TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 10-14 Yaş arası Ortaokul Öğrencileri

56 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adil Olma Değer Ölçeği

Yıldırım, Y. (2019). Okul dışı etkinlik temelli değerler eğitimi programının etkin vatandaşlık değerlerine etkisi (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Algılanan Halo Etkisi Ölçeği

Karakoç-Alatlı, B. (2012). Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Artırılmış Gerçeklik Destekli Matematik Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği

Özçakır, B., & Özdemir, D. (2022). Reliability and Validity Study of an Augmented Reality Supported Mathematics Education Attitude Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 38(17), 1638-1650. https://doi.org/ 10.1080/10447318.2022.2092955

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ)

Kangalgil, M., Özgül, F., Temel, A., Kural, T., & Karagöz, Y . (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 70-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/60685/855962

Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlgi Ölçeği (BEDİÖ)

Uğraş, S. ve Temel, C. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlgi Ölçeği (BEDİÖ) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 413-427. doi: 10.31680/gaunjss.737896

Bilgi İşlemsel Düşünme Öz Değerlendirme Ölçeği

Ceylan, V., K. (2020) Senaryo temelli Scratch öğretim programının öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerine, problem çözme ve programlama ünitesi erişilerine etkisi (Tez No. 603629) [Doktora tezi, aydın Adnan Menderes Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Bilimsel Değerlere Eğilim Ölçeği

Herdem, K. & Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: A validity and reliability study. Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.

Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği

Deniş-Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Bilimsel Yaratıcılık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama süreci ve değerlendirme ölçütleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5(2), 1–21.

Blok Tabanlı Programlamaya Yönelik Motivasyon Ölçeği

Çilengir, M. D. ve İzmirli, S. (2023). Blok tabanlı programlama öğretiminde oyunlaştırma yaklaşımı kullanımının başarı ve motivasyona etkisi. International Journal of Computers in Education, 6(2), 79-103. https://doi.org/10.5281/zenodo.10447397

Çevresel Vatandaşlık Bilgi Testi

Çermik, E., & Akçay, B. (2020). Çevresel Vatandaşlık Bilgi Testi’nin geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Studies – Education, 15(2), 731-750. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42112

Çıkarım Becerilerini Değerlendirme Aracı

Çetinkaya, G., Yalınkılıç, K., Karakoç Yurtseven, T. ve Aydın, M. (2023). Çıkarım Becerilerini Değerlendirme Aracının geliştirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11 (3), 473-490. https://doi.org/10.16916/aded.1286233

Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeği

Kaçmaz C. , Cumurcu B. , Çelik O. T. (2023). Çocuklar için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik analizi. Bağımlılık Dergisi, 24 (4), 495-506. https://doi.org/10.51982/bagimli.1261063

Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeği (MSLSS)

Şeten, C. (2012). Meta-analiz:Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeğinin (MSLSS) güvenilirlik genelleştirmesine ilişkin bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği

Yaman, F., Dönmez, O., Akbulut, Y., Kabakçı Yurdakul, I., Çoklar, A.N., & Güyer, T. (2019). Exploration of parents’ digital parenting efficacy through several demographic variables. Education and Science, 44(199), 149-172. doi:10.15390/EB.2019.7897

Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği

Pehlevan, Z., ve Daşdan, E. N. A. (2017). Beden Eğitiminde Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeğinin Türk öğrenciler için geçerlik ve güvenirlik analizi. Sport Sciences, 12(2), 14-23.

Doğruluk- Dürüstlük Değer Ölçeği

Çalışkan, H. & Yıldırım, Y. (2020). Ortaokul öğrencileri için Etkin Vatandaşlık Değerleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (228), 335-364. https://doi.org/10.37669/milliegitim.742091

Ekolojik Eğitim Değeri Algısı Ölçeği

Dilek, H. & Akbaş, U. (2022). Investigation of education value perception scale’s psychometric properties according to CTT and IRT. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(3), 548-564. Doi: 10.21449/ijate.986530

Elektrik Enerjisi Başarı Testi

Dumanoğlu, F., & Akçay, B. (2018). Elektrik Enerjisi Başarı Testinin geliştirilmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 20-39. Doi: 10.30900/kafkasegt.422251

Eleştirel Dinleme Ölçeği

Söylemez, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik Eleştirel Temel Dil Becerileri Ölçeklerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Eleştirel Dinleme/İzleme Özyeterlilik Ölçeği

Çarkıt, C. & Altun, K. (2020).Eleştirel Dinleme/İzleme Özyeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 711-717.http://dx.doi.org/10.18506/anemon.616010

Etkin Vatandaşlık Değerler Ölçeği

Çalışkan, H. ve Yıldırım, Y. (2020). Ortaokul Öğrencileri İçin Etkin Vatandaşlık Değerleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(228), 335-364. https://doi.org/10.37669/milliegitim.742091

Fair Play Davranışlarını Sergileme Sıklığı Ölçeği

Temel, A., Altun Ekiz, M., & Yıldıran, İ. (2021). Fair Play Davranışlarını Sergileme Sıklığı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 74-85. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besbid/issue/59429/791127

Fen Dersine Yönelik Kaygı Ölçeği

Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeği

Özkurt, B., Küçükibiş, H. F., & Eskiler, E. (2022). Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeği (FAKÖ): Türk Kültürüne uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 21-37. https://doi.org/10.18506/anemon.976300

Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeği (FAKÖ)

Özkurt, B., Küçükibiş, F.H. ve Eskiler, E. (2022). Fiziksel aktivitelerden keyif alma ölçeği (FAKÖ): Türk kültürüne uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 21-37 . DOI: 10.18506/anemon.976300

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi