TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Etkinlik Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Ölçek Formu

İNDİR


Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

161 Danışmanlık Becerileri

190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 430 Yönetim ve Organizasyon

50 Fen, Matematik ve Mühendislik Bilimleri » 520 Mühendislik ve Mimarlık


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Sezgin, Ş. (2022). İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin etkinliği: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri üzerine bir alan araştırması (Tez No. 730764) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.


Geliştiren/Uyarlayan: Şule Sezgin


Yıl: 2022


Kaynak Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Etkinliği: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Üzerine Bir Alan Araştırması


Tez Türü: Doktora


Üniversite: İstanbul Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Şule Sezgin


İletişim: isg.sule.sezgin@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Hizmet Etkinliği, Hizmet Kalitesi, Hizmet performansı


Alt Boyutlar: İş ekipmanları periyodik bakım, kontrol faaliyetlerinde etkinlik, İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında etkinlik, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri niteliği, İş sağlığı ve güvenliğinde farkındalık, İşyeri genel iş sağlığı ve güvenliği kültürü, İşyeri yöneticilerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürü


Derecelendirme: 5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum)


Ölçek Değerlendirmesi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde performans değerlendirmede genel olarak saha çalışması (ulusal, uluslararası, sektörel, yerel, bölgesel amaçlı kullanılabileceği gibi her bir kurumun kendi içinde, yürüttüğü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ne durumda olduğunu ölçme ve izlemede kullanım olarak değerlendirilebileceği öngörülmüştür.


Geçerlik: Yapı, Yakınsama ve Ayrışma (ayırsama) geçerliklerinin sağladığına ilişkin değerlere ölçeğin geliştirildiği Doktora Tezi içerisinden ulaşılabilir.


Güvenirlik: PBKE - Faktör 1 (6 ifade) 0,949
İSGF - Faktör 2 ( 6 ifade) 0,927
İSGKY - Faktör 3 (8 ifade) 0,875
İSGÇE- Faktör 4 (4 ifade) ) 0,869
İSGKG- Faktör 5 (4 ifade) 0,877
İSGHN- Faktör 6 (3 ifade) 0,852
Faktörlerin Tamamı (6 faktör) 0,893


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi