TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Üniversiteler: İnönü Üniversitesi

50 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Annelik Kararsızlığı Ölçeği

Ünal, E.(2024). Annelik kararsızlığı ölçeği’nin türkçe’ye uyarlaması ve bazı demografik-obstetrik değişkenler ile depresyonun annelik kararsızlığı üzerine etkisi (Tez No. 853568)  [Doktora tezi, İnönü üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Öğrenci Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Öğretmen Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Veli Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Biyoteknoloji Tutum Ölçeği

Öcal, E. (2012). İlköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji (genetik mühendisliği) farkındalık düzeyleri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Cep Telefonu Problemli Kullanım (PU) Ölçeği

Tekin, Ç. (2012). Cep telefonu problemli kullanım (PU) ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Cep Telefonu Problemli Kullanım Ölçeği

Tekin, Ç. (2012). Cep telefonu problemli kullanım (PU) ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Etkinlikleri Ölçeği

Şad, S.N. (2011). İİlköğretim birinci kademe ingilizce öğretim programının çocuklara yabancı il öğretiminin duyuşsal hedeflerini gerçekleştirme düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, EPÖ Bilim Dalı, Malatya.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Şad, S. N. (2011). İlköğretim birinci kademe İngilizce öğretim programının çocuklara yabancı dil öğretiminin duyuşsal hedeflerini gerçekleştirme düzeyi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Şad, S.N. (2011). İlköğretim Birinci Kademe İngilizce Öğretim Programının Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedeflerini Gerçekleştirme Düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, EPÖ Bilim Dalı, Malatya. Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal of Academic Research in Education, 1(1), 1-15. DOI: 10.17985/ijare.15364 (Tezden üretilen makale)

Danışanı Bütüncül Değerlendirme Yeterlilik Ölçeği

Çelik, M. (2023). Psikolojik danışmanlar için danışanı bütüncül değerlendirme yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi: Bir keşfedici karma desen çalışması (Tez No. 826093).Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Eğitsel Oyun Oynatma Beceri Gözlem Ölçeği

Akçınar, S. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitsel oyun oynatma becerilerinin incelenmesi (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Ekoloji Bilgi Testi

Özgün, B, B. (2018). Öğretmen adaylarının eko-okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi (Doktora tezi), İnönü Üniversitesi, Malatya.

Ekolojik İkilemlere İlişkin Karar Verme Beceri Testi

Özgün, B.B. (2018). Öğretmen Adaylarının Eko-okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi.(Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Ekolojik Zekâ Ölçeği

Özgün, B., B. (2018). Öğretmen adaylarının eko-okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Ergenler İçin Yetişkinlere Yönelik Algı Ölçeği

Sumbas, E. (2016). Ergenlerin yetişkinleri algılamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Eşlik Dersi Tutum Ölçeği

Kaya, Z. (2011). Koro eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın tutum, öz-yeterlik algısı ve akademik başarıya etkisi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Hemşirelikte Kariyer Engelleri Ölçeği

İşci N. (2020). Nedensel yükleme kuramı doğrultusunda verilen eğitimin hemşirelerin kariyer engelleri ve nedensel yüklemeleri üzerine etkisi (Doktora tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi, Malatya.

İlkokul Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kaya, E & İzci, E. (2024). Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 17(69), 1082-1099.

Kaotik Liderlik Ölçeği

Doğan, Ü. (2021). Öğretmenlerin kaotik liderlik, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Karara Katılma Anketi

Köklü, M. (1994). Ortaöğretim okullarında öğretmenlerin kararlara katılımı (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Koro Dersi Akademik Başarı Ölçeği

Kaya, Z. (2011). Koro eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın tutum, öz-yeterlik algısı ve akademik başarıya etkisi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Koro Dersi Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Kaya, Z. (2011). Koro eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın tutum, öz-yeterlik algısı ve akademik başarıya etkisi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Lise Öğrencilerinin Bağımlılık Yapan Maddelere İlişkin Tutumları Ölçeği

Aksoy, K. (2006). Lise öğrencilerinin bağımlılık yapan maddelere ilişkin tutumları ve bu tutumlara etki eden değişkenlerin incelenmesi(Malatya ili örneği). (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Müzik Öğretmenliği Mesleği Tutum Ölçeği

Koksal, S. (2022) Müzik öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleğe yönelik tutumları ile öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Tez No.770806)  [Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi