TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Hemşirelikte Kariyer Engelleri Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

İşci N. (2020). Nedensel yükleme kuramı doğrultusunda verilen eğitimin hemşirelerin kariyer engelleri ve nedensel yüklemeleri üzerine etkisi (Doktora tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi, Malatya.


Geliştiren/Uyarlayan
Necmettin İŞCİ


Yıl
2020


Kaynak Adı
Nedensel yükleme kuramı doğrultusunda verilen eğitimin hemşirelerin kariyer engelleri ve nedensel yüklemeleri üzerine etkisi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
İnönü Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Malatya


Ülke
Türkiye


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Necmettin İŞCİ


İletişim
necmettinisci@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Kariyer


Alt Boyutlar
Çoklu Rol Üstlenme, Kalıplaşmış Önyargılar, Kişisel Tercih ve Algılar, Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler, Örgüt Kültürü ve Politikaları


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Hemşirelikte Kariyer Engelleri Ölçeği (HKEÖ): Örgüt Kültürü ve Politikaları, Kişisel Tercih ve Algılar, Çoklu Rol Üstlenme, Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler, Kalıplaşmış Önyargılar olmak üzere beş alt boyuttan ve toplam 29 maddeden oluşmaktadır. HKEÖ’nin Örgüt Kültürü ve Politikaları alt boyutu, ölçeğin 17, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40,41, 42, 46. maddelerini içeren toplam 11 maddeden; Kişisel Tercih ve Algılar alt boyutu ölçeğin 13, 14, 26, 44, 45, 48, maddelerini içeren toplam altı maddeden; Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler alt boyutu ölçeğin 6, 9, 21, 38. maddelerini içeren toplam dört maddeden; Kalıplaşmış Önyargılar alt boyutu ölçeğin 2, 10, 24. maddelerini içeren toplam üç maddeden ve Çoklu Rol Üstlenme alt boyutu ölçeğin 4, 5, 7, 11, 18. maddelerini içeren toplam beş maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
18 yaş ve üzeri erişkin, Hastane Çalışanları, Hemşireler


Derecelendirme
Ölçekte Hiç engellemez” yanıtı için; 1 puan, “Engellemez” yanıtı için; 2 puan, “Ne engeller ne engellemez” yanıtı için; 3 puan, “Engeller” yanıtı için; 4 puan ve “Tamamen Engeller” yanıtı için ise 5 puan verilmektedir.


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin toplam puanı en düşük 29, en yüksek 145 puandır. Yüksek puan hemşirelerin algıladıkları kariyer engelinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

HKEÖ’nin toplam puanı ve alt boyutlarının puanları; katılımcıların ölçeğe verdikleri puanların toplamının, ölçekteki soru sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. HKEÖ’den alınabilecek en düşük 29, en yüksek ise 145 puandır. Ölçekten alınan toplam puan arttıkça kariyer engel algıları artmaktadır.


Geçerlik

HKEÖ’nin faktör analizi için yapılan çalışmada Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik ölçümü değerinin 0.948 olduğu belirlenmiştir. HKEÖ’nin Başlangıç Ortak Değerleri, maddelerin başlangıç ortak değerlerinin minimum 0.436, maksimum 0.673 olduğu belirlenmiştir. HKEÖ’nin Varimax rotasyonu uygulaması sonrasında HKEÖ maddelerinin faktör yükü düzeyi 0.302 ile 0.742 arasında bulunmuştur. HKEÖ’nin maddelerine ait faktör yükü 0.415 ile 0.742 arasında olduğu belirlenmiştir. HKEÖ’nin faktör analizinde toplam varyansın % 13.506’sını Örgüt Kültürü ve Politikaları faktörünün, % 7.835’ini Kişisel Tercih ve Algılar faktörünün, % 7.534’ünü Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler faktörünün, % 6.466’sını Kalıplaşmış Önyargılar faktörünün, % 6.439’unu Çoklu Rol Üstlenme faktörünün açıkladığı belirlenmiştir ve bu faktörlerin tamamının toplam varyansın % 41.780’ini açıkladığı saptanmıştır. HKEÖ’nin madde-toplam puan korelasyonu analizi sonucunda güvenirlik katsayısı r=0.379 ile r= 0.594 arasında, pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bulunmuştur (p<0.05).


Güvenirlik

HKEÖ’nin iç tutarlılığının incelenmesi sonucunda Cronbach’s Alpha güvenirlik
katsayısı 0.944 olarak saptanmıştır. HKEÖ alt boyutlarının Cronbach’s Alpha değerleri ise; Örgüt Kültürü ve Politikaları alt boyutu 0.925; Kişisel Tercih ve Algılar alt boyutu 0.814; Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler alt boyutu 0.824; Kalıplaşmış Önyargılar alt boyutu 0.650 ve Çoklu Rol Üstlenme alt boyutu 0.835 olarak saptanmıştır. HKEÖ’yü ilk teste göre tekrar-test puanı ile değerlendirdiğimizde; Örgüt Kültürü ve Politikaları, Kişisel Tercih ve Algılar, Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler, Kalıplaşmış Önyargılar, Çoklu Rol Üstlenme ve toplam puanlar arasında yapılan
korelasyon analizi sonucunda p=0.000 düzeyinde pozitif yönde istatiksel olarak önemli derecede bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p< 0.001, r=0.797). Bu bulgu 15 gün sonra tekrar uygulanan HKEÖ’nin öntest ve sontest ölçüm sonuçlarının benzer yapıda olduğunu göstermektedir. HKEÖ'nin x2/SD= 3.277<5; RMSEA= 0.047<0.008;
0.90


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi