TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Kılıç, Ç. ve Girgin, S. (2019). 2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 6(1), 38-56.


Geliştiren/Uyarlayan
Çınar Kılıç, Sönmez Girgin


Yıl
2019


Kaynak Adı
2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması


Dergi
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi


Cilt
6


Sayı
1


Sayfa Aralığı
38-56


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Çınar Kılıç


İletişim
cinar19kilic@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Çevreye Yönelik Tutumlar


Alt Boyutlar
Koruma, Kullanma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 2 alt boyuttan oluşmaktadır ve toplam madde sayısı 20'dir.
Koruma 11 madde ,Kullanma 9 madde.
Örnek maddeler:
Kırsal bölgelerin inşaat alanlarıyla kaplandığını görmek beni üzüyor.
Sessiz doğal dış mekanlar beni tedirgin eder.
Çevre için endişelenmek ülkenin kalkınma planlarını engellemez.
İnsanlar çevre kirliliği konusunda aşırı endişeleniyor.


Kimlere Uygulanabilir
Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert Tip. Hiç katılmıyorum = 1, Çok katılıyorum = 5


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20 olmaktadır.Ölçeğin “Koruma” faktöründen 4 madde (m3, m6, m8, m10) ve “Kullanma” faktöründen 5 madde (m11, m13, m15, m18, m20) olmak üzere toplam 9 maddesi olumsuz
olarak ifade edilmiştir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Orijinali İngilizce olan 2-ÇDM’nin dil eşdeğerliği için her bir maddesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyolojik Bilimler bölümlerinde görevli her iki dili de akıcı konuşan ve her iki kültürü de iyi tanıyan çevre bilimi alanında uzman üç öğretim üyesi tarafından çevrilmiştir.Ölçeğin Türkçe ve İngilizce çevirisinde katkı sağlayacak uzmanlar ile iletişime geçilmiş ve ölçek formları bireysel olarak teslim edilmiştir. Uzmanların görüşleri, ölçeği madde madde incelemeleri bitiminde birebir görüşmeler ve gerekli düzeltmeleri gösteren ölçek formlarının geri alınması ile elde edilmiştir. Düzeltmelerin belirtildiği ölçek formları incelenerek ortak görüş sonucunda ölçeğe son hâli verilmiştir.


Geçerlik

Ölçekte belirtilen model uyum indeksleri kriterle uyum göstermektedir. Model uyumu için ölçüt olarak alınan χ2/df=3.14 (p=.000), RMSEA=.065, CFI=.95, RMR=.037, SRMR=.052, NNFI=.95 ve GFI=.90 değerleri, Hooper vd. (2008) tarafından önerilen değerleri sağlamaktadır. Bu durumda ölçeğin Türk kültüründe de orijinal yapısını koruduğu sonucuna varılmaktadır.


Güvenirlik

ÇDM güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α = .88, ölçeğin Koruma boyutu için α = .78 ve Kullanma boyutu için α = .79 bulunmuş ve Büyüköztürk’e (2014) göre α ≥ .70 değerinin üzerinde olduğundan ölçeğinin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu söylenebilir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi