TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ergenler İçin Yetişkinlere Yönelik Algı Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/ergenler-icin-yetiskinlere-yonelik-algi-olcegi-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 103 Duyusal, Motor ve Algısal Süreçler


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Sumbas, E. (2016). Ergenlerin yetişkinleri algılamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.


Geliştiren/Uyarlayan: Ezgi Sumbas


Yıl: 2016


Kaynak Adı: Ergenlerin yetişkinleri algılamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: İnönü Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Malatya


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Ezgi Sumbas


İletişim: ezgi.sumbas@inonu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Anne Baba Tutumu, Ergen, Ergenlerin Yetişkinleri Algılamaları, risk alma, yaşam doyumu


Alt Boyutlar: Yetişkin olumsuz algılanması, Yetişkinlerin olumlu algılanması


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 14 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Yetişkinlerin olumlu algılanması (8m): Yetişkinleri bilgili bulurum.
Yetişkinlerin olumsuz algılanması (6m): Bana yetişkinler sıkıcı gelir.


Kimlere Uygulanabilir: Ergenlik Dönemindeki Lise Öğrencileri


Derecelendirme: 5'li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 14-70 arasında değişmektedir. Ölçekte 6 tane ters madde bulunmaktadır.


Geçerlik:

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 14 madde ve iki faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.


Güvenirlik:

İç Tutarlılık Katsayısı: Yetişkinleri olumlu algılamayı ölçen maddelerin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .78, Yetişkinleri olumsuz algılamayı ölçen maddelerin iç tutarlılık katsayısı ise .66 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi