TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ)

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Kangalgil, M., Özgül, F., Temel, A., Kural, T., & Karagöz, Y . (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 70-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/60685/855962


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Temel, Fatih Özgül, Murat Kangalgil, Turan Kural, Yalçın Karagöz


Yıl
2021


Kaynak Adı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞERLER EĞİTİMİ ÖLÇEĞİ (BESDDEÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Dergi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
15


Sayı
1


Sayfa Aralığı
70-80


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Ahmet TEMEL


İletişim
ahmet.temel@mail.ohu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Değerler Eğitimi


Alt Boyutlar
Adalet, Dostluk, Öz denetim, Sorumluluk, Yardımseverlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

28


Kimlere Uygulanabilir
10-14 Yaş arası Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
1= Kesinlikle Katılmıyorum - 5= Kesinlikle Katılıyorum


Ölçek Puanlaması

toplam puan 28 ile 140 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

toplam puan 28 ile 140 arasında değişmektedir. Değer puanları ölçeğe göre derecelendirildiğinde 28 ile 50 puan arası çok olumsuz, 51 ile 73 puan arası olumsuz, 74 ile 96 puan arası orta, 97 ile 118 puan arası olumlu ve 119 puan üzeri çok olumlu değer yargısıdır. Aritmetik ortalama üzerinden 1-1,79 puan arası çok olumsuz, 1,80-2,59 puan arası olumsuz, 2,60-3,39 puan arası orta, 3,40-4,19 puan arası olumlu, 4,20 puan üzeri çok olumlu değer yargılarıdır.


Geçerlik

Yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla birinci çalışma grubuna yapılan AFA sonucunda toplam varyansın %58,328’ini açıklayan 28 madde ve 5 faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörler; sorumluluk, adalet, yardımseverlik, öz denetim ve dostluk olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. İkinci gruba yapılan DFA’ya göre (χ2/sd: 2,851; GFI: .91; AGFI: .90; CFI: .93; RMSEA: .04; RMR: .03; IFI: .93; TLI: .93) ölçek kabul edilebilir uyum indeks değerlerine sahiptir.


Güvenirlik

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test analizinde pozitif yönlü .99 mükemmel ilişkili bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi