TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Genç Yetişkinler

40 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri

Yandı, A. ve Köse, İ. A. (2013). Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 289-309.

Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeği

Alkın,S.,Korkmaz,O. ve Balcı Çelik,S. (2020). Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 33-47. doi: 10.18394/iid.593944

Anlamlandıran Liderlik Ölçeği

Taş, M. A. (2022). Sivil toplum kuruluşlarında anlamlandıran liderlik modeli (Tez No. 743672) [Doktora tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeği

Demiralp, M., Demiralp, B., Sarıkoç, G., İyigün, E., Açıkel, C., ve Başbozkurt, M. (2015). Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 82-90

Beş Faktör Kişilik Ölçeği-Kısa Form

Tatar, A. (2016). Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Kısa Formunun geliştirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17, 14-23. doi: 10.5455/apd.202977

Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği

Madran, H. A. D. (2012). Buss-Perry saldırganlık Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 24(2), 1-6.

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği

Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk psikoloji dergisi, 17(49), 47-58.

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS)

Eker, D., ve Arkar, H. (1995). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ nin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği [Factorial Structure, Validity, and Reliability of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support]. Türk Psikoloji Dergisi,10(34), 17-25.

Dini Başa Çıkma Ölçeği

Ekşi, H. & Sayın, M. (2016, May). The adaptation of Religious Coping Scale into Turkish language: A study of bilingual equivalance, validity and reliability. Paper presented at the AGP Humanities and Social Sciences Conference, BAU International Berlin University, Berlin, Germany.

Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği

Çeçen, A. R. (2006). Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 101-113.

Duygusal Okuryazarlık Ölçeği

Akbağ, M., Eminoğlu-Küçüktepe, S., & Eminoğlu-Özmercan, E. (2016). A study on emotional literacy scale development. Journal of Education and Training Studies, 4(5), 85-91.

Eş Seçme Stratejileri Envanteri

Altuntaş,S., Atli, A. ( 2015). Eş Seçme Stratejileri Envanteri geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 123-135.

Facebook Kıskançlığı Ölçeği

Demirtaş-Madran, H. A. (2016). Facebook Kıskançlığı Ölçeğinin Türkçe formu: Üniversite öğrencileri üzerinde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 93-99.

Geçişken Bellek Ölçeği

Alsancak, D. (2010). Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamlarında geçişken bellek ile grup uyumu, grup atmosferi ve performans arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güç Algısı ve Güç Doyumu Ölçeği (İlişki Güç İndeksi)

Toplu-Demirtaş, E., & Fincham, F. (2020). I don’t have power, and I want more: Psychological, physical, and sexual dating violence perpetration among college students. Journal of Interpersonal Violence, 00(0), 1-30. https://doi.org/10.1177/0886260520951319

Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği

Koçak, C., ve Önen, A. S. (2012). Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 318-329.

İnternet Katılım Profili Ölçeği

Şimşek, A. S., & Akbulut, Ö. F. (2022). Examining the Relationships between the Problematic Internet Consumption and Internet Engagement Profiles of Young Adults. Psycho-Educational Research Reviews, 11(3), 480–497. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.07

Kaygı Duyarlılığı İndeksi

Ayvaşık, H. B. (2000). Kaygı duyarlığı indeksi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 43-57.

Kısa Semptom Envanteri ( KSE)

Şahin, N. H. ve Durak, A. (1994). Kısa Semptom Envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 44-56.

Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ)

Dağ, İ. (2002). Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 77-90.

Modern Çağın Zaman Tuzakları Ölçeği

Tortumlu, M. ve Uzun, K. (2023). 21. Yüzyılın Zaman Tuzaklarına Yönelik Bir Ölçek geliştirme çalışması: Modern Çağın Zaman Tuzakları Ölçeği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25 (2), 552-569. https://doi.org/10.32709/akusosbil.1037465

Öğrencilere Yönelik Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı Ölçeği

Ağbuğa, B. (2010). Öğrencilere Yönelik Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı Ölçeği: Bir geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 103–109.

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeği

Kuzu, S. ve Demir, S. (2015), Öğretmen Adayları İçin "Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeği"nin geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 401-415.

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeği

Kuzu, S. ve Demir,S. (2015). Öğretmen Adayları İçin "Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi.Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 401-415.

Otomatik Düşünceler Ölçeği

Aydın, G., & Aydın, O. (1990). Otomatik düşünceler ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji dergisi, 7(24), 51-55.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi