TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kaotik Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Doğan, Ü. (2021). Öğretmenlerin kaotik liderlik, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.


Geliştiren/Uyarlayan
Ümit Doğan


Yıl
2021


Kaynak Adı
Öğretmenlerin kaotik liderlik, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
İnönü Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Malatya


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg786litiQMXJYUwOaPTWCpcZc3xrAQiQvC1gwS4h5GQa


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Ümit DOĞAN


İletişim
doganumit18@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
KAOTİK LİDERLİK


Alt Boyutlar
KAOTİK DURUMU ALGILAMA, KAOTİK DURUMU ANALİZ ETME, KAOTİK DURUMU YÖNETME


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

22 Madde

1 Karşılaşılabilecek kaotik durumları önceden kestirir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 Kaosa neden olabilecek anlaşmazlıkları görmezden gelmez. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 Kaotik durumlarla başa çıkabilmek için çeşitli stratejiler
uygular.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4 Ortaya çıkan kaosun çözüm sürecine çalışanları dâhil eder. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5 Anlaşmazlık yaratan konular hakkındaki farklı görüşlerin
tartışılmasına fırsat verir.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6 Kaotik durumlara zamanında müdahale edip bunları olumlu
yönde sonuçlandırır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
7 Ortaya çıkan kaotik durumları yok saymak yerine çözüm
bulur.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
8 Kaotik bir durumu başarıyla yönetir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
9 Ortaya çıkan kaotik durumları fırsata dönüştürerek, okulu
geliştirmede bunlardan yararlanır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 Kaosa neden olabilecek durumlara ilişkin gerekli tedbirleri
alır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
11 Kaotik bir durum karşısında çözüm için risk alır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
12 Ortaya çıkabilecek kaotik durumlarda (çatışma, belirsizlik ve
kriz gibi sorunlarda) tüm çalışanlara liderlik eder.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
13 Sorunların çözümünü ertelemeden ivedilikle sonuçlandırır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
14 Ortaya çıkan kaotik durumların, okulun rutin işleyişini
bozmasına izin vermez.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
15 Karışıklık ve karmaşa durumlarında ne yapacağını bilir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
16 Kaotik durumlar karşısında soğukkanlı davranır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
17 Ortaya çıkan sorunlar hakkında ilgililere gerekli bilgileri
verir.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
18 Kaosa neden olan konuların yönetiminde adaletli davranır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
19 Kaotik durumların çözümünde çok yönlü iletişim kanallarını
kullanır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
20 Kaosa neden olan durumlarda hatalı aramak yerine, çözüme
odaklanır.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
21 Kaotik durumda uygulanan çözümün her türlü sonucunu
üstlenir.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
22 Okul dışındaki nedenlerden kaynaklanan kaos durumlarında
okul çalışanlarının yanında yer alır.


Kimlere Uygulanabilir
Bütün öğretmenlere


Derecelendirme
(5) Tamamen Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (3) Orta Derecede Katılıyorum, (2) Katılmıyorum ve (1) Kesinlikle Katılmıyorum


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 22 ile 110 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik
-

Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi