TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ergenler İçin Yetişkinlere Yönelik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 103 Duyusal, Motor ve Algısal Süreçler


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Sumbas, E. (2016). Ergenlerin yetişkinleri algılamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.


Geliştiren/Uyarlayan
Ezgi Sumbas


Yıl
2016


Kaynak Adı
Ergenlerin yetişkinleri algılamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
İnönü Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Malatya


Ülke
Türkiye


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/ergenler-icin-yetiskinlere-yonelik-algi-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Ezgi Sumbas


İletişim
ezgi.sumbas@inonu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Anne Baba Tutumu, Ergen, Ergenlerin Yetişkinleri Algılamaları, risk alma, yaşam doyumu


Alt Boyutlar
Yetişkin olumsuz algılanması, Yetişkinlerin olumlu algılanması


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 14 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Yetişkinlerin olumlu algılanması (8m): Yetişkinleri bilgili bulurum.
Yetişkinlerin olumsuz algılanması (6m): Bana yetişkinler sıkıcı gelir.


Kimlere Uygulanabilir
Ergenlik Dönemindeki Lise Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 14-70 arasında değişmektedir. Ölçekte 6 tane ters madde bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 14 madde ve iki faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.


Güvenirlik

İç Tutarlılık Katsayısı: Yetişkinleri olumlu algılamayı ölçen maddelerin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .78, Yetişkinleri olumsuz algılamayı ölçen maddelerin iç tutarlılık katsayısı ise .66 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi