TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 50 Fen, Matematik ve Mühendislik Bilimleri

87 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

4-5-6- 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri İçin Mühendislik Bilgi Düzeyi Ölçeği

Aydın, G., Saka, M. ve Guzey, S. (2018). 4-5-6-7. ve 8. sınıf öğrencileri için mühendislik bilgi düzeyi ölçeği. İlköğretim Online, 17(2), 750-768. doi 10.17051/ilkonline.2018.419071

6-8. Sınıflar Akıl Yürütme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

6-8. Sınıflar İletişim Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

6-8. Sınıflar İlişkilendirme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisini Belirleme Ölçeği

Karadağ, A. A., Gültekin, Y. S. ve Mutlu, S. (2019). Açık ve yeşil alanların konut seçimine etkisinin belirlenmesi temelinde bir ölçek geliştirme çalışması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 223-238.

Argümantasyon Algıları Testi

Kaya, E., Çetin, P.S. ve Erduran, S. (2014). İki argümantasyon testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlöğretim Online, 13(3), 1014‐1032.

Argümantasyon Testi

Kaya, E., Çetin P.S. ve Erduran, S. (2014). İki argümantasyon testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlköğretim Online, 13(3), 1014-1032.

Bilgi Teknolojileri Alanında Mesleki Uygunluk ve Yeterlilik Ölçeği

Şahin,K (2018). Bilgi teknolojileri alanında mesleki uygunluk ve yeterlilik ölçeklerinin ve yazılımın geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi.) İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.

Bilgisayar Programlama Yeteneği Ölçeği

Albakri, A., Cücü, F. N., Macit, P. ve Miman, M. (2018). Bilgisayar mühendisliği öğrencileri için Programlama Yeteneği Ölçeği geliştirilmesi: Harran Üniversitesi’nde bir uygulama. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 2(6), 26-37.

Bilime Karşı Tutum Ölçeği

Duran, M. (2008). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilime karşı tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Bilimsel Değerlere Eğilim Ölçeği

Herdem, K. & Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: A validity and reliability study. Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.

Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Deryakulu, D. ve Bıkmaz, H. F. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.

Bilişim Sistemleri Okuryazarlığı

Sebetci, Ö. (2019). Approach to the concept of literacy for information systems used in the business areas of and daily studies. Journal of Business Research-Turk, 11(4), 2691-2697. doi: 10.20491/isarder.2019.768

Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeği (BSMTÖ)

Özyurt, Ö. ve Özyurt, H. (2016). Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(38), 1-15.

Biyoteknoloji Bilgi Testi (BBT)

Sıcaker A. (2013). Biyoteknoloji ve gen mühendisliği konusunda ortaöğretim öğrencilerine yönelik rasch analizi ile ölçek geliştirme (Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Cebire Yönelik Tutum Ölçeği

Oflaz, G. (2018). Cebire Yönelik Geliştirilen Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1960-1970. doi: 10.17218/hititsosbil.444718

Çevre Tutum Testi

Tosunoğlu, C. (1993). A study on the dimensions and determinants of environmental attitudes (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.

Çok Boyutlu Kimyaya Yönelik Tutum Ölçeği

Berberoğlu, G. (1993). Kimyaya yönelik tutumlara ilişkin çok boyutlu bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 17(87), 29-36.

Deprem Risk Algısı Ölçeği

Mızrak, S., Özdemir, A., & Aslan, R. (2021). Adaptation of hurricane risk perception scale to earthquake risk perception and determining the factors affecting women’s earthquake risk perception. Natural Hazards, 109(3), 2241-2259. https://doi.org/10.1007/s11069-021-04918-z

Dikili Ağaç Satışı Algı Ölçeği

Gültekin, Y. S. (2015). Devlet Orman İşletmelerinde dikili ağaç satışı uygulamasının yapısal eşitlik modellemesi ile analizi (Doktora tezi). Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

Dikili Ağaç Satışı Uygulaması Tutum Ölçeği

Gültekin, Y. S. (2015). Devlet Orman İşletmelerinde dikili ağaç satışı uygulamasının yapısal eşitlik modellemesi ile analizi (Doktora tezi). Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

Eğitsel UTAUT Tabanlı Sanal Gerçeklik Kabul Ölçeği

Ustun, A. B., Karaoglan-Yilmaz, F. G., & Yilmaz, R. (2022). Educational UTAUT-based virtual reality acceptance scale: A validity and reliability study. Virtual Reality, 1-14. https://doi.org/10.1007/s10055-022-00717-4  

Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeği

Köklükaya, A. N. ve Selvi, M. (2015). Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 105-121.

Enerji Tasarrufu Ölçeği (ETÖ)

Yüzüak, A. V. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sürdürülebilir davranışlarının planlanmış davranış teorisi temelinde değerlendirilmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Etkili Fen Öğretimi Ölçeği

Yavuz, D. (2020). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yaklaşımlarını etkileyen bazı değişkenlerin ve aralarındaki ilişkilerin incelenmesi [Doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi