçeğinin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu söylenebilir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi