TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İnternet Katılım Profili Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Şimşek, A. S., & Akbulut, Ö. F. (2022). Examining the Relationships between the Problematic Internet Consumption and Internet Engagement Profiles of Young Adults. Psycho-Educational Research Reviews11(3), 480–497. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.07


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Salih Şimşek, Ömer Faruk Akbulut


Yıl
2022


Kaynak Adı
Examining the Relationships between the Problematic Internet Consumption and Internet Engagement Profiles of Young Adults


Dergi
Psycho-Educational Research Reviews


Cilt
11


Sayı
3


Sayfa Aralığı
480-497


Link:
https://asalihsimsek.notion.site/NTERNET-KATILIM-PROF-L-IEP-L-E-686f400275f44eacb40effeef9159976


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Ahmet Salih Şimşek


İletişim
asalihsimsek@gmail.com


Ölçülen Özellikler
İnternet kullanım profili


Alt Boyutlar
Bilgi Edinme, İçerik Üretme, Pasif Tüketim, Sosyal Kullanım


Ölçek Türü
Öz Bildirim


Kimlere Uygulanabilir
14-18 Yaş Grubu Lise Öğrencileri, 18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencileri, Genç Yetişkinler


Derecelendirme
3'lü Likert


Ölçek Puanlaması
Ölçek toplam puanı anlamlı olmadığından, dört katılım profiline göre elde edilen ölçümler karşılaştırılarak bireylerin internet katılım profilleri belirlenir. IEP ölçeği PC (4 madde), IS (3 madde), SU (3 madde) ve CC (3 madde) faktörlerindeki toplam 13 maddeden oluşmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
İnternet Katılım Profili (IEP-Internet Engagement Profile) ölçeği, bireylerin internete katılım profillerinin belirlenmesi için Şimşek ve Akbulut (2022) tarafından geliştirilmiştir. Bireylerin internet kullanım amaçları ve katılım davranışları hakkında profil oluşturmayı amaçlayan Likert tipi bir ölçektir. İnternet Katılım Profili ölçeği; pasif tüketim (PC-Passive Consumer), bilgi edinme (IS-Information Seeker), sosyal kullanım (SU-Social User), içerik üretme (CC-Content Creator) olmak üzere dört faktörden oluşmaktadır. Ölçek toplam puanı anlamlı olmadığından, dört katılım profiline göre elde edilen ölçümler karşılaştırılarak bireylerin internet katılım profilleri belirlenir. IEP ölçeği PC (4 madde), IS (3 madde), SU (3 madde) ve CC (3 madde) faktörlerindeki toplam 13 maddeden oluşmaktadır.


Geçerlik
Şimşek ve Akbulut (2022) tarafından raporlanan bilgilere göre IEP ölçeğinde, faktör yükleri gösterge değişkenleri PC için .47-.76, IS için .75-.92, SU için .57-.77 ve CC için .54-.81 arasında değişmektedir. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (CFA) modeli için IEP ölçeğinde χ2/df = 2.86, RMSEA = .060, SRMR = .064, TLI = .930 ve CFI = .947 uyum indeksleri elde edilmiştir. Bu değerler, literatürdeki kesme değerlerine (Hu & Bentler, 1999) göre modelin uyumunun mükemmel olduğunu göstermektedir. Açımlayıcı faktör analizi (EFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (CFA) sonuçları incelendiğinde, IEP ölçeğinin yapı geçerliğinin yüksek olduğu görülmektedir. IEP faktörlerinin güvenirliğini incelemek için Cronbach Alfa (α) ve McDonald’s Omega (ω) güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. IEP faktörleri için güvenirlik katsayıları IS (αIS = .87, ω IS = .88), PC (αPC = .73, ω PC = .74), SU (αSU = .71, ω SU = .72) ve CC (αCC = .70, ω CC = .70) ölçek faktörleri için güvenirliğin yüksek olduğunu göstermektedir.


Güvenirlik
Şimşek ve Akbulut (2022) tarafından raporlanan bilgilere göre IEP ölçeğinde, faktör yükleri gösterge değişkenleri PC için .47-.76, IS için .75-.92, SU için .57-.77 ve CC için .54-.81 arasında değişmektedir. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (CFA) modeli için IEP ölçeğinde χ2/df = 2.86, RMSEA = .060, SRMR = .064, TLI = .930 ve CFI = .947 uyum indeksleri elde edilmiştir. Bu değerler, literatürdeki kesme değerlerine (Hu & Bentler, 1999) göre modelin uyumunun mükemmel olduğunu göstermektedir. Açımlayıcı faktör analizi (EFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (CFA) sonuçları incelendiğinde, IEP ölçeğinin yapı geçerliğinin yüksek olduğu görülmektedir. IEP faktörlerinin güvenirliğini incelemek için Cronbach Alfa (α) ve McDonald’s Omega (ω) güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. IEP faktörleri için güvenirlik katsayıları IS (αIS = .87, ω IS = .88), PC (αPC = .73, ω PC = .74), SU (αSU = .71, ω SU = .72) ve CC (αCC = .70, ω CC = .70) ölçek faktörleri için güvenirliğin yüksek olduğunu göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi