TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Biyoteknoloji Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Öcal, E. (2012). İlköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji (genetik mühendisliği) farkındalık düzeyleri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.


Geliştiren/Uyarlayan
Evrim Öcal


Yıl
2012


Kaynak Adı
İlköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji (genetik mühendisliği) farkındalık düzeyleri


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
İnönü Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Malatya


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-ApJaHHLvjgO8fIUodUttf9oFDSdJW5u2AhDf7Zq0m_2c


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Evrim ÖCAL


Ölçülen Özellikler
Biyoteknoloji Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve 16 madde
Genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketimi(5m)
Biyoteknolojinin çeşitli uygulamalar(5m)
Biyoteknolojik uygulamaların ortaya çıkardığı etik sorunlar(3m)
Sağlık alanındaki biyoteknolojik uygulamalar(3m)


Derecelendirme
5’li Likert (1= katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

Bu çalışmada faktör analizi sonucunda faktör yük değeri 0.40’ın altında olan hiçbir değere rastlanmamıştır ve belirlenen en düşük faktör yük değeri 0.46 olarak bulunmuştur.Ancak bazı faktörlerde tek madde olması gibi nedenlerle 19 madde ölçekten çıkarıldığında ölçeğin dört faktör içerdiği ve daha iyi sonuç alındığı görülmüştür. Ölçekte kalan 16 maddenin toplam varyansın % 54.646’ünü açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.


Güvenirlik

Yapılan analizler sonucunda Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α= 0.75 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sayı 0.70’in üstünde bir sayı olduğu için ölçeğin güvenirliğinin yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca ölçekte yer alan her bir faktördeki maddelerin iç tutarlılığını belirlemek için yapılan analizler sonucunda Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları “genetiği
değiştirilmiş gıdaların tüketimi” boyutu için “0.73”, “biyoteknolojinin çeşitli uygulamaları” boyutu için “0.71”,“biyoteknolojik uygulamaların ortaya çıkardığı etik sorunlar” boyutu için “0.63” ve “sağlık alanındaki biyoteknolojik uygulamalar” boyutu
için “0.56” olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi