TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçülen Özellikler: Hizmet Kalitesi

8 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Algılanan Konteyner Taşımacılığı Hizmet Kalitesi Ölçeği

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Belediye Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2013). Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3), 31-52.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Etkinlik Ölçeği

Sezgin, Ş. (2022). İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin etkinliği: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri üzerine bir alan araştırması (Tez No. 730764) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Kalite Çalışmalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Çerçi, S. (2022) Sağlık çalışanlarının kalite yönetimine ilişkin görüşlerinin belirlenerek tutum ölçeğinin geliştirilmesi (Tez No. 757352) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Konteyner Taşımacılığı Hizmeti Satın Alan İşletmelerin Pazar Yönlülükleri Ölçeği

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Rekreasyonel Spor Hizmetleri Kalite Ölçeği

Demir-Köşker, E. ve Çimen, Z. (2012). Rekreasyonel Spor Hizmetleri Kalite Ölçeği-38’in Türkçe versiyonu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 271-279.

Spor Etkinlikleri Kalite Ölçeği

Çimen, Z., Halıcı, A. ve Aktaş, İ. (2022). Spor Etkinlikleri Kalite Ölçeği (SEKÖ) geliştirme ve doğrulama çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 333-356. https://doi.org/10.53434/gbesbd.1147696

Uzaktan Eğitim Hizmet Kalite Ölçeği (UE-SERVQUAL)

Gök, B. ve Gökçen, H. (2016). Uzaktan Eğitim Hizmet Kalite Ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2 (2), 41-60.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi